450-2102/01 – Odborná praxe pracovník v sociálních službách (OPPSS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
KUZ0051 Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+56
kombinovaná Zápočet 0+56

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- zná náplň práce v praxi pracovníků přímé péče v organizacích sociálních služeb, - umí se zorientovat v organizační struktuře vybrané organizace praxe, - dovede komunikovat s vybranou cílovou skupinu klientů dané sociální služby, - zná a umí zajistit základní potřeby klientů, - umí dopomoci k soběstačnosti v bazálních i instrumentálních činnostech (chůzi/pohybu, v hygieně, v přijímání potravy, ve vyprazdňování atp.), - zná způsoby aktivizace klientů v sociální službě a jejich význam, - umí se zapojit do aktivizačních činností při práci s klienty ve vybrané sociální službě, - umí aplikovat poznatky v praktických situacích. - Umí spravovat a aplikovat technická řešení asistivních technologií

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Odborná praxe je realizována na pracovištích sociálních služeb se zaměřením se na seniory, klienty se zdravotním postižením a duševním onemocněním (centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, pracoviště rané péče, zařízení následné péče). Cílem souvislé praxe v organizacích sociálních služeb (státních i nestátních) je poznat běžnou praxi pracovníků v sociálních službách. Mezi dílčí cíle náleží: seznámení se s konkrétním pracovištěm, porozumění klientům a jejich potřebám, osvojení si obecně pracovních dovedností v kontextu pracoviště, rozvoj komunikačních dovedností a náplně pečovatelské praxe u klientů pracoviště. Praxe je orientována na vzdělávání k výkonu odborné činnost v sociálních službách, která je zaměřena na pomoc, podporu a péči o uživatele sociální služby a je vymezena základními činnostmi v § 35 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Praxe je zahájena a ukončena formou úvodního semináře k praxi. O průběhu praxe bude veden deník praxe a to v papírově formě.

Povinná literatura:

DVOŘÁČKOVÁ, D., 2012. Kvalita života seniorů v domovech pro seniory. Praha: Grada publishing. MALÍKOVÁ, E., 2011. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada, 2011. MLÝNKOVÁ, J. 2010. Pečovatelství 1.díl. Učebnice pro obor sociální péče – pečovatelská činnost. Grada publishing. PAYNEOVÁ, S., SEYMOUROVÁ, J., INGLETONOVÁ, CH., 2007. Principy a praxe paliativní péče. 1. vyd. Brno . Společnost pro odbornou literaturu, 2007. Vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Doporučená literatura:

HAVRDOVÁ, Z. A KOL., 2010. Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Praha: FHS UK. TRACHTOVÁ, E. A KOL., 2001. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVPZ.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování závěrečné zpětné vazby a potvrzení o absolvované praxe Deník praxe s uvedením vykonávaných činností potvrzený vedoucím u poskytovatele sociálních služeb.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studující je povinen absolvovat úvodní seminář praxe, absolvovat školení BOZP, sjednat s pracovištěm trojstranný kontrakt, plnit učební plán praxe a po vykonání praxe předložit odbornému vyučujícímu potvrzení o absolvování praxe a vyplněný plán učení a odevzdání do termínu závěrečného semináře k praxi.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
430-2201 EL Elektronika Povinná
450-2013 SSB Snímače a senzory v biomedicíně Povinná
450-2018 EM Elektrická měření Povinná
450-2067 LPT 1 Lékařská přístrojová technika 1 Povinná
450-2076 TEP Technika elektronických přístrojů Povinná
450-2095 UAT Úvod do asistivních technologií Povinná
450-2096 RTKP Rehabilitační technika a kompenzační pomůcky Povinná
450-2099 ZAaO Základy anatomie a ošetřovatelství Povinná
450-2100 ZO Základy psychologie a psychopatologie Povinná
450-2101 ZSP Základy práce s klientem v sociálních službách Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu pro odbornou praxi realizovanou na pracovištích sociálních služeb 1. Předpoklady pro stáže v praxi, vyjasnění postavení praktikujícího studenta a obsahu kontraktu o vykonávání praxe. Plán učení, smlouva o praxi. 2. Dojednávání plánu učení mezi mentorem a studentem - harmonogram aktivit. 3. Naplňování plánu učení (cíle učení) a realizace základní přímé péče 4. Naplňování plánu učení (cíle učení) a realizace základní přímé péče 5. Naplňování plánu učení (cíle učení) a realizace základní přímé péče 6. Naplňování plánu učení (cíle učení) a realizace základní přímé péče 7. Průběžná reflexe plnění plánu učení, případná revize zvolených postupů. 8. Naplňování plánu učení (cíle učení) a realizace základní přímé péče 9. Naplňování plánu učení (cíle učení) a realizace základní přímé péče 10. Naplňování plánu učení (cíle učení) a realizace základní přímé péče 11. Naplňování plánu učení (cíle učení) a realizace základní přímé péče 12. Evaluace praxe v organizaci, identifikace nejpřínosnějších zkušeností. Zpracování závěrečné zpětné vazby a potvrzení o absolvované praxi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Studující je povinen absolvovat úvodní seminář praxe, absolvovat školení BOZP, sjednat s pracovištěm trojstranný kontrakt, plnit učební plán praxe a po vykonání praxe předložit odbornému vyučujícímu potvrzení o absolvování praxe a vyplněný plán učení a odevzdání do termínu závěrečného semináře k praxi.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.