450-2103/01 – Odborná praxe technik asistivních technologií (OATAT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+56
kombinovaná Zápočet 0+56

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Umí spravovat a aplikovat technická řešení asistivních technologií - Zná portfolio služeb v oblasti telemedicínských řešení a odpovídající pracovní postupy pracovníků firmy v oblasti zajištění funkčnosti asistivích technologií - Zná pracovní postupy pro zajištění bezpečnosti uživatele prostředků asistivních technologií - Umí proškolit uživatele prostředku asistivní technologie - Umí uvést do provozu zvolené prostředky asistivních technologií

Vyučovací metody

Terénní práce
Praxe

Anotace

Odborná praxe je realizována u výrobců a poskytovatelů služeb z oblasti asistivních technologií, tele-medicínských řešení a systémů vzdálené domácí péče. Zaměření praxe je výhradně na technická řešení, jejich provoz a správu. Úkolem studenta je prakticky poznat existující technická řešení a jejich přínos cílové skupině spotřebitelů, osob s hendikepem. Primárně se jedná o správu systému, servisními úkony nad využívanými zařízeními, správa databázových systémů. Cílem je také pochopi organizaci poskytovatele služby a logickou strukturu poskytovaných služeb. V případě, že student absolvuje tuto odbornou praxi u těchto technologicky a servisně zaměřených firem, které se zabývají výše zmíněnými technickými řešeními, tak se nemůže ucházet o získání certifikátu Pracovník v sociálních službách. O průběhu praxe bude veden deník praxe v tištěné podobě.

Povinná literatura:

LONGHI, S., Andrea MONTERIÙ a Alessandro FREDDI, ed. Human monitoring, smart health and assisted living: techniques and technologies. London: The Institution of Engineering and Technology, 2017. ISBN 978-1-78561-150-6.

Doporučená literatura:

LONGHI, S., Andrea MONTERIÙ a Alessandro FREDDI, ed. Human monitoring, smart health and assisted living: techniques and technologies. London: The Institution of Engineering and Technology, 2017. ISBN 978-1-78561-150-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Deník praxe s uvedením vykonávaných činností potvrzený vedoucím u poskytovatele technologických řešení.

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou kladeny další požadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
430-2201 EL Elektronika Povinná
450-2013 SSB Snímače a senzory v biomedicíně Povinná
450-2018 EM Elektrická měření Povinná
450-2067 LPT 1 Lékařská přístrojová technika 1 Povinná
450-2076 TEP Technika elektronických přístrojů Povinná
450-2095 UAT Úvod do asistivních technologií Povinná
450-2096 RTKP Rehabilitační technika a kompenzační pomůcky Povinná
450-2099 ZAaO Základy anatomie a ošetřovatelství Povinná
450-2100 ZO Základy psychologie a psychopatologie Povinná
450-2101 ZSP Základy práce s klientem v sociálních službách Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Realizace praxe u poskytovatele technologických řešení v oblasti asistivních technologií. Seznámení se s portfoliem firmy. Stínování zaměstnanců firmy na různých pozicích. Provádění servisních úkonů. Proškolení uživatelů asistivních technologií

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Deník praxe s uvedením vykonávaných činností potvrzený vedoucím u poskytovatele technologických řešení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech./Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.