450-2105/01 – Měření na elektronických přístrojích (MEP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUM0010 Ing. Vít Bumba
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
SCH0203 Ing. Martin Schmidt
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty pracovat se základními prostředky měřicí techniky používanými zejména v biomedicíně. Na základě teoretického rozboru signálů v měřeném systému, znalosti jeho struktury a funkce a na základě provedených měření by měli být studenti schopni vyhodnocení funkčnosti měřeného systému. Seznámit studenty s principy měřidel v biomedicínské přístrojové technice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá popisem a použitím elektronických přístrojů používaných specificky v biomedicíně. Navazuje přitom na základní předmět elektrických měření, který je vyučován v prvním ročníku bakalářského studia. Uvádí měřicí přístroje jak pro měření elektrických tak i neelektrických veličin. Vybraná měření parametrů signálů se provádí v časové i frekvenční oblasti. Součástí kurzu je také měření signálů v číslicových systémech logickým analyzátorem.

Povinná literatura:

KAŠÍK, Vladimír. Měření na elektronických přístrojích. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3103-9. HAASZ, Vladimír a Miloš SEDLÁČEK. Elektrická měření: přístroje a metody. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02731-7. WEBSTER, John and Halit EREN. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition: Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement. CRC Press, 2017. ISBN 9781138072176.

Doporučená literatura:

BRTNÍK, Bohumil. Elektrická měření pro bakaláře. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-405-7. BACH, Pavel. Automatizace měření. Praha: České vysoké učení technické, 1993. COOMBS, Clyde F. Electronic instrument handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c1995. ISBN 007012616X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 4 testy průběžné kontroly. 4 protokoly z měření. Podmínky udělení zápočtu: Student je klasifikován na základě 4 testů po 2-5 bodech a 4 protokolů z měření po 2-5 bodech. Zápočet od 14.týdne. Podmínkou udělení zápočtu je provedení 8 laboratorních měření a dosažení minimálního počtu bodů z testů a protokolů, max. lze získat 40 bodů. Zkouška - Písemná část - závěrečný test - 25 - 50 bodů. Ústní část 5 - 10 bodů. Celkové hodnocení 51 - 100 bodů dle studijního řádu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je také 80% účast ve výuce.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-2018 EM Elektrická měření Doporučená
450-2076 TEP Technika elektronických přístrojů Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Měření velmi malých a velkých hodnot el. proudu a odporu. Pikoampérmetr, klešťový ampérmetr, mikroohmmetr pro kontrolu ekvipotenciálního pospojování, gigaohmmetr pro testování kvality galvanického oddělení CF. 2. Měření změn odporu v biomedicíně můstkovými metodami s následným vyhodnocením signálu v časové oblasti. 3. Osciloskop s citlivostí až 10uV/dílek. Použití analogového a číslicového osciloskopu v biomedicíně. Časová základna, nastavení spouštění podle měřeného signálu. 4. Polovodičový ISFET pH metr pro porovnávací testy kompartementů. 5. Měření osvětlení. Luxmetr pro zjištění prahu citlivosti zraku. 6. Měření akustického tlaku. Generátor bílého šumu a zvukoměr pro zjištění prahu citlivosti sluchu.. 7. Měření teplot v biomedicíně. Subminiaturní teploměr pro termodiluční měření průtoku krve srdcem. 8. Manometr pro měření intrakardiálního tlaku. 9. Hygrometr pro testování bioregenerace závislé na relativní vlhkosti vzduchu. 10. Měřič zkreslení, V-A charakteristiky, frekvenční charakteristiky. 11. Logické analyzátory. Konstrukce, parametry a metody měření. 12. Spektrální analyzátory. Fázoměr. Magnetometr pro kontrolu magnetoterapeutických přístrojů. 13. Generátory měřicích signálů. Funkční generátory, impulsní generátory. 14. Měření dávky ionizujícího záření. Sievertmetr pro mapování 3D vyzařovacích diagramů v pásmu 10 - 300 EHz.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 2 omluvy.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika TvZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní