450-2106/01 – Programování průmyslových robotů (PPR)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Radim Hercík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radim Hercík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HER215 Ing. Radim Hercík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti o současných trendech v mechanizaci, automatizace a především v robotice. Získají praktické znalosti z obsluhy a použití průmyslových robotů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje a doplňuje předmět Průmyslová robotiky 1. Je zaměřen na praktickou práci s průmyslovými roboty. Po absolvování předmětu by měl student mít praktické znalosti a dovednosti pro práci s průmyslovými roboty.

Povinná literatura:

1. Kuka: Provozní dokumentace 2. Fanuc: Provozní dokumentace 3. Mitsubishi: Provozní dokumentace 4. PISKAČ, Luděk. Průmyslové roboty. 2. přeprac. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-278-0. 5. KOLÍBAL, Zdeněk. Roboty a robotizované výrobní technologie. Brno: Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2016. ISBN 9788021448285.

Doporučená literatura:

1. Horák, B.: Sylaby předmětu Průmyslová robotika 1 [on-line]. 2020. Dostupné z: LMS.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracovává na zadané téma semestrální projekt. Jeho vypracování a průběžná a závěrečná obhajoba je nutnou podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu. Předmět je zakončen jako klasifikovaný zápočet.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bezpečnost v laboratoři a při manipulaci s instalovanými robotickými systémy. 2. Základy průmyslových robotů (průmyslový robot Kuka, jeho základní části, funkce, rozhraní, použití a další) 3. Inicializace robota, kalibrace, údržba, zálohování 4. Robotické rameno a jeho parametry, ovládání robota (SmartPAD, KUKA Control Panel) 5. Vývojové prostředí, struktura programu (programování pomocí KRL a WorkVisual) 6. Programování robota v uživatelském a expertním režimu 7. Datové typy, řídicí struktury 8. Programování se smyčkami a větvením 9. Vytváření a změny programovaných pohybů 10. Programování a používání logických funkcí v programech pohybu 11. Použití globálních a lokálních podprogramů 12. Propojování robotických programů s předáním parametrů 13. Práce s analogovými a digitálními vstupy / výstupy, reakce na změny stavů řídicích a monitorovacích úloh 14. Bezpečnostní zóny a jejich implementace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Vypracování, průběžná a závěrečná obhajoba je nutnou podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku