450-4005/01 – Diplomový projekt 1 (DIS1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity14
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
BAR0420 Ing. Daniel Barvík, Ph.D.
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
DRA0049 Bc. Martina Dragounová
HAJ74 doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
HER215 Ing. Radim Hercík, Ph.D.
JAR0076 doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KUB631 Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
MAR944 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
MIK636 Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
OCZ0005 Ing. David Oczka, Ph.D.
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
PET497 Ing. Lukáš Peter, Ph.D.
PIE046 Ing. Martin Pieš, Ph.D.
PRA132 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
STA048 Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
KAH0017 doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
VON0045 Ing. Jaroslav Vondrák, Ph.D.
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je individuální zpracování diplomové práce jednotlivými studenty s využitím oborových laboratoří katedry, zahraniční univerzity nebo pracoviště průmyslového partnera. Postup prací konzultují studenti se svými vedoucími diplomových prací. Studenti mohou rovněž konzultovat obecné zásady obsahu a formy inženýrské diplomové práce, které jsou na webu fakulty.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Diplomový projekt 1 je zaměřen na konzultace o obecných zásadách obsahu a formy inženýrské diplomové práce o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Podstatná část diplomového semináře 1 je vlastní návrh a realizace individuálních diplomových prací v laboratořích katedry, zahraniční univerzity nebo na pracovišti průmyslového partnera. Konzultace provedených prací s vedoucím diplomové práce.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2005. Individuálně doporučená literatura podle zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle zadání diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Výuková část: Povinná účast na všech výukových hodinách. Projektová část: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím diplomové práce. Podmínky udělení zápočtu: Student musí odevzdat vedoucímu bakalářské práce dokument v rozsahu minimálně 15 stránek pro bakalářskou práci a 20 pro diplomovou práci (v elektronické podobě). Formát odevzdaného dokumentu *.pdf. V dokumentu je nutné respektovat Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce fakulty přednesené ve výukové částí semináře a zveřejněné na webu fakulty. Předpokládá se, že student prezentuje zejména stav řešení práce a má vyřešeno alespoň 50% své závěrečné práce. Zápočet bude udělen na základě prezentace stavu řešení diplomové práce a jeho zhodnocení vedoucím diplomové práce. Zápočet udělí vedoucí diplomové práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuková část 1. Formální stránka DP (1. týden) Struktura DP, požadavky na „zimní obhajoby“ Seznámení s pravidly Spolupráce s firmou a tajné části Formální uspořádání BP a DP (okraje atd.) Praktické ukázky v programu word. Struktura BP a DP dle pravidel (rozbor obsahu jednotlivých části) 2. Pokročilé SW nástroje pro DP (2.týden) Word pro BP Kvalitní obrázek (Visio, ConceptDraw) Alternativa k word - LATECH 3. Citace a práce s odbornou literaturou (3. týden) Proč, kde, jak citovat Forma citace Praktické cvičení Elektronické zdroje odborné literatury a práce s nimi 4. Kvalitní prezentace DP (4. týden) Prověření znalostí z oblasti citací Forma prezentace Doporučená struktura prezentace Obsah jednotlivých slide Chyby v prezentaci Základy rétoriky Ukázka příkladné prezentace a špatné prezentace 5. Konzultace k formálním problémům DP, k prezentacím (2 týdny před zimní obhajobou) 6. Obhajoba stávajícího stavu diplomové práce před komisí Projektová část: Individuální diplomová práce každého studenta Laboratoře: Práce na návrhu a realizaci diplomové práce v laboratoři a konzultace diplomantů s vedoucími závěrečných prací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na všech výukových hodinách.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2012/2013 zimní