450-4005/02 – Diplomový projekt 1 (DIS1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity14
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
DRA0049 Bc. Martina Dragounová
HER215 Ing. Radim Hercík, Ph.D.
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
KAH0017 doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je individuální zpracování diplomové práce jednotlivými studenty s využitím oborových laboratoří katedry, zahraniční univerzity nebo pracoviště průmyslového partnera. Postup prací konzultují studenti se svými vedoucími diplomových prací. Studenti mohou rovněž konzultovat obecné zásady obsahu a formy inženýrské diplomové práce, které jsou na webu fakulty.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Diplomový projekt 1 je zaměřen na konzultace o obecných zásadách obsahu a formy inženýrské diplomové práce o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Podstatná část diplomového semináře 1 je vlastní návrh a realizace individuálních diplomových prací v laboratořích katedry, zahraniční univerzity nebo na pracovišti průmyslového partnera. Konzultace provedených prací s vedoucím diplomové práce.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2005. Individuálně doporučená literatura podle zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle zadání diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Výuková část: Povinná účast na všech výukových hodinách. Projektová část: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím diplomové práce. Podmínky udělení zápočtu: Student musí odevzdat vedoucímu bakalářské práce dokument v rozsahu minimálně 15 stránek pro bakalářskou práci a 20 pro diplomovou práci (v elektronické podobě). Formát odevzdaného dokumentu *.pdf. V dokumentu je nutné respektovat Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce fakulty přednesené ve výukové částí semináře a zveřejněné na webu fakulty. Předpokládá se, že student prezentuje zejména stav řešení práce a má vyřešeno alespoň 50% své závěrečné práce. Zápočet bude udělen na základě prezentace stavu řešení bakalářské práce a jeho zhodnocení vedoucím bakalářské práce. Zápočet udělí vedoucí bakalářské práce. Doporučené šablony pro prezentace a další podklady jsou uvedeny na lms.vsb.cz

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuková část 1. Formální stránka DP (1. týden) Struktura DP, požadavky na „zimní obhajoby“ Seznámení s pravidly Spolupráce s firmou a tajné části Formální uspořádání BP a DP (okraje atd.) Praktické ukázky v programu word. Struktura BP a DP dle pravidel (rozbor obsahu jednotlivých části) 2. Pokročilé SW nástroje pro DP (2.týden) Word pro BP Kvalitní obrázek (Visio, ConceptDraw) Alternativa k word - LATECH 3. Citace a práce s odbornou literaturou (3. týden) Proč, kde, jak citovat Forma citace Praktické cvičení Elektronické zdroje odborné literatury a práce s nimi 4. Kvalitní prezentace DP (4. týden) Prověření znalostí z oblasti citací Forma prezentace Doporučená struktura prezentace Obsah jednotlivých slide Chyby v prezentaci Základy rétoriky Ukázka příkladné prezentace a špatné prezentace 5. Konzultace k formálním problémům DP, k prezentacím (2 týdny před zimní obhajobou) 6. Obhajoba stávajícího stavu diplomové práce před komisí Projektová část: Individuální diplomová práce každého studenta Laboratoře: Práce na návrhu a realizaci diplomové práce v laboratoři a konzultace diplomantů s

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na všech výukových hodinách.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní