450-4006/01 – Diplomový projekt 2 (DIS2)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity16
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
BAR0420 Ing. Daniel Barvík, Ph.D.
JAN921 Mgr. Hana Bednářová
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
DRA0049 Bc. Martina Dragounová
DRA0184 prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D.
HAJ74 doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
HER215 Ing. Radim Hercík, Ph.D.
JAR0076 doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
KUB631 Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
MAR944 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
MIK636 Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.
OCZ0005 Ing. David Oczka, Ph.D.
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
PET497 Ing. Lukáš Peter, Ph.D.
PIE046 Ing. Martin Pieš, Ph.D.
PRA132 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
STA048 Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
TOM0350 Ing. Eva Tomicová
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
KAH0017 doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
VON0045 Ing. Jaroslav Vondrák, Ph.D.
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem diplomového projektu 2 je individuální zpracování diplomové práce jednotlivými studenty s využitím oborových laboratoří katedry, zahraniční univerzity nebo pracoviště průmyslového partnera. Postup prací konzultují studenti se svými vedoucími diplomových prací. Studenti mohou rovněž konzultovat obecné zásady obsahu a formy inženýrské diplomové práce, které jsou na webu fakulty.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Diplomový projekt 2 je zaměřen na vlastní návrh a realizaci individuálních diplomových prací v laboratořích katedry, zahraniční univerzity nebo na pracovišti průmyslového partnera. Dále jsou to konzultace provedených prací s vedoucím diplomové práce. Součástí semináře jsou také konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek s pedagogy.

Povinná literatura:

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2005. Individuálně doporučená literatura podle zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle zadání diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Pro udělení zápočtu musí student nejprve získat souhlas vedoucího s odevzdáním diplomové práce a poté obhájit dipolomovou práci před interní komisí katedry. Vedoucí bakalářské práce do IS EDISON vloží souhlasné stanovisko k odevzdání diplomové práce v případě, že řešení diplomové práce je úspěšně ukončeno v odpovídajícím rozsahu a kvalitě stanovené v zadání diplomové práce. Souhlas musí být do IS EDISON vložen nejpozději v první den zápočtového týdne. V případě získání souhlasného stanoviska vedoucího práce je student připuštěn k veřejné obhajobě své diplomové práce před interní komisí složenou z pracovníků katedry, která proběhne nejpozději do konce zápočtového týdne. Komise musí být minimálně tříčlenná. Personální složení interní komise schvaluje vždy garant studijního oboru. Obhajoba před interní komisí bude v rozsahu 10 minut a bude obsahovat zejména popis řešení diplomové práce a její výsledky. Komise po obhajobě rozhodne o úrovni prezentovaného řešení diplomové práce a míře a kvalitě splnění jejího zadání. V případě kladného stanoviska toto vyznačí do IS EDISON. Zápočet udělí vedoucí práce na základě výsledků dvou výše uvedených dílčích úloh a odevzdání závěrečné práce vedoucímu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Prostředky pro sazbu a způsob vazby. Součásti diplomové práce v elektronické podobě. Organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek konzultace diplomantů k souboru státnicových otázek z oboru a ze zaměření. Laboratoře: Práce na návrhu a realizaci diplomové práce v laboratoři a konzultace diplomantů s vedoucími diplomových prací každý týden Projekty: Individuální diplomová práce každého studenta.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Odevzdání bakalářské práce vedoucímu. Obhajoba bakalářské práce před interní komisí katedry.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní