450-4007/01 – Systémy pro měření a sběr dat (SMSD)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
SOU0038 Ing. Lukáš Šoustek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými typy systémů pro měření, sběr a zpracování dat, s jejich vlastnostmi, možnostmi programování a typickými aplikacemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V návaznosti na předměty VI1 a VI2 si studenti prohloubí dovednosti užití multifunkčních karet sběru dat, seznámí se s komunikací s měřicími přístroji, tvorbou a užitím přístrojových ovladačů, seznámí se s detaily používaných komunikačních rozhraní GPIB, LXI, seznámí se s flexibilními platformami pro měření a testování (VME, VXI, PXI), seznámí se s embedded platformou pro měření, testování a řízení compactRIO, získají zkušenost s návrhem a implementací komplexního automatického měřicího a testovacího systému.

Povinná literatura:

[1] BILÍK, P.: Systémy pro měření a sběr dat, učební text [online]. Ostrava: VŠB TU, 2012 [cit. 2015-02-17]. [2] PIEPER, John M. Automatic Measurement Control. Munich: Rohde&Schwarz, 2007, 295 s.

Doporučená literatura:

[1] Instrument Driver Network (IDNet). [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: www.ni.com/idnet

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: -V průběhu semestru 4x bodovaný test nebo úkol, body se počítají do zápočtu -Vypracování semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Struktura zásuvných multifunkčních měřicích karet. A/D převodníky, jejich principy a základní parametry 2. Podpora zásuvných měřících karet. Začlenění do OS Windows. Přístup k zásuvným multifunkčním kartám v LabVIEW, Zásuvné karty s A/D převodníky. 3. Zásuvné karty s D/A převodníkem. Parametry D/A převodníků na zásuvných měřících kartách, módy provozu 4. Zásuvné karty s digitálními vstupy a výstupy. SW a HW časování 5. Zásuvné karty s čítači a časovači. Parametry časovačů a čítačů na zásuvných měřících kartách, módy provozu 6. Jazyk pro komunikaci s měřícími přístroji. Struktura jazyka pro komunikaci s měřícími přístroji SCPI, syntaxe, obecné příkazy 7. Obslužné programy pro měřící přístroje standardu VXI P&P. Struktura obslužného programu VXI P&P, vnitřní, vnější model, struktura a začlenění do vývojových prostředí 8. Obslužné programy pro měřící přístroje standardu IVI, zaměnitelnost přístrojů, třídní a specifický ovladač 9. Rozhraní pro komunikaci s měřícími přístroji Struktura a definice rozhraní, parametry přenosu, způsoby propojení, módy provozu, synchronizace přenosu,struktura přenášených údajů, propustnost rozhraní GPIB, LXI 10. VME, VXI, PXI měřící systémy, Compact PCI sběrnice, struktura, adresace, časování, propustnost sběrnice. 11. TCPIP protokol a DataSocket pro účely komunikace aplikací. Web server, možnosti realizace distribuovaných měřících systémů. 12. Vytváření Embedded systémů v grafickém programovacím prostředí. Podpora jednočipových mikropočítačů. Podpora programování FPGA pro HW cRIO. 13. Vytváření Real-Time systémů v grafickém programovacím prostředí. Laboratoře: 1. Stručné opakování principů práce v grafickém programovacím prostředí 2. Základní přístupy k analogovým vstupům na kartách sběru dat v grafickém programovacím prostředí. 3. Práce s analogovými výstupy v grafickém programovacím prostředí. 4. Obsluha digitálních vstupů a výstupů v grafickém programovacím prostředí. 5. Práce s čítači a časovači v grafickém programovacím prostředí. Zadání semestrálního projektu 6. Formátování textových řetězců za účelem vytváření příkazů pro přístroje v grafickém programovacím prostředí. 7. Sériová komunikace v grafickém programovacím prostředí. 8. Vývoj obslužného programu pro DMM. 9. Použití VXI P&P obslužných programů pro měřící přístroje v obecné testovací aplikaci v grafickém programovacím prostředí. 10. Použití IVI obslužných programů pro měřící přístroje v obecné testovací aplikaci v grafickém programovacím prostředí. 11. Implementace přenosu dat mezi aplikacemi užitím TCP/IP, DataSocket

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (45) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 10
                Test nebo individuální úkol, celkem 4x za semestr Jiný typ úlohy 16  0
                Semestrální projekt Semestrální projekt 29  0
        Zkouška Zkouška  (55) 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní