450-4008/05 – Lékařské diagnostické přístroje (LDP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI02 Ing. Tomáš Klinkovský
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kursu je podat podrobné informace o lékařských diagnostických přístrojích, jejich činnosti, konstrukci, s vztahu legislativě upravující jejich použití. Student získá vědomosti týkající se lékařských diagnostických přístrojů a zařízení včetně zařazení do jednotlivých diagnostických metod. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu tvoří základní předpoklad znalostí o biomedicínského inženýra.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu jsou studenti seznamováni a prakticky si ověřují principy měření a zpracování biologických signálů pomocí lékařské diagnostické přístrojové techniky. Podrobněji jsou probírány principy snímání, činnosti a konstrukce přístrojové techniky. Probírány jsou jednotlivé diagnostické metody a vysvětlena podstata měřicích zařízení, popis a eliminace rušivých vlivů měření včetně vztahu k platné legislativě upravující jejich použití. Vysvětlena jsou bezpečnostní rizika při použití lékařské přístrojové techniky a jednotlivých diagnostických metod.

Povinná literatura:

PENHAKER, Marek. Lékařské diagnostické přístroje: učební texty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0751-3.

Doporučená literatura:

• PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1589-3. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Modelování a simulace biologických systémů: cvičení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1560-2. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Lékařská kybernetika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1561-9. • TIEFENBACH, Petr, Marek PENHAKER a František KOBZA. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1590-9. • VRÁNA, Milan a Miroslav NETUŠIL. Lékařská elektronika. Praha: Avicenum, 1975. • JUREK, František. Elektronika na koronární jednotce. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 1988. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály I: geneze, zpracování a analýza. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1995. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika I. Brno: CERM, 1995. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan, Jiří ROZMAN a Aleš DRASTICH. Lékařská přístrojová technika II. Praha: SNTL, 1984. • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4. • Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky: česká technická norma. Praha: Český normalizační institut, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Dva testy průběžné kontroly a referát, zkouška je kombinovaná, uznání zkoušky pouze při úspěšném absolvování všech jejích částí. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

přednášky: 1.Elektrické děje v živých organismech, dráždivé tkáně, elektrické děje na buněčné membráně, zákonitosti vzniku a šíření vzruchu v tkáních, elektrické vlastnosti tkání, účinky napětí a proudu na organismus. 2.Biopotenciálové elektrody, oxidace, redukce a půlčlánkový potenciál, materiály pro výrobu elektrod, elektrické vlastnosti elektrod, praktická realizace elektrod. 3.Biologické signály a jejich zpracování, rozdělení biosignálů, artefakty, předzpracování biosignálů, bezpečnost pacienta při snímání biosignálů. 4.Elektrokardiografie, srdce a jeho činnost, elektrokardiografické svody, geneze elektrokardiogramu, základní elementy elektrokardiogramu, elektrokardiograf. 5.Elektroencefalografie,eElektroencefalografické svody, elektroencefalografické elektrody,elektroencefalogram a jeho vznik, elektrokortikografie, evokované potenciály, elektroencefalograf, bezpečnost a normy v elektroencefalografii. 6.Elektromyografie, elektromyografický signál a jeho geneze, snímání elektromyografického signálu, základní elektromyografické modality, elektromyograf. 7.Elektrogastrografie, elektrogastrogram a jeho vznik, elektrogastrograf. 8.Měření krevního tlaku, neinvazivní měření krevního tlaku, invazivní měření krevního tlaku. 9.Měření srdečního výdeje, termodiluční metoda, metoda barvivové diluce, fickova metoda. 10.Měření tělesné teploty, kontaktní měření tělesné teploty, bezkontaktní měření tělesné teploty. 11.Oxymetrie, optické měření nasycení krve kyslíkem, transkutánní oxymetrie. 12.Pletysmografie,elastické vlastnosti arteriální soustavy, pulsová vlna, pletysmograf. 13.Měření tepové frekvence, princip činnosti kardiotachometru, detektor R-vlny. 14.Respirační diagnostika, spirometrie, měření dechové frekvence, analýza složení dechových plynů, celotělová pletysmografie. laboratorní cvičení: V rámci laboratorních cvičení studenti realizují schémata zapojení dílčích elektrotechnických částí lékařské diagnostické techniky a provádějí na něm měření a srovnání s komerčními certifikovanými přístroji. Jedná se především o hardwarovou konstrukci a měření EKG, EEG a elektro manometru. Ostatní obvody jsou podpůrné a pomocné pro realizaci celku. 1.Seznámení se se schématy a jejich komplexem zapojení- seznámení se s prvky a napájením pro konstrukci 2.Symetrizátor – zdroj Symetrického napájecího napětí 3.Astabilní klopný obvod s integrátorem a komparátorem 4.Kalibrátor – zdroj kalibračního napětí 5.Biozesilovač 6.Integrovaný frekvenční modulátor 7.Elektromanometr 8.Pulsátor – generátor čtyř pulsní frekvence 9.Stimulátor srdeční buňky 10.Bifázický kardiostimulátor 11.Detektor amplitudy úzkých impulsů 12.Elektronický teploměr 13.Bioadmitance – detektor akupunkturních bodů 14.Ověření měření na testerech a srovnání s komerčními certifikovanými výrobky. Vyhodnocení úspěšnosti splnění úkolů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství LPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství LPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.