450-4013/01 – Lékařské terapeutické přístroje (LTP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kursu je podat podrobné informace o lékařských terapeutických přístrojích, jejich činnosti, konstrukci, s vztahu legislativě upravující jejich použití. Student získá vědomosti týkající se lékařských terapeutických přístrojů a zařízení včetně zařazení do jednotlivých terapeutických metod. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu tvoří základní předpoklad znalostí o biomedicínského inženýra.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu jsou studenti seznamováni a prakticky si ověřují principy působením různých typů fyzikálních energií na živé organismy pomocí lékařské terapeutické přístrojové techniky. Podrobněji jsou probírány využití těchto účinků pro účely terapie, jsou uvedeny kritické dávky, které jsou přípustné za různých podmínek léčby. Probírány jsou jednotlivé terapeutické metody a vysvětlena podstata zařízení, popis a jejich konstrukce včetně vztahu k platné legislativě upravující jejich použití. Vysvětlena jsou bezpečnostní rizika při použití lékařské přístrojové techniky a jednotlivých terapeutických metod.

Povinná literatura:

PENHAKER, Marek. Lékařské terapeutické přístroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1558-9.

Doporučená literatura:

• ROZMAN, Jiří. Terapeutická technika. Brno: Vysoké učení technické, 2000. ISBN 80-214-1488-X. • HOZMAN, Jiří a Josef CHALOUPKA. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04025-6. • ROZMAN, Jiří. Ultrazvuková technika v lékařství: diagnostické systémy. Brno: Vysoké učení technické, 1979. Učební texty vysokých škol. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1589-3. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Modelování a simulace biologických systémů: cvičení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1560-2. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Lékařská kybernetika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1561-9. • TIEFENBACH, Petr, Marek PENHAKER a František KOBZA. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1590-9. • VRÁNA, Milan a Miroslav NETUŠIL. Lékařská elektronika. Praha: Avicenum, 1975. • JUREK, František. Elektronika na koronární jednotce. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 1988. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály I: geneze, zpracování a analýza. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1995. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika I. Brno: CERM, 1995. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan, Jiří ROZMAN a Aleš DRASTICH. Lékařská přístrojová technika II. Praha: SNTL, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zpracování semestrálního projektu Podmínky udělení zápočtu: Podmínky udělení zápočtu: student obdrží započet po dosažení min 25 bodů (max.40) po zpracování semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-4008 LDP Lékařské diagnostické přístroje Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Koncepce terapeutických systémů, terapeutická dávka, interakce fyzikálních polí na biologickou strukturu, fyziologické účinky. Technické řešení terapeutických systémů, principiální bloková schémata a parametry jednotlivých bloků terapeutických systémů. Elektroterapie srdce, defibrilace, kardiostimulace Anesteziologické a resuscitační systémy, inkubátory. Laserová technika , vlastnosti laserového záření, základní typy laserů, působení laserových paprsků na biologickou tkáň . Technika elekromagnetických polí, fyzikální principy, energie a účinky el-mag pole. Vf technika (terap. + chirug. skalpely, diatermie ). Technika ultrazvuku, biologické účinky, kavitace, akustické proudění, tepelné účinky, fyzikální terapie (technické aspekty). Technika rázové vlny Technika záření, rtg, radinuklidy, laser. Základy techniky pro nukleární medicínu. Terapie pomocí radioizotopů. Přístroje pro rehabilitaci a fyzikální léčbu, iontoforéza, generátory funkcí, magnetoterapie, farmakoterapie. Doplňující přístroje pro chirurgické obory. Technika nízkých teplot, kryochirurgie. Přehled techniky pro další medicínské obory. Elektrická bezpečnost ve zdravotnictví. Cvičení: Základní pojmy, zadávání referátů z odborné zahraniční literatury. Základní požadavky na ZEP a nebezpečí při jejich použití. Předložení referátů a samostatných odborných prací. Laboratoře: Praktická cvičení na interní klinice - defibrilátory, Praktická cvičení na interní klinice - kardiostimulátory. Implantace kardiostimulátorů. Praktická cvičení na ARO - narkotizační a dýchací technika Praktická cvičení na klinických pracovištích - chirurgické , kožní a oční lasery. Praktická cvičení na centrálních operačních sálech - unipolární a bipolární elektrokoagulace. Praktická cvičení na centrálních operačních sálech - laparoskopie, artroskopie a pod. Zesilovač jasu RTG obrazu a televizní systém. Praktická cvičení na odd.nukleární medicíny - scintigrafická vyšetření a radioizotopová terapie. Praktická cvičení na rehabilitaci - diatermie, magnetoterapie, laser a ultrazvuková terapie. Návštěva pracoviště Rychlé záchranné služby a Letecké záchranné služby.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku