450-4013/05 – Lékařské terapeutické přístroje (LTP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI02 Ing. Tomáš Klinkovský
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kursu je podat podrobné informace o lékařských terapeutických přístrojích, jejich činnosti, konstrukci, s vztahu legislativě upravující jejich použití. Student získá vědomosti týkající se lékařských terapeutických přístrojů a zařízení včetně zařazení do jednotlivých terapeutických metod. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu tvoří základní předpoklad znalostí o biomedicínského inženýra.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu jsou studenti seznamováni a prakticky si ověřují principy působením různých typů fyzikálních energií na živé organismy pomocí lékařské terapeutické přístrojové techniky. Podrobněji jsou probírány využití těchto účinků pro účely terapie, jsou uvedeny kritické dávky, které jsou přípustné za různých podmínek léčby. Probírány jsou jednotlivé terapeutické metody a vysvětlena podstata zařízení, popis a jejich konstrukce včetně vztahu k platné legislativě upravující jejich použití. Vysvětlena jsou bezpečnostní rizika při použití lékařské přístrojové techniky a jednotlivých terapeutických metod.

Povinná literatura:

PENHAKER, Marek. Lékařské terapeutické přístroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1558-9.

Doporučená literatura:

• ROZMAN, Jiří. Terapeutická technika. Brno: Vysoké učení technické, 2000. ISBN 80-214-1488-X. • HOZMAN, Jiří a Josef CHALOUPKA. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04025-6. • ROZMAN, Jiří. Ultrazvuková technika v lékařství: diagnostické systémy. Brno: Vysoké učení technické, 1979. Učební texty vysokých škol. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1589-3. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Modelování a simulace biologických systémů: cvičení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1560-2. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Lékařská kybernetika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1561-9. • TIEFENBACH, Petr, Marek PENHAKER a František KOBZA. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1590-9. • VRÁNA, Milan a Miroslav NETUŠIL. Lékařská elektronika. Praha: Avicenum, 1975. • JUREK, František. Elektronika na koronární jednotce. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 1988. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály I: geneze, zpracování a analýza. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1995. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika I. Brno: CERM, 1995. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan, Jiří ROZMAN a Aleš DRASTICH. Lékařská přístrojová technika II. Praha: SNTL, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Dva testy průběžné kontroly a referát, zkouška je kombinovaná, uznání zkoušky pouze při úspěšném absolvování všech jejích částí. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-4008 LDP Lékařské diagnostické přístroje Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Koncepce terapeutických systémů, terapeutická dávka, vliv fyzikálních polí na živé tkáně, elektromagnetické záření, ultrazvukové vlnění, účinky laserového záření, diatermický ohřev, bezpečnost pacienta. 2. Technické řešení terapeutických systémů, principiální bloková schémata a parametry jednotlivých bloků terapeutických systémů. Fyzikální terapie, technické aspekty a léčebná hlediska. 3. Elektroterapie srdce – kardiostimulátory, rozdělení, typy, stimulační elektrody a jejich koncovky, programování kardiostimulátorů. Typy a režimy stimulací, technická aplikace kardiostimulátorů při implantacích. Napájecí zdroje implantabilních kardiostimulátorů. Kódové označení implantabilních kardiostimulátorů. 4. Elektroterapie srdce - defibrilátory. Rozdělení, typy, elektrody pro defibrilaci, zdroje. Typy a režimy stimulací. Technická aplikace defibrilátorů. 5. Anesteziologické a resuscitační systémy. Umělá plícní ventilace a ventilační režimy. Inhalační anestézie. Princip a funkce anesteziologických přístrojů. Klasifikace ventilátorů, základní, ovládací a kontrolní prvky, doplňkové zařízení. 6. Laserová technika, vlastnosti laserového záření, základní typy laserů, působení laserových paprsků na biologickou tkáň. Výhody koherentního záření laseru. Klinické aplikace. 7. Technika elektromagnetických polí, fyzikální principy, energie a účinky elektromagnetického pole, mikrovlnná technika. Lékařské aplikace, mikrovlnná hypertermie, mikrovlnná diatermie, mikrovlnný skalpel. 8. Technika ultrazvuku, biologické účinky, kavitace, akustické proudění, tepelné účinky, fyzikální terapie. Bezpečnostní aspekty. 9. Technika rázové vlny, princip a vznik rázové vlny, ESWT, ESWL a PSWT - fokusované rázové vlny, PEK, mechanická, elektrohydraulická a laserovým svazkem destrukce. Účinky léčby pohybového aparátu rázovou vlnou. 10. Technika ionizujícího záření, radioterapie, technika a zdroje záření. Základy techniky pro nukleární medicínu. Terapie pomocí radioizotopů. Leksellův gama-nůž, hadronová radioterapie, radioterapie mezony, brachyradioterapie, protonová terapie. 11. Přístroje pro rehabilitaci a fyzikální léčbu, iontoforéza, generátory funkcí, magnetoterapie. 12. Technika nízkých teplot, kryochirurgie, fyziologické účinky nízkých teplot, kryoterapie. Technická a konstrukční řešení kryokauteru, bezpečnost práce a klinické aplikace kryochirurgie. 13. Doplňující přístroje pro chirurgické obory. Endoskopy, endoskopické diagnostické a terapeutické metody, laparoskopie artroskopie, balónková kontra pulzace. Principy elektrokoagulace, homeostáza, radiofrekvence, mikrovlnná ablace. Harmonický skalpel. Nanoknife, principy a konstrukce UZV aspirátoru. Veinviewer. 14. Mimotělní oběh, umělé srdce systém pro mimotělní oběh, umělá ledvina, infuzní technika. Laboratorní cvičení: V rámci laboratorních cvičení studenti realizují schémata zapojení dílčích elektrotechnických částí lékařské přístrojové techniky a provádějí na něm měření a srovnání s komerčními certifikovanými přístroji. Jedná se především o hardwarovou konstrukci a měření simulátorů, stimulátorů a kardiotachometru. Ostatní obvody jsou podpůrné a pomocné pro realizaci celku. 1.Seznámení se se schématy a jejich komplexem zapojení- seznámení se s prvky a napájením pro konstrukci 2.Nábojová pumpa 3.Alarmový systém s pamětí 4.Simulátor EEG – generátor bílého šumu 5.Kardiotachometr 6.AC stabilita – dvoucestný usměrnovač pro řízení komprese 7.DC transformátor – modulátor a demodulátor napětí 8.Binární čítač s emitorovým sledovačem pro segmentový indikátor 9.Impedanční reograf 10.Logaritmický siemensmeter –měření kožního odporu 11.Míra zkreslení signálu 12.Snímač pulsové vlny 13.Komparátor shody 14.Kontrola a funkčnost zapojení. Ověření výsledku srovnáním na certifikovaných zdravotnických přístrojích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.