450-4014/02 – Diagnostické a testovací systémy (DTS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je orientace studentů v metodách a prostředcích automatických diagnostických systémů, jejichž použití přispívá ke zvýšení spolehlivosti a snížení poruchovosti technických systémů. Student bude po absolvování předmětu znát souhrnné informace a jednotlivé metody v oblasti nedestruktivní diagnostiky, zaměřené zvláště na diagnostiku elektrických obvodů a použití nástrojů umělé inteligence.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy technické diagnostiky a teorie spolehlivosti systémů. Podává informace o základních metodách rozpoznávání poruch, rozebírá problematiku extrakce diagnostických informací pomocí analýzy diagnostických signálů. Všímá si automatických diagnostických systémů elektronických obvodů. Uvádí speciální metody diagnostiky pomocí znalostních systémů.

Povinná literatura:

Čerbáková, T. – Šafranová, B.A. – Dvořáček, L. – Neprašová, I. – Pavlíková, V.: Diagnostické a testovací systémy. Učební texty. VŠB-TUO, FEI, 2013. Kreidl, M. - Petr, J. - Novák, J. - Houfek, P. - Doubek, J.: Diagnostické systémy.: ČVUT, Praha, 2001. 352 s. ISBN 80-01-02349-4.

Doporučená literatura:

Drábek, V.: Spolehlivost a diagnostika. Praha (1986). Kreidl, M. – Šmíd, R.: Technická diagnostika. BEN - technická literatura, 2006. ISBN: 8073001586. Bednařík, J. a kol.: Technika spolehlivosti v technické praxi. SNTL 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 1 test + 2 samostatné práce Podmínky udělení zápočtu: Student je klasifikován na základě 1 testu za 7-15 bodů a 2 samostatných prací po 10 bodech (přičemž v součtu musí být alespoň 10 bodů) nebo 1 semestrální práce za 10-20 bodů. Zápočet od 14.týdne. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení min. 17 bodů , max. lze získat 35 bodů . Zkouška - Písemná část - závěrečný test - 27 - 55 bodů. Ústní část 5 - 10 bodů. Celkové hodnocení 51 - 100 bodů dle studijního řádu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní pojmy technické diagnostiky. Diagnóza, diagnostické prostředky, porucha, provozuschopnost,funkčnost, neporušenost. 2. Diagnostické modely. Definice a členění, matematické diagnostické modely 3. Příznakové metody rozpoznávání. Základní pojmy, teorie rozpoznávání v technické diagnostice, klasifikátory 4. Měřicí systémy pro diagnostikování desek osazených analogovými a číslicovými obvody 5. Modely poruch, automatické funkční testery In Circuit, Boundary Scan, ASA 6. Příznakové analyzátory, logické analyzátory 7. Sběrnice GPIB, VXI(MXI, PXI) v diagnostických systémech. 8. Analýza signálů vibrodiagnostických systémů. Senzory, analýza signálu v časové a frekvenční oblasti, základy teorie frekvenční analýzy 9. Analýza signálů akustických emisí. Emise impulsní a spojitá, kavitační jevy a lokalizace poruch 10. Infradiagnostické systémy, termovizní systémy. 11. Diagnostické expertní systémy,pravidlové expertní systémy, použití při diagnostice číslicových obvodů. Základy znalostního inženýrství. 12. Fuzzy logické diagnostické systémy.Základy fuzzy množinové matematiky a fuzzy logiky, lingvistická proměnná, inferenční mechanizmy, fuzzy expertní diagnostické systémy. 13. Neuronové diagnostické systémy.Struktura a druhy neuronových sítí, využití neuronových sítí v technické diagnostice. Cvičení: Příklady matematických diagnostických modelů Příklady matematických diagnostických modelů Laboratoře: Využití systému Boundary-Scan v číslicových obvodech. Diagnostický analyzátor Teradyne Z1800. Diagnostický analyzátor Agilent TS5400 - Venturi. Seznámení s architekturou a základními funkcemi. Software TestExec SL. Diagnostický analyzátor Agilent TS5400 - Venturi. Návrh a provedení testu pro diagnostiku osazení pasivních součástek na PCB. Diagnostický analyzátor Agilent TS5400 - Venturi. Návrh a provedení testu pro diagnostiku osazení aktivních součástek na PCB. Diagnostický analyzátor Agilent TS5400 - Venturi. Ověření vlivu jednotlivých metod měření el. parametrů součástek na chybu měření. Počítačové laboratoře: Expertní systémy, příklady pro použití při diagnostice číslicových obvodů Seznámení s diagnostickým systémem FEL-Expert. Samostatná úloha - tvorba a ověření diagnostického modelu v systému FEL-Expert. Úvod do neuronových diagnostických systémů. Samostatná úloha - návrh struktury a nastavení neuronové sítě. Využití neuronových sítí v technické diagnostice, příklady. Test.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  32 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 2 omluvy.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.