450-4022/01 – Semestral Work I (SemP1)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL45 doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
KOT37 Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
VAL47 Ing. David Vala
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+28

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the semestral work is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. Topics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Teaching methods

Experimental work in labs
Project work

Summary

The semestral work is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. Topics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Compulsory literature:

Individually recommended literature for the semestral work.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Samostatný laboratorní projekt je průběžně konzultován s vedoucím projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu, v elektronické nebo písemné formě, ve 14. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě hardwarové realizace student umístí svůj realizovaný projekt v příslušné laboratoři. Studenti musí předvést běžící simulační řešení úlohy na počítači nebo na svém realizovaném laboratorním vzorku. Podmínky udělení zápočtu: Semestrální práce se odevzdává od 14.týdne semestru. Příslušný vyučující, který semestrální práci vypsal hodnotí práci 0 - 100 body. Za semestrální práci získává student 4 kredity a pokud hodnocení je v rozsahu 51 - 100 bodů získává známku podle studijního řádu fakulty.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratory Student choose one of the projects

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestral project 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2010/2011 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner