450-4028/01 – Multimediální technologie v měřicí a řídicí technice (MTMŘT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky multimediálních technologií zaměřených do oblasti měření a řízení. Posluchači se naučí používat speciální HW a SW nástroje pro záznam, editaci a produkci audia a videa pomocí PC. Studenti porozumí principu vnímání zvuku, vnímání a záznamu barev, obrazu apod. Absolventi budou umět pracovat s obrazem, videem a zvukem pomocí speciálních SW nástrojů. Pro splnění uvedených cílů budou zvoleny následující úrovně poznávací domény: Znalost - jako schopnost vybavit si nebo pamatovat fakt bez nezbytného porozumění. Pochopení - jako schopnost porozumět a interpretovat poznanou informaci. Aplikaci - jako schopnost použít naučený materiál v nových situacích, tj. vložit myšlenky a principy do řešení problémů. Analýzu - jako rozklad informace na její komponenty. Syntézu - jako schopnost sestavit části do celku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními principy vnímání, záznamu, editace a produkce zvuku (zvukových záznamů) a následně získají základní znalosti z oblasti snímání, zpracování a distribuce digitálního videa. Získají teoretické vědomosti o akustice, šíření zvuku, záznamu a editaci digitálního audia a videa, které si budou moci ověřit v praktických úlohách. V průběhu studia se studenti seznámí s profesionálními HW a SW nástroji pro záznam, editaci a reprodukci zvuku a videa. Jsou zde vysvětleny principy digitalizace a komprese zvukových a obrazových záznamů. V rámci počítačových cvičení projdou studenti komplexním postupem při přípravě, tvorbě a distribuci jak zvukového tak i videozáznamu pomocí HW a SW vybavení dostupného v laboratoři. Po absolvování předmětu budou studenti rozumět současným moderním trendům v oblasti záznamu, editace a reprodukce zvuku a videa a mít zkušenosti s vlastní úpravou zvukových a video záznamů pomocí speciálních SW nástrojů.

Povinná literatura:

Zapletal, P.: Video-Technika-Kamery, Rubico 1996, ISBN 80-85839-12-1 Beránek, P.: Digitální video v praxi, Mobil Media 2003, ISBN 80-86593-34-7 Kříž, M.: Zvuk na PC; Step by Step, Mobil Media 2006, ISBN 80-86593-06-1 Češková, M.: Hudba na počítači, Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0811-6

Doporučená literatura:

Watkinson, J.: An introduction to Digital Video, Focal Press 2001, ISBN 0-240-51637-0 Guerin, R.: Velká kniha MIDI, Computer Press 2004, ISBN 80-722-6985-2 Murray, J.: Encyklopedie grafických formátů, Computer Press 1997, ISBN 80-7226-033-2 Franklin, D.: Macromedia Flash MX; kompletní průvodce, Computer Press 2003, ISBN 80-7226-831-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zápočet: Student je klasifikován na základě vypracování odborného referátu a semestrálního projektu, které jsou součástí cvičení 0-40 bodů. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení min. 10 bodů z max. 40 bodů. Zkouška: Praktická část - odevzdání a obhájení samostatného projektu 0 - 30 bodů. Písemná část - závěrečný test 0-20 bodů. Ústní část 0 - 10 bodů. Aby student obstál u zkoušky musí uspět ve všech částech zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do digitálních multimediálních technik, objasnění základních pojmů, historie, vymezení oblasti digitálního audia a videa, aplikace v technologických procesech. 2. Barva a barevné vidění, vnímání barev, barevné prostory. 3. Zpracování textu, grafiky, zvuku a videa s orientací na problematiku měření a regulace, vizualizace. Počítačová grafika, vektorová a rastrová grafika, grafické formáty, grafika pro publikování a pro internet, grafické editory. 4.Fyzikální podstata zvuku, šíření zvuku, lidské vnímání zvuku, akustika. Mikrofony, typy, frekvenční vlastnosti, oblasti použití. 5.Tvorba a slyšení řeči, základní pojmy z psychoakustiky, aplikace zpracování řeči v oblasti měření a řízení. 6.Záznam a uložení zvuku (definice pojmu, základní charakteristiky zvuku, pojem mono, stereo, surround, 5.1 atd., popis procesu nahrávání, prostředky pro nahrávání zvuku, specifikace MIDI, mixáž, mastering, analogově - pásky, gramofonová nahrávka, systém Dolby Surround, digitálně - CD, formát CDDA, pojem jitter, AUDIO DVD, ochrana CD, počítačově - formáty uložení v počítači: PCM, MPEG (1, 2, AAC), Ogg, Dolby Digital, DTS), komprese zvukových dat. 7.Problematika snímacích a zobrazovacích prostředků, technologie CCD a CMOS snímačů, principy zobrazování pomocí CRT, LCD, plazmy, technologie dataprojektorů, zobrazovací panely a displeje pro oblast měření a řízení. 8.Oblast videa, formáty videa, zpracování videa, nástroje pro zpracování videa, natáčení a editace videa, technické prostředky pro natáčení videa. Záznamové prostředky pro digitální video, videokamery, principy činnosti, použití videotechniky v měření a řízení. 9.Technologie DVD, standardy, proces tvorby DVD, technické a SW nástroje pro tvorbu a authoring, moderní trendy v ukládání a distribuci dat – BlueRay, HD DVD. 10. Technologie tvorby 3D a zobrazování, stereoskopie, technické prostředky pro tvorbu 3D fotografií a videa, technologie IMAX, návaznost na oblast oblast měření a regulace. 11. Technologie streaming médií, HW a SW prostředky, možnosti použití v oblasti měření a řízení. 12. Distribuce a ukládání multimédií, autorský zákon. 13. Závěrečný test z teoretických znalostí. Počítačové laboratoře: 1. Úvodní cvičení, bezpečnostní školení, zadání referátů, nabídka semestrálních prací a laboratorních úloh, seznámení se s dostupnými HW a SW prostředky v laboratoři. 2. Zásady pro práci s textem, skenování dokumentů, OCR, úprava textů, export do PDF. Práce s grafickými soubory, praktické ukázky použití digitálních fotoaparátů pro získání obrazových dat, editace grafiky, import, export, skenování, základní operace v Adobe Photoshop, příprava obrazových dat pro semestrální projekt. 3. Seznámení se s HW prostředky pro snímání zvuku, praktické ukázky snímacího řetězce. Práce se zvukovými soubory, technologie snímání zvuku, použití různých typů mikrofonů-experimentální ověření jejich frekvenčních charakteristik, nahrávací zařízení, editace zvuku, práce s Wavelab, Soundforge, Audacity, příprava zvukových dat pro semestrální projekt. 4. Seznámení se s HW prostředky pro snímání videa, praktické ukázky snímacího řetězce. Práce s video soubory, technologie natáčení videa, práce s kamerou, záznamové formáty, grabování a editace videa, základy práce s Adobe Premiere, Pinnacle Studio, příprava videa pro semestrální projekt. 5. Proces tvorby multimediálních prezentací a aplikací, příprava materiálů, základy práce v Macromedia Authorware, práce na semestrálním projektu. 6. Finální zpracování digitálního videa, efekty, authoring, distribuce, možnosti optických médií. 7. Principy snímání obrazu pomocí CCD snímačů, praktické snímání a převod obrazu do PC, zobrazení, úprava dat. 8. Proces tvorba DVD, struktura DVD videa, authoring DVD, SW nástroje pro tvorbu DVD, práce na semestrálním projektu. 9. Zobrazovací systémy, prezentace LCD, DLP, práce na semestrálním projektu. 10. Demonstrace 2D a 3D zobrazení, stereoskopické obrazy a videa, práce na semestrálním projektu. 11. Technologie a použití streamingování, praktická realizace streaming audia a videa, dokončovací práce na semestrálním projektu. 12. Finální práce na semestrálních projektech, authoring a distribuce multimediálních titulů. 13. Konzultace, předložení realizovaných semestrálních prací, uzavření předmětu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  0
        Zkouška Zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku