450-4031/04 – Biokybernetika (BKY)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
VON0045 Ing. Jaroslav Vondrák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získává informace o principu vzniku, přenosu, zpracování a uchování informace v živých systémech, modelování a simulace biologických systémů a studium způsobů jejich řízení za fyziologických a patologických podmínek. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Studium obecných principů vzniku, přenosu, zpracování a uchování informace v živých systémech, modelování a simulace biologických systémů a studium způsobů jejich řízení za fyziologických a patologických podmínek. Základ tvoří buňka, biologické membrány, biotermodynamika a biofyzikální chemie. Studium vlastností biologických systémů se zabývá neurofyziologií, nervovým, dýchacím, pohybovým a cévním systémem, činností srdce, genetickou informací, senzorickými systémy a náhrady orgánových funkcí.

Povinná literatura:

[1] Biomedical modeling and simulation on a pc: a workbench. S.l.: Springer, 2012. ISBN 9781461391654. [2] MEURS, Willem van. Modeling and simulation in biomedical engineering: applications in cardiorespiratory physiology. 1. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0071714457. [3] CHRISTOPOULOS, Arthur. Biomedical applications of computer modeling. Boca Raton: CRC Press, c2001. Pharmacology & toxicology (Boca Raton, Fla.). ISBN 9780849301001. [4] KITTNAR, Otomar a Mikuláš MLČEK. Atlas fyziologických regulací: 329 schémat. Praha: Grada, 2009, 316 s. ISBN 978-80-247-2722-6.

Doporučená literatura:

Tiefenbach,P: Biokybernetika, Sylaby na WWW stránkách katedry, 2002, Penhaker,M: Biokybernetika, Sylaby na WWW stránkách katedry, 2002, Samson Wright: Klinická fyziologie Praha 1987. Stefan Silbernagl, Agamemnom Despopoulos: Atlas fyziologie člověka. Praha 1984. Wiliam F. Canong: Přehled lékařské fyziologie. Praha 1976. Hrazdíra, I.: Biofyzika. Praha, Avicenum 1990. Nečas, O.: Biologie. Praha, Avicenum 1982. Dvořák - Maršík - Andrej: Biotermodynamika. Praha, Akademia, 1985. Babloyantz, A.: Molecules, dynamics and life, J.Wiley, New York, 1986. Talbot, S.a.: Systems physiology, J.Wiley, New York 1973.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktická cvičení v laboratoři. Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, odevzdání protokolů. Klasifikovaný zápočet: Protokoly (40 bodů, min.20), písemný test (60 bodů, min.31). Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Fyziologické principy. 2. Definice systému, základní dělení, základní pojmy, zpětná vazba, popis systému, matematický aparát. 3. Modelování biologických systémů, postup při vytváření modelu, Modely statických systémů, modely dynamických systémů, stochastické modely biologických systémů, základní atributy systémů. 4. Lidský organismus jako systém – základní vlastnosti organismu, principy homeostatického řízení, řídicí mechanismy, stimuly, struktura biologického systému, receptory, homeostatická regulace, termoregulace 5. Biologické membrány. Struktura a funkce. Chemické potenciály. Podmínky rovnováhy v heterogenních soustavách. Membránové iontové kanály. Přenašečové systémy pro transport iontů přes membránu. 6. Neurofyziologie - nervový systém. Přenášení a zpracovávání informace v biologických systémech. Nervová, hormonální a humorální úroveň jejich řízení. 7. Nervový systém Struktura nervového systému, možnosti řízení na jednotlivých úrovních. Centrální nervový systém. Nervové vlákno, náhradní schéma a rovnice šíření vzruchu. 8. Srdce. Činnost srdce a význam regulačních mechanismů při zátěži. Cévní systém. Význam cévního řečiště pro oběh, možnosti a význam jeho regulace. 9. Regulace tepové frekvence, Stabilizace krevního tlaku 10. Dýchací systém. Řízení činnosti dýchacího systému. Funkce plic a její regulace v extrémních podmínkách. Regulace dýchání 11. Pohybový systém. Vazba mezi elektrickým podrážděním a mechanickou odezvou svalové buňky. Reflexy. 12. Regulace vody v organismu, regulace glykemie, farmakokinetika 13. Náhrady orgánových funkcí. Náhrada a podpora funkce vnitřních orgánů. Náhrada funkce ledvin, srdce a plic. 14. Stimulátory externí a implantibilní. Laboratorní cvičení: 1. Úvod do teorie obyčejných diferenciálních rovnic: ODR I., II. řádu a jejich soustavy, obecné a partikulární řešení, Cauchyho úloha a Laplaceova transformace. 2. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic v Simulinku. Numerické řešiče diferenciálních rovnic v prostředí MATLAB. 3. Analytické řešení a simulace populačních modelů. 4. Farmakokinetika: jedno kompartmentový a dvou kompartmentový model průchodu léčiva. 5. Analýza a simulace závislosti tepové frekvence na fyzické zátěži. 6. Modelování funkce ledvin při stabilizaci krevního tlaku. 7. Plicní kompartment: model koncentrace plynů v alveolech a ostatních tkáních. 8. Model regulace žaludeční kyselosti. 9. Model enzymové reakce a membránového potenciálu. 10. Model Baroreflexu. 11. Pulsní model krevního oběhu. 12. Model regulace glykémie. 13. Modelování kontrakce kosterního svalu. 14. Základy PDE a jejich aplikace v oblasti biomedicínského modelování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 40  21
        Písemka Písemka 60  31
Rozsah povinné účasti: Praktická a demonstrační cvičení v biomedicínské laboratoři a zdravotnických zařízeních. Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních min 80%, Klasifikovaný zápočet: Prezentace odborného referátu (40 bodů, min.20), písemný test (60 bodů, min.31). Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.