450-4035/01 – Building Control (RPB)

Gurantor departmentDepartment of Cybernetics and Biomedical EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. David ValaSubject version guarantorIng. David Vala
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAL47 Ing. David Vala
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 2+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The participants will introduce in the problems of subsystems of building control. They will work with technical tools for building control and building furnishing. Graduates can evaluate the technical level of innovative projects in building control systems, will be able to design technical tools for individual customers requirements. Systems integrator

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Experimental work in labs
Project work

Summary

Subject familiarizes new problems of buildings. Familiarize with different control and check systems in buildings for industry and public purpose. In the subject is explained: - technical subsystems, energy, transport, heating and clima - human subsystems, security, fire - communication subsystems, information technology, structured cable system, wireless system. Subject is dedicated firstly for students, who assume to enforce in investment, project work, innovations and at repair works. The study knowledge tends to be renewing by excursions on buildings and to the enterprises and project organizations. Minimal qualification study of title is knowledge work with PC. Tutorial in the laboratory is supplied by different types computers and program tools. Also multimedia means of the schooling and programs for presentation of project work is used. Student is classified by created Essays; Half-yearly work (scholastic project) and concluding test.

Compulsory literature:

Bateson, RN. Introduction to Control System Technology. 5th ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1996. 784 p. ISBN 0-13-226275-4. Jokl, M. Technická zařízení budov. Interní mikroklima, ventilační a klimatizační technika pro stavební inženýry 2. Dotisk. Fakulta Stavební. Praha: ČVUT, 1992. 182 s. ISBN 80-01-00081-8. Petrová, M. Technická zařízení budov I. Zdravotní technika-přednášky. Fakulta stavební. Vydání první. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. 158 s. Marková, L., Nevan, T., Pavlíček, I. Technická zařízení budov. Elektrorozvody a umělé osvětlení. Fakulta stavební. Vydání první. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1982. 148 s. Johánek,T., aj. Technická estetika a kultura strojírenských výrobků. Vyd. 1. Praha: SNTL, 1965. 248 s. Křivohlavý,J. Člověk a stroj. Vyd. 1. Praha: Práce, 1970. 260 s. Knižnice vědecké řízení svazek 2. Omura, G. Mistrovství v Autocadu. Vyd. 1. Praha: Computerpress. 1096 s. Přel. z.: Mastering Autocad 13 for Windows 95, Windows 3.1, and Windows NT. Doprovodné CD. ISBN 80-85896-59-1. Dudáš.,J. Komplexní zajištění a ochrana počítačových, telekomunikačních, řídicích a napájecích sítí proti pulsnímu přepětí, VF rušení a výpadkům napájení. In Komplexní řešení ochrany elektronických systémů a sítí, Vyd. 4. Praha: Selteko, s.r.o. 1996. 128 s. Rumíšek, P. Technologické projekty. Fakulta strojní. Vydání první. Brno: Nakladatelství VUT, 1991. 185 s. Mobilní vybavení prostorů. In Československý katalog pro výstavbu. Katalog výrobků pro stavební část staveb. Svazek 24. Vyd. 2. Praha: Československé středisko výstavby a architektury s.p., 1990. 191 s. Sbírka zákonů ČR. Mezinárodní, evropské a české normy. Projekční podklady. Dokumentace k přístrojům a zařízením. Dokumentace k programům. Internet.

Recommended literature:

Švígler,J.:Řízení provozu budov. Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Verification of study: Half - year project (scholastic project), up to 14. week Content and form of assessed works: Scholastic project: Solving of the more extensive problem from line building control. Documentation must contain graphic and text part in extent by assignment of the half-yearly project. The vindication is successful, when student presents his own scholastic project, explains independently parts of the project, and comments how the assignment was fulfilled. Conditions for credit: min 10 Pts. Essay: max 9 Pts. Test: max 36

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: Introduction to problems of project works in building control. Phases and periods of civil engineering. Characteristics of project substantiate and individual professes. Periods of preparation of the new project. Requirements on designers. Project accounts and its acquisition. Technical equipment and technology in public purpose building. Technical equipment and technology in industrial building. Program furnishing for project work. Process system specification. Methods of operational research. Subsystems of energy. Subsystems of security. Subsystems of IT. Visualization in building control. Switchboards for measurement and control in buildings. Electromagnetic compatibility in buildings. Concluding test from theory. Computer labs: Principles of work with computer net. Offer of the themes of half-year works Technical rules and standards. Work with information systems. Work on scholastic project. Tutorial in AutoCAD. Presentation of clima and heating. Work on scholastic project. Tutorial in AutoCAD. Presentation of security systems. Work on scholastic project. Tutorial in Autoplant. Presentation of project program products. Work on scholastic project. Tutorial in Eplanu. Work on scholastic project. Tutorial in Autoplant and Eplan. Work on scholastic project. Tutorial in Autoplant and Eplan. Work on scholastic project or excursions. Work on scholastic project or excursions. Presentation of several of sensors and its connecting. Presentation of various switchboards. Presentation of measurement of distorting electromagnetic field. Submitting of Essays and scholastic projects.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51
        Laboratorní práce Laboratory work 40  0
        Písemka Written test 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner