450-4036/01 – Moderní informační technologie pro řízení (MITŘ)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
URB0063 Ing. Tomáš Urbanczyk
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje softwares vývojovou platformou .NET Framework a moderního způsobu vývoje v oblasti embedded zařízení s operačním systémem. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí programovacích jazyků C# a Java reprezentovanými vývojovým systémem MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework a vývojovým prostředím NetBeans IDE. Cvičení jsou orientována na základní principy tvorby komponentního software a s použitím vývojového prostředí Visual Studia a NetBeans IDE v etapách vývoje software podle životního cyklu vývoje aplikace. Student porozumí základním trendům moderního způsobu vývoje software představovanými komponentními technologiemi a jejich použití v oblasti řídicích aplikací na malém embedded zařízení s operačním systémem Linux. Naučí se používat vývojový systém MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework a NetBeans IDE. Prakticky se seznámí se základními principy tvorby komponentního software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje softwares vývojovou platformou .NET Framework a moderního způsobu vývoje v oblasti embedded zařízení s operačním systémem. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí programovacích jazyků C# a Java reprezentovanými vývojovým systémem MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework a vývojovým prostředím NetBeans IDE. Cvičení jsou orientována na základní principy tvorby komponentního software a s použitím vývojového prostředí Visual Studia a NetBeans IDE v etapách vývoje software podle životního cyklu vývoje aplikace. Student porozumí základním trendům moderního způsobu vývoje software představovanými komponentními technologiemi a jejich použití v oblasti řídicích aplikací na malém embedded zařízení s operačním systémem Linux. Naučí se používat vývojový systém MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework a NetBeans IDE. Prakticky se seznámí se základními principy tvorby komponentního software.

Povinná literatura:

JIRKA, Jakub. Moderní informační technologie pro řízení. Učební text. 1.vyd. VŠB-TU Ostrava, 2012. V rámci projektu ESF. Černohorský, J.: Sylaby k předmětu "Komponentně orientované technologie" vytvořené v rámci řešení projektu FRVŠ

Doporučená literatura:

Tiffany, R. (2003). SQL Server CE Database Development with the .NET Compact Framework, Apress, USA. Thilmany, Ch. (2003). A .Net Patterns: Architecture, Design, and Process, Addison-Wesley Professional, USA DEWSON, Robin. Beginning SQL Server for Developers, 4th Edition. New York: Apress, 2014. ISBN 978-1-484202-81-4. KÜHNER, Jens. Expert .NET Micro Framework: producing device drivers. New York: Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, c2008, xxi, 424 p. Expert's voice in Windows. ISBN 15-905-9973-X. ATKINSON, Paul. Beginning Microsoft SQL Server 2012 Programming: producing device drivers. Indianapolis: Wiley,2012, xxx, 833 s. Expert's voice in Windows. ISBN 978-1-118-10228-2. Dalibor Kačmář: Programujeme .NET aplikace, Computer Press 2001 Lacko, L.: Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET, Computer Press, Brno, 2004, 479 stran, ISBN 80-251-0176-2 PURDUM, Jack J. Beginning object-oriented programming with C#: producing device drivers. Indianapolis, IN: Wiley, c2013, xxx, 591 p. Programmer to programmer. ISBN 978-1-1183-3692-2. KCHOLI, Abraham. Pro Windows Embedded Compact 7: producing device drivers. New York: Distributed to the book trade worldwide by Springer Science Business Media, c2011, xvii, 270 p. Expert's voice in Windows. ISBN 978-1-4302-4179-9. SCHILDT, Herbert. Java 7: výukový kurz. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 664 s. ISBN 978-80-251-3748-2. KAMENÍK, Pavel. Příkazový řádek v Linuxu: praktická řešení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 224 s. ISBN 978-80-251-2819-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Za odevzdání dvou semestrálních projektů získá student maximálně 45 bodů. Dále je požadována 80% účast.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do mobilních technologií v řízení, motivace k učivu 2. API pro komunikace s periferiemi na operačním systému Android 3. Využití senzorů: Akcelerometr, gyroskop, magnetický kompas, senzor tlaku (nadmořské výšky), vlhkosti, osvětlení, 4. Využití senzorů: Kamera, získání snímku z kamery, zpracování dat z kamery 5. Zpracování obrazového signálu v reálném čase, ukázková aplikace 6. Bezdrátové komunikace s telemetrickými jednotkami: Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, 7. Přenosové protokoly pro komunikaci s telemetrickými jednotkami (RFC1662, GATT, …) 8. Bezdrátová komunikace s průmyslovou technologií: Komunikace pomocí Wi-Fi 9. Bezdrátové komunikace s nadřazeným systémem: Komunikace s backendovými servery pomocí webrequestu, MQTT. 10. Připojení periferií pomocí USB OTG, komunikace pomocí virtuální sériové linky 11. Záznam zvuku a zpracování zvukového signálu 12. Generování zvuku, frekvenční syntéza 13. Moderní přístupy k využití mobilních zařízení v průmyslu 14. Závěrečná přednáška, shrnutí předmětu, příprava studentů ke zkoušce Cvičení budou probíhat v těchto okruzích • Programování v jazyce Java na operačním systému Android • Využití senzorů a zpracování dat ze senzorů v operačním systému Android • Využití bezdrátových komunikačních možností (zejména Bluetooth, Bluetooth LE, Wi-Fi) operačního systému Android

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní