450-4036/02 – Moderní informační technologie pro řízení (MITŘ)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
URB0063 Ing. Tomáš Urbanczyk
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje softwares vývojovou platformou .NET Framework a moderního způsobu vývoje v oblasti embedded zařízení s operačním systémem. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí programovacích jazyků C# a Java reprezentovanými vývojovým systémem MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework a vývojovým prostředím NetBeans IDE. Cvičení jsou orientována na základní principy tvorby komponentního software a s použitím vývojového prostředí Visual Studia a NetBeans IDE v etapách vývoje software podle životního cyklu vývoje aplikace. Student porozumí základním trendům moderního způsobu vývoje software představovanými komponentními technologiemi a jejich použití v oblasti řídicích aplikací na malém embedded zařízení s operačním systémem Linux. Naučí se používat vývojový systém MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework a NetBeans IDE. Prakticky se seznámí se základními principy tvorby komponentního software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje softwares vývojovou platformou .NET Framework a moderního způsobu vývoje v oblasti embedded zařízení s operačním systémem. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí programovacích jazyků C# a Java reprezentovanými vývojovým systémem MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework a vývojovým prostředím NetBeans IDE. Cvičení jsou orientována na základní principy tvorby komponentního software a s použitím vývojového prostředí Visual Studia a NetBeans IDE v etapách vývoje software podle životního cyklu vývoje aplikace. Student porozumí základním trendům moderního způsobu vývoje software představovanými komponentními technologiemi a jejich použití v oblasti řídicích aplikací na malém embedded zařízení s operačním systémem Linux. Naučí se používat vývojový systém MS Visual Studio spolu s technologií .NET Framework a NetBeans IDE. Prakticky se seznámí se základními principy tvorby komponentního software.

Povinná literatura:

JIRKA, Jakub. Moderní informační technologie pro řízení. Učební text. 1.vyd. VŠB-TU Ostrava, 2012. V rámci projektu ESF. Černohorský, J.: Sylaby k předmětu "Komponentně orientované technologie" vytvořené v rámci řešení projektu FRVŠ

Doporučená literatura:

Tiffany, R. (2003). SQL Server CE Database Development with the .NET Compact Framework, Apress, USA. Thilmany, Ch. (2003). A .Net Patterns: Architecture, Design, and Process, Addison-Wesley Professional, USA DEWSON, Robin. Beginning SQL Server for Developers, 4th Edition. New York: Apress, 2014. ISBN 978-1-484202-81-4. KÜHNER, Jens. Expert .NET Micro Framework: producing device drivers. New York: Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag New York, c2008, xxi, 424 p. Expert's voice in Windows. ISBN 15-905-9973-X. ATKINSON, Paul. Beginning Microsoft SQL Server 2012 Programming: producing device drivers. Indianapolis: Wiley,2012, xxx, 833 s. Expert's voice in Windows. ISBN 978-1-118-10228-2. Dalibor Kačmář: Programujeme .NET aplikace, Computer Press 2001 Lacko, L.: Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET, Computer Press, Brno, 2004, 479 stran, ISBN 80-251-0176-2 PURDUM, Jack J. Beginning object-oriented programming with C#: producing device drivers. Indianapolis, IN: Wiley, c2013, xxx, 591 p. Programmer to programmer. ISBN 978-1-1183-3692-2. KCHOLI, Abraham. Pro Windows Embedded Compact 7: producing device drivers. New York: Distributed to the book trade worldwide by Springer Science Business Media, c2011, xvii, 270 p. Expert's voice in Windows. ISBN 978-1-4302-4179-9. SCHILDT, Herbert. Java 7: výukový kurz. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 664 s. ISBN 978-80-251-3748-2. KAMENÍK, Pavel. Příkazový řádek v Linuxu: praktická řešení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 224 s. ISBN 978-80-251-2819-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Za odevzdání dvou semestrálních projektů získá student maximálně 45 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: • Úvod - cesta ke komponentním technologiím: modul, objekt, rozhraní, komponenta. Komponenty a rozhraní jako smlouva. • Polymorfismus, typy, podtypy, rozšiřitelnost, bezpečná konstrukce softwarové architektury. • Assembly, instalace .NET aplikací, řízení verzí, jmenný prostor • Řízení paměti, bezpečnost .NET Přehled tříd a základní stavební kameny aplikací pro klasické operační systémy MS. • Tvorba aplikací pro embedded zařízení na platformě Microsoft Windows. Tvorba aplikací pro embedded zařízení na platformě Linux. • Použití SQL databází, napojení na servery, správa, přístup k datům a metody přenosu dat (MS SQL Server). • Java embedded – použití programovacího jazyka java na embedded platformě s operačním systémem Linux • Přístup k HW na embedded platformě. GPIO, ADC, PWM, SCI, LED pomocí programovacího jazyka Java • Propojení embedded desky s MCU a • Komunikační možnosti lokálních sítí, internetu i bezdrátových technologií pro komunikaci v řídicích systémech. • Databáze - Server - Klient. Počítačové laboratoře: • Seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio. Koncepce programování ve Visual Studiu a porovnání s ostatními • vývojovými prostředími. Formulář, komponenta. Jazyk C#, obory platnosti, datové typy. Výjimky, události a jejich obsluha. MSDN help. • Základní komponenty. Ovládací prvky Windows. Práce s grafikou, tisk, zvuk. Ladění programů. • Pokročilé programování: tvorba DLL knihoven. Práce v API Windows, zprávy Windows. • Práce s vlákny. Synchronizace vláken. • Databáze MS SQL Server, datové typy, tvorba vlastní databáze, další prvky sql manažeru pro správu databází. Databázové nástroje Visual Studia. • Embedded zařízení s operačním systémem linux, tvorba software pomocí programovacího jazyka Java, specifické možnosti platformy. • Tvorba software pro embedded zařízení s komunikačními prvky a přístupem na webové služby. • Lokalizace programů. Správa projektů. Týmový vývoj. • Tvorba dokumentací semestrálních projektů • Práce na semestrálních projektech

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  20 3
Rozsah povinné účasti: - povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 2 omluvy - v případě pochybností o úrovni vědomostí je přihlíženo na účasti na přednáškách - odevzdání projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.