450-4037/02 – Lékařská propedeutika 1 (LP1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu lékařská propedeutika je v průběhu dvou semestrů získání přehledných poznatků o obecné a systémové fyziologii a o nemocích postihujících jednotlivé orgánové systémy. předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínského inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Lékařská propedeutika seznamuje studenty stručnou formou s anatomií, fyziologií lidského těla. Studenti získají přehledné pozatky o obecné a systémové fyziologii i o jejich nemocích, postihujících jednotlivé orgánové systémy. předmět lékařské propedeutiky je zaměřen jednak na správnou stavbu a funkci lidského těla, jednak na změnu struktury orgánů lidského těla a změněnou funkci v průběhu nemoci. Z toho pohledu jsou demonstrovány některé choroby a jejich příčiny s uvedením různých diagnostických a vyšetřovacích metod.

Povinná literatura:

[1] VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník: Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv. 9., aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2009, 1147, [12] s. ISBN 978-807-3452-025. [2] TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. Praha: Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5. [3] GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: 2005, Galén. 890 s. ISBN 10:80-7262-311-7. [4] SILBERNAGL, Stefan; DESPOPOULOS, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, a.s, 2004. 448 s. ISBN 978-80-247-0630-6. [5] ROKYTA, Richard. Fyziologie: Pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodních, pedagogických a tělovýchovných oborech. Praha: ISV, 2008. 428 s. ISBN 10:80-86642-47-X. [6] WARD, Jeremy P. T.; LINDEN, Roger W. A. Základy fyziologie. Praha: Galén, 2010. 164 s. ISBN 978-80-7262-667-0. [7] HRAZDÍRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001, 381 s. ISBN 80-902-8961-4. [8] AUGUSTYNEK, Martin, OSTÁRKOVÁ, Beáta Lékařská propedeutika I. Učební text, Ostrava, 2012, www.lms.vsb.cz

Doporučená literatura:

Kábrt, J.- Chlumská, E.: Lékařská terminologie, Praha Avicenum 1988 Rokyta, R. a kol. Somatologie I. a II., Praha Eurolex Bohemia 2002 Dylevský, I. Somatologie, Olomouc Epava 2000 Janoušek, V. a kol. Patologická fyziologie, Praha Avicenum 1990 Stříteský, J. Patologie, Olomouc Epava 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: účast na přednáškách a seminářích, zápočtový test - počet bodů 20 - 40

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky, terminologie biologických věd, anatomické názvosloví. Funkční morfologie tkání - buňka, typy tkání. Kosti, vývoj a růst kosti, látková výměna v kostech. Lidská kostra, kostra lebky. Osový skelet, páteř, pánev,žebra, hrudní kost, lopatka,klíček. Kostra horní a dolní končetiny. Stavba a funkce kosterních svalů. Svaly hlavy, krku a hrudníku, bránice. Svaly břišní, zádové, svaly horní a dolní končetiny. Krev a její deriváty, složení krve, krevní skupiny. Krevní oběh, srdce a jeho činnost. Cévní systém a mízní systém. Dýchací systém, řízení dýchání. Výskyt nejčastějších kardiopulmonálních onemocnění. Laboratoře: Základy názvosloví, směry a roviny těla. Základy fyziologie a patologie tkání. Základy fyziologie a patologie kostí. Možnosti vyšetření kostního systému a kloubů. Zobrazovací a vyšetřovací metody kostí. Některé patologické stavy kostí, léčebné možnosti. Svalová práce a únava. Vyšetřovací metody svalstva. Některé patologické stavy svalstva, léčebné možnosti. Vyšetřovací metody krve, zástava krvácení, transfuze krve. Převodní systém srdeční, tvorba vzruchů a řízení činnosti krve. Krevní tlak, arteriální tep, vyšetřovací metody cévního systému. Vyšetřovací metody dýchacího systému, spirometrie, řízení dýchání Prevence nejčastějších kardiopulmonálních onemocnění Student během semestru zpracuje projekt s tématikou k fyziologii (10h. samostatné práce)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.