450-4038/01 – Lékařská propedeutika 2 (LP2)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.Garant verze předmětudoc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR16 doc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu lékařská propedeutika je v průběhu dvou semestrů získání přehledných poznatků o obecné a systémové fyziologii a o nemocích postihujících jednotlivé orgánové systémy. předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínského inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Lékařská propedeutika seznamuje studenty stručnou formou s anatomií, fyziologií lidského těla. Studenti získají přehledné poznatky o obecné a systémové fyziologii i o jejich nemocích, postihujících jednotlivé orgánové systémy. předmět lékařské propedeutiky je zaměřen jednak na správnou stavbu a funkci lidského těla, jednak na změnu struktury orgánů lidského těla a změněnou funkci v průběhu nemoci. Z toho pohledu jsou demonstrovány některé choroby a jejich příčiny s uvedením různých diagnostických a vyšetřovacích metod. Pozornost je věnována i život ohrožujícím stavům a první pomoci.

Povinná literatura:

Kábrt, J.- Chlumská, E.: Lékařská terminologie, Praha Avicenum 1988 Rokyta, R. a kol. Somatologie I. a II., Praha Eurolex Bohemia 2002 Dylevský, I. Somatologie, Olomouc Epava 2000 Janoušek, V. a kol. Patologická fyziologie, Praha Avicenum 1990 Stříteský, J. Patologie, Olomouc Epava 2001

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: účast na přednáškách a seminářích, zápočtový test - počet bodů 20 - 40

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Trávicí systém a jeho stavba. Jednotlivé oddíly GIT. Nejčastější výskyt onemocnění zažívacího systému. Ledviny, močový systém a pohlavní orgány. Kůže a kožní orgány, mléčná žláza. Žlázy s vnitřní sekrecí. Smyslové orgány. CNS a periferní nervy. Nejčastější onemocnění nervového systému. Základy imunologie a patologie. Záněty a nádory všeobecně. Výskyt, diagnostika a léčba nádorů. Život ohrožující stavy a první pomoc. Civilizační nemoci. Laboratoře: Funkce zažívacího systému. Zásady správné výživy, obesita. Vyšetřovací metody zažívacího systému, endoskopie. Nejčastější onemocnění močopohlavního systému. Diagnostika nádorů prsu. Vyšetřovací metody žláz s vnitřní sekrecí. Vyšetřovací metody smyslových orgánů. Základy neurologického vyšetření. Vyšetřovací metody všeobecně - rtg, kontrastní vyšetření, sonografie, CT, MR. Vyšetřovací metody v imunologii, prevence AIDS. Prevence zhoubných nádorů. Zásady chemoterapie a radioterapie nádorů. Zásady první pomoci. Prevence civilizačních nemocí.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku