450-4042/01 – Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů (SKLP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI02 Ing. Tomáš Klinkovský
PET497 Ing. Lukáš Peter, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí problematice návrhu zdravotnických přístrojů z hlediska spolehlivosti, biologické kompatibility i specifických požadavků daných použitím přístrojů v běžné medicínské praxi. Bude umět posoudit, jaký vliv mají na konstrukci výběr konstrukčních materiálů a další požadavky jako například chlazení. Aplikaci těchto požadavků a vlastností bude umět demonstrovat na typických lékařských přístrojích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Aplikace fyzikálních principů na biologický systém, interakce, sensitivita, specificita. Diagnostika, terapie. Zákonné požadavky, hygienické limity, ekologie. Certifikace výrobce a výrobku. Analýza rizik. Normalizace, verifikace, klinické zkoušky.

Povinná literatura:

VOKURKA,M. Praktický slovník medicíny. Maxdorf. Praha 1994 Norma IEC 601-1:1988 Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for safety (Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Doporučená literatura:

VOKURKA,M. Praktický slovník medicíny. Maxdorf. Praha 1994 Norma IEC 601-1:1988 Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for safety (Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy a konzultace v průběhu cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Spolehlivost medicínská (priorita alarmů), spolehlivost hardware (degradační odolnost), spolehlivost software (robustnost algoritmů, kvantifikace expertiz). Akreditace, registrace, prekondice, validace, certifikace, vigilance, desinfekce. 2. Technický a biologický systém 3. Biofyzika, neurotransmise, homeostáza 4. Biooscilogramy, kardiogram, Poincarého forelogram 5. Hardwarové subsystémy 6. Materiály, struktura. Pevnost. Elektrická vodivost. Feromateriály 7. Konstrukční kritéria. Chlazení. Elektrotermická analogie. 8. Metrologie biosignálů 9. Funkce biomonitoru, monitorní tester 10. Reografie, hemodynamika, nomogram 11. Bezpečnostní technická kontrola. Přístupná část, příložná část. Transformátory 12. Kardiograf, kardiotokograf, kardiostimulátor, defibrilátor, řízení infuze, dorozumívací zařízení, indikace alarmu 13. Rentgen, hematologie, sonograf, kryokauter, elektroskalpel, litotriptor, NMR, PET Cvičení u tabule 1. Veličiny, jednotky, dimensionální analýza 2. Alternátory, aproximace nelinearit 3. Úsporný zesilovač (elektronický Ranvier), superpozice, řady hodnot 4. Piezorezistence, měření tlaku 5. Ultraakustika, doppler 6. Akustický alarm, normalizace 7. Biozesilovač, detektor napěťové tendence 8. Bioohmmetr, detektor biorytmicit 9. Bioadmitance, defibrilátor 10. Radiokomunikace (telemetr, pacientský radioalarm, pager) 11. Kapková infuze, dávkování roztoků, elektrometr, elektrodynamika 12. Litotriptor, rentgen, transparence, analyzátor plynu 13. Transportní analogie. Metrický šroub

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 1
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 44  1
        Zkouška Zkouška 56 (56) 1
                Písemná zkouška Písemná zkouška 56  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku