450-4042/02 – Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů (SKLP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KLI02 Ing. Tomáš Klinkovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student porozumí problematice návrhu zdravotnických přístrojů z hlediska spolehlivosti, biologické kompatibility i specifických požadavků daných použitím přístrojů v běžné medicínské praxi. Bude umět posoudit, jaký vliv mají na konstrukci výběr konstrukčních materiálů a další požadavky jako například chlazení. Aplikaci těchto požadavků a vlastností bude umět demonstrovat na typických lékařských přístrojích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Aplikace fyzikálních principů na biologický systém, interakce, sensitivita, specificita. Diagnostika, terapie. Zákonné požadavky, hygienické limity, ekologie. Certifikace výrobce a výrobku. Analýza rizik. Normalizace, verifikace, klinické zkoušky.

Povinná literatura:

VOKURKA,M. Praktický slovník medicíny. Maxdorf. Praha 1994 Norma IEC 601-1:1988 Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for safety (Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Doporučená literatura:

VOKURKA,M. Praktický slovník medicíny. Maxdorf. Praha 1994 Norma IEC 601-1:1988 Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for safety (Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy a konzultace v průběhu cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Spolehlivost medicínská (priorita alarmů), spolehlivost hardware (degradační odolnost), spolehlivost software (robustnost algoritmů, kvantifikace expertiz). Akreditace, registrace, prekondice, validace, certifikace, vigilance, desinfekce. 2. Technický a biologický systém 3. Biofyzika, neurotransmise, homeostáza 4. Biooscilogramy, kardiogram, Poincarého forelogram 5. Hardwarové subsystémy 6. Materiály, struktura. Pevnost. Elektrická vodivost. Feromateriály 7. Konstrukční kritéria. Chlazení. Elektrotermická analogie. 8. Metrologie biosignálů 9. Funkce biomonitoru, monitorní tester 10. Reografie, hemodynamika, nomogram 11. Bezpečnostní technická kontrola. Přístupná část, příložná část. Transformátory 12. Kardiograf, kardiotokograf, kardiostimulátor, defibrilátor, řízení infuze, dorozumívací zařízení, indikace alarmu 13. Rentgen, hematologie, sonograf, kryokauter, elektroskalpel, litotriptor, NMR, PET Cvičení u tabule 1. Veličiny, jednotky, dimensionální analýza 2. Alternátory, aproximace nelinearit 3. Úsporný zesilovač (elektronický Ranvier), superpozice, řady hodnot 4. Piezorezistence, měření tlaku 5. Ultraakustika, doppler 6. Akustický alarm, normalizace 7. Biozesilovač, detektor napěťové tendence 8. Bioohmmetr, detektor biorytmicit 9. Bioadmitance, defibrilátor 10. Radiokomunikace (telemetr, pacientský radioalarm, pager) 11. Kapková infuze, dávkování roztoků, elektrometr, elektrodynamika 12. Litotriptor, rentgen, transparence, analyzátor plynu 13. Transportní analogie. Metrický šroub

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44 (44) 1
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 44  1
        Zkouška Zkouška 56 (56) 1 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 56  1 3
Rozsah povinné účasti: Studentům je zápočet udělen podle stupně prokázaných znalostílékařské přístrojové techniky. Podmínky udělení zápočtu: Dva testy průběžné kontroly max. po 10 bodech a zpracování odborného referátu - max. 20 bodů. Celkem max. 40 bodů, min. 21 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Zkouška je kombinovaná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2017/2018 letní