450-4047/02 – Speciální zdravotnická technika (SZT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zaměření na speciální zdravotnickou techniku. Přínosem předmětu je získání vědomostí a seznámení s principy, technikami a použitím těchto přístrojů. Předmět obsahem doplňuje základní znalostí o zdravotnických elektrických přístrojích ve studijním oboru biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět je zaměřen na speciální zdravotnickou techniku - mikroskopickou, sterilizační, endoskopickou, oftalmologickou, hemodializační, laboratorní a stomatologickou. Další blok témat je zaměřen na přístrojovou techniku operačních sálů, operační přístroje, nástroje a operační roboty. Závěr patří problematice elektrických a neelektrických rozvodů v nemocnici a technickým prostředkům pro lékařskou výuku lékařů.

Povinná literatura:

Tiefenbach,P: Speciální zdravotnická technika, Sylaby na www.lms.vsb.cz, 2013

Doporučená literatura:

ČIHÁK, Josef a Martin AUGUSTYNEK. Infuzní technika a hemodialyzační technika a technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 390 s. ISBN 978-80-248-3100-8. Svatoš, J.: Zobrazovací systémy v lékařství. ČVUT Praha, 1998. Sojka, E.: Digitální zpracování obrazu. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-746-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná účast v praktických a demonstračních cvičeních v biomedicínské laboratoři, v nemocnici a na exkurzích. Prezentace odborného referátu, písemná zkouška. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky a Laboratorní cvičení Mikroskopická technika – světelná mikroskopie. Úvod do světelné mikroskopie, teorie vzniku a vlastnosti obrazu, technické uspořádání mikroskopu, druhy mikroskopů podle metod světelné mikroskopie. Elektronová mikroskopie. Mikroskopická technika – elektronová mikroskopie. Úvod do elektronové mikroskopie. Sterilizační technika. Úvod do epidemiologie, sterilizace, dezinfekce. Horkovzdušná, parní a chemická a plazmová sterilizační technika. Germicidní lampy. Sterilizace speciální ZT. Endoskopická technika. Principy, technické provedení a užití klasické endoskopické techniky v jednotlivých klinických oborech - gastroskop, bronchoskop, artroskop, rektoskop, rhinoskop, choledoskop, thorakoskop, cytoskop, laparoskop, hysteroskop. Oftalmologická technika. Lidské oko jako optická soustava, řez okem a popis jeho částí, vlastnosti oka vzhledem k jeho okolí (adaptace, akomodace, citlivost vidění, oslnění, vnímání obrazu, rozlišovací schopnost, ostrost vidění a vady zraku). Vyšetřování zraku oftalmologickými přístroji. Hemodialyzační technika. Fyzikálně chemické principy dialýzy, dialyzátory, dialyzační přístroj – blokové schéma a funkce. Voda pro hemodialyzační účely, úpravny vody, koncentráty. Stomatologická technika - v ordinaci, laboratoři, dentální materiály, rentgenová zubní technika. Laboratorní technika - biochemické přístroje. Biochemické laboratoře, laboratorní vyšetření, přístroje a zařízení, biochemické automaty, vybavení laboratoří. Laboratorní technika - hematologické přístroje. Hematologické laboratoře, laboratorní vyšetření, přístroje a zařízení, hematologické automaty, vybavení laboratoří. Přístrojová technika operačních sálů. Operační sál, operační lampy, stoly, anesteziologický přístroj, monitory základních životních funkcí, defibrilátor, rtg / C - rameno, ohřívač infuzí a transfuzí, infuzní pumpa, lineární dávkovač, odsávačka. Operační přístroje a nástroje. Chirurgická, kardiochirurgická a neurochirurgická technika. Elektrokoagulátor, laser, ultrazvukový skalpel, kryokauter, insuflátor, laparoskopická technika, operační mikroskop, zařízení pro mimotělní oběh, instrumentárium. Operační roboty. Robotické operace, navigační systémy, invazivní laparoskopie, nové trendy. Elektrické a neelektrické rozvody v nemocnici. Elektrorozvody, ovládací panel operačního sálu, náhradní zdroj. Mediciální plyny, pára, vzduchotechnika a klimatizace, laminární proudění, germicidní lampy. Technika pro výuku zdravotních oborů. Fantomy, trenažéry a simulátory,výuka operačních technik lékařů. Plyny používané ve zdravotnictví, jejich fyzikálně chemické vlastnosti, působení na člověka. Pojem "mediciální plyny". Distribuce a skladování mediciálních plynů, pravidla pro provoz tlakových lahví.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemná zkouška Písemná zkouška 60  31
        Projekt Projekt 40  20
Rozsah povinné účasti: Povinná účast v praktických a demonstračních cvičeních v biomedicínské laboratoři, v nemocnici a na exkurzích. Prezentace odborného referátu, písemná zkouška. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.