450-4048/04 – Klinické inženýrství (KI)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Marek GajovskýGarant verze předmětuIng. Marek Gajovský
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ05 Ing. Marek Gajovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání pokročilých praktických znalostí a dovedností biomedicínského inženýra které mu usnadní nástup a začlenění do lékařského týmu zdravotnického zařízení. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýra.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na přípravu biomedicínských inženýrů pro praktické řešení klinických problémů a příkladových situací možných v běžném zdravotnickém provozu.

Povinná literatura:

Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook, CRC Press 1995 Joseph F.Dyro : Clinical Engineering Handbook (Biomedical Engineering), 2004 odborný časopis : International Hospital Equipment and Solution, 2008 ČSN EN 60601-1 edice 2 : Zdravotnické elektrické přístroje , 2007 aktuální související legislativní předpisy

Doporučená literatura:

odborný časopis : International Hospital Equipment and Solution, 2008 ČSN EN 60601-1 edice 2 : Zdravotnické elektrické přístroje , 2007 aktuální související legislativní předpisy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu : student obdrží zápočet po dosažení min. 51 bodů (max.100) za zpracování referátu a dva testy průběžné kontroly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Kdo je to klinický inženýr - historie a vývoj Úloha klinického inženýra ve zdravotnickém zařízení. Pozice v lékařském týmu, související povinnosti, úkony a zodpovědnost. Přístrojová vybavenost, nástroje a pomůcky KI. 2. Klasifikace klinického inženýra dle odborností. Vysvětlení specificity úkolů KI na odděleních. Růst kvality a budování pracovního týmu. 3. Management kvality a strategické plánování pořizování, údržby, životního cyklu zdravotnických přístrojů. Základní bezpečnost a funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů - Risc Management. ISO 9001 z pohledu klinického inženýra 4. Strategie plánování údržby zdravotnické techniky. Vedení a správa dokumentace. Legislativní souvislosti a návaznost na evropské a celosvětové standardy. 5. Metrologie v oblastí lékařské přístrojové techniky. Testování, ověřování funkčnosti a správnosti lékařské přístrojové techniky s využitím profesionálních testerů. 6. Bezpečnost pacienta a obsluhy, práce s jednorázovými prostředky, práce v septickém a aseptickém prostředí. Dekontaminace a likvidace zdravotnické přístrojové techniky. Bezpečné užiti zdrojů ionizujícího záření v diagnostice a terapii. 7. Vliv prostředí na zdravotnické přístroje (ČSN 332140). grafické značky k použití na přístrojích,bezpečnostní principy a zásady pro rozhraní člověk-stroj (IEC 60417, IEC60445, EN 60445, IEC 60447). 8. EMC, ochrana před zářením u zdroje ionizujícího záření - ZIZ (EN 60601-1-3, EN 60601-1-2 ). 9. Technika operačních sálů a předsálí. Definice, distribuce a skladování medicinálních plynů, pravidla pro provoz tlakových nádob. 10. Technika urgencích medicíny a jednotek intenzivní péče. Plyny používané ve zdravotnictví, jejich fyzikálně chemické vlastnosti, působeni na člověka. 11. Technika diagnostických pracovišť 12. Technika terapeutických a rehabilitačních pracovišť. 13. Elektrochirurgické nástroje a pomůcky. 14. Technika biochemických a hematologických laboratoří. Analyzátory. Náplň laboratorních cvičení 1. Praktické cvičení na oddělení zdravotnické techniky při řešení reálných úloh z oblasti infúzní techniky. 2. Praktické cvičení na oddělení zdravotnické techniky při řešení reálných úloh z oblasti monitorovací techniky. 3. Praktické cvičení na oddělení zdravotnické techniky při řešení reálných úloh z oblasti ventilační techniky. 4. Praktické cvičení na oddělení zdravotnické techniky při řešení reálných úloh z oblasti elektrochirurgické techniky. 5. Techniky diagnostického ultrazvuku – ultrasonografie. 6. Praktická cvičení na zdravotnické přístrojové technice ARO a JIP, radiodiagnostika, radioterapie a onkologie. 7. Praktické cvičení na technice operačních sálů a předsálí, skladování, rozvody a značení medicinálních plynů. Pravidla pro provoz tlakových nádob. 8. Praktické cvičení na technice diagnostických pracovišť. 9. Praktické cvičení na technice terapeutických a rehabilitačních pracovišť. 10. Praktické cvičení na technice biochemických a hematologických laboratoří. 11. Praktické cvičení na per-operačních a operačních navigačních systémů. 12. Praktické cvičení na technice využívající zobrazovacích metod. 13. Datová komunikace a prostředí výměny dat a datová úložiště pro obory radiodiagnostické a radioterapeutické. DICOM, PACS, NIS. 14. Řešení reálné situace na oddělení zdravotnické techniky při údržbě, opravě nebo testování zdravotnické přístrojové techniky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: zpracování referátu a dva testy průběžné kontroly

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.