450-4050/01 – Technicko správní zdravotnická legislativa v BMI (TSZL)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIH07 RNDr. Josef Čihák
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní vědomosti z problematiky technicko-legislativní, legislativy správní, sociální a právní aspekty v biomedicínském inženýrství. Tento volitelný předmět svým obsahem doplňuje základní teoretické znalostí z oblasti technicko-správní zdravotnické legislativy v studijním oboru biomedicínckého inženýrství, potřebné k výkonu vysokoškolského technického zdravotnického povolání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Osnova předmětu zahrnuje problematiku studia lékařských věd, historii a dějiny lékařství a zdravotnictví, dále problematiku veřejného zdravotnictví, organizaci a řízení zdravotní péče, zdravotnické právo, administrativní činnosti ve zdravotnictví, otázky ochrany veřejného zdraví, civilizační nemoci způsobené fyzikálními a chemickými faktory, právní souvislosti poskytování zdravotní péče v oboru, etiku zdravotnického povolání v oboru, psychologii a komunikaci, odbornou terminologii, problematiku metodologie vědeckého výzkumu, managementu zdravotnické techniky, zákony, vyhlášky, nařízení vlády a technické právní normy a předpisy ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

Jarolímek, J.: Úvod do studia lékařství, Avicenum Praha,1988 Kábrt, V., Chlumská, E.: Lékařská terminologie, Avicenum Praha, 1990 Pešek,J., Pavlíková,J.: Naše zdravotnictví a lékárenství v EU. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-1392-6 Madar,J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Avicenum, Praha 2004, ISBN 80-247-0585-0 Grohar-Murraty,M.E., DiCroce,H.R.: Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Avicenum, Praha 2003, ISBN 80-247-0267-3 Munzarová,M.: Lékařský výzkum a etika. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-0924-4 Holčík, J.: Společná cesta ke zdraví, Avicenum Praha, 1990 Kala, M., Kubínek, R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta, Rubico Olomouc, 2004, ISBN:80-85839-47-4 Autorský kol.: Jan Evangelista Purkyně-život a dílo, Avicenum Praha, 1986

Doporučená literatura:

Tiefenbach,P: Technicko-správní zdravotnická legislativa v BMI, Sylaby na WWW stránkách katedry, 2009 Tiefenbach,P: Management zdravotnických prostředků. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 2007, 1.vydání, ISBN 978-80-248-1626-5 Jarošová,D.: Veřejné zdravotnictví. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 2007, 1.vydání, ISBN 978-80-248-1285-4 Jarošová,D.: Metodologie výzkumu. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 2007, 1.vydání, ISBN 978-80-248-1286-1 Šimíček,J., Zavadilová, V.: Civilizační nemoci. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 2006, 1.vydání,ISBN 80-248-1203-7 Vrublová,Y.: Základy zdravotnické etiky. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 2006, 1.vydání, ISBN 80-248-1131-6 Vrublová,Y.: Kapitoly z psychologie a komunikace ve zdravotnictví. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 2006, 1.vydání, ISBN 978-80-248-1132-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dva zápočtové testy: 1. Kontrolní test (26-50b.). 2. Závěrečný test (25-50b.). Celkový výsledek absolvování předmětu - kontrolní a závěrečný test (51-100 b.)

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Vysoké školy ČR. Zvláštnosti vysokoškolského studia. Struktura studia lékařských věd. Jednotlivé etapy studia zdravotnických pracovníků. Předměty biomedicínských věd. Přehled historie a dějin lékařství a zdravotnictví od samého vzniku. Veřejné zdravotnictví. Organizace a řízení zdravotní péče-organizační struktura v ČR. Řízení zdravotnického zařízení a pojištění. Postavení a poslání lékaře ve společnosti. Základní povinnosti zdravotnických pracovníků. Pracovníci resortu zdravotnictví-zdravotničtí a jiní odborní pracovníci. Administrativní činnosti ve zdravotnictví. Civilizační nemoci způsobené fyzikálními a chemickými faktory a jejich vliv na zdraví člověka. Monitorování znečištění prostředí. Prevence nemocí. Ekologické inženýrství. Zdravotnické právo. Právní souvislosti poskytování zdravotní péče v oboru. Lékařská morálka a etika. Hippokratova přísaha. Etika a jejich vztah k technickým pracovníkům. Psychologie a komunikace. Lékařská terminologie pro komunikaci ve zdravotnictví. Problematika metodologie vědeckého výzkumu. Management a řízení kvality ve zdravotnictví. Management zdravotnických prostředků (zdravotnické techniky). Zdravotnická legislativa. Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné. Technické právní normy a předpisy platné ve zdravotnictví. Elektrotechnické předpisy. Biomedicínský inženýr, registrovaná odbornost dle §27, zák.č.96/04Sb. v platném znění. Uplatnění absolventů BMI ve zdravotnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku