450-4051/01 – Hemodialyzační technika a technologie (HTT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.Garant verze předmětudoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIH07 RNDr. Josef Čihák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 2+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zaměření na speciální terapeutickou zdravotnickou techniku – hemodialyzační technologie . Přínosem předmětu je získání vědomostí a seznámení s biofyzikálními principy a použitím těchto přístrojů v klinickém provozu. Předmět obsahem doplňuje základní znalostí o zdravotnických elektrických přístrojích ve studijním oboru biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

První část předmětu je zaměřena na biofyzikální principy a jejich technickou aplikaci. Jedná se především o princip látkové výměny, mimotělní krevní oběh a realizaci technologie hemodialyzačních roztoků vč. úpravy vody na bázi reverzní osmózy. Dále jsou to specielní desinfekční postupy vyššího stupně a čistící postupy. Je objasněna problematika biokompatibility, specielních očišťovacích metod krve (hemofiltrace) a technické principy hemodialyzační přístrojové techniky (krevní čerpadla, zubová flow čerpadla, senzory, atd.).

Povinná literatura:

Sulková, S. a kol.: Hemodialýza, Maxdorf, 2000 Jacobs, C. – Kjellstrand, C.M. – Koch, M.K. – Winchester, F.J.: Replacement of renal function by dialysis, Kluwer Academic Publisher, 1996 Chronické onemocnění ledvin (CKD) – úvod do klinické praxe, účelová publikace EDTNA/ERCA, 2007

Doporučená literatura:

Čihák,J: Hemodialyzační technika a technologie, Sylaby na WWW stránkách katedry, 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student obdrží zápočet za absolvování kontrolního testu v bodovém rozsahu 26-50 bodů a za zápočtový test v bodovém rozsahu 25-50 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Historie hemodialyzační léčby a její biofyzikální základy Princip látkové výměny a eliminace metabolických toxinů, ultrafiltrace Mimotělní krevní oběh, základy jeho biofyziky a bezpečnosti, cévní přístup. Konstrukce a technologie hemodialyzátoru, základní parametry a jejich definice (clereance, uf koeficient, biokompatibilita, …) , technologie sterilizace a přípravy terapie. Technologie a výroba hemodialyzačních koncentrátů a roztoků, monitorování jejich vlastností, měření, mikrobiologická bezpečnost, technické řešení vodního dílu. Úprava a předúprava vody pro hemodialýzu, změkčování, uhlíkové kolony, princip reverzní osmózy, principy povrchových a hloubkových filtrů, tangenciální ultrafiltrace, monitorování kvality vody. Principy hemofiltračních a dalších speciálních eliminačních metod, vč. Hemoperfúze. Hodnocení adekvátnosti hemodialyzační léčby a stanovení dialyzační dávky. Měřící metody používané při hemodialyzační léčbě a jejich efektivita. Technická bezpečnost a hemodialyzační techniky v pacientském prostředí. Náplň laboratorních cvičení Demonstrace základních technických prvků hemodialyzační techniky. Základní prvky mimotělního krevního oběhu a jeho technická kontrola. Praktická ukázka dialyzátoru. Funkční a bezpečnostní prvky mimotělního oběhu a jeho diagnostika. Servisní a diagnostický software hemodialyzační techniky. Hemodialýzy – kombinace vysoce rizikových přístrojových a technologických celků. Principy bezpečnostně technických kontrol hemodialyzační techniky. Provozní údržba hemodialyzačních techniky a kompetence a edukace obsluhy. Praktický provoz a periodická údržba reverzní osmózy, odběry a kontrola. Hemodialyzační technika. Návštěva hemodialyzačního střediska.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Test Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku