450-4054/02 – Měření v telekomunikační technice (MTLK)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN0091 Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
MAR944 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Měření v telekomunikační technice je seznámit studenty se základními třídami měřicích přístrojů používaných v této oblasti, s prostředky automatizace měření a s měřicími metodami používanými v analogových a digitálních přenosových systémech. Po absolvování tohoto předmětu je student schopen využít základů grafického programování ve vývojovém prostředí LabVIEW. Dále bude student schopen aplikovat řízení měřicích přístrojů přes komunikační rozhraní. Student bude schopen vyjmenovat základní třídy měřicích přístrojů používaných v komunikačních systémech včetně vysvětlení jejich funkčnosti. Student bude schopen popisu základních měřicích metod používaných v komunikačních systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Vývojová prostředí pro virtuální instrumentaci, grafický programovací jazyk, řízení měřících přístrojů přes komunikační rozhraní, přístroje pro měření napětí a úrovní, zdroje signálů, osciloskopy, měřiče chybovosti a měřiče jitteru, vektor signálové genrátory a analyzátory, měřící metody na analogových a digitálních přenosových systémech.

Povinná literatura:

[1] Martinek, R.: Sylaby přednášek zpracované k tomuto předmětu, 2017. [2] Žídek, J.: Sylaby přednášek zpracované k tomuto předmětu, 2009. [3] DOBEŠ, Josef; ŽALUD, Václav. Moderní radiotechnika. 1. vyd. Praha: BEN–technická literatura, 2006. 768 s. ISBN 80-7300-132-2. [4] Arslan, H. (Ed.). (2007). Cognitive radio, software defined radio, and adaptive wireless systems. Springer Science & Business Media.

Doporučená literatura:

[1] Derickson, D.: Digital Communications Test and Measurement: High-Speed Physical Layer Characterization (paperback) (Prentice Hall Signal Integrity Library), Prentice Hall, 2012, ISBN: 978-0133359480. [2] Coombs, C., F.:Communications Network Test & Measurement Handbook, McGraw- Hill 1997, ISBN: 978-0070126176. [3] Rohde, U. L., Zahnd, H., & Whitaker, J. C. (2017). Communications receivers: principles and design. McGraw-Hill Education.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání dokumentace semestrálního projektu. Zkouška písemná i ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti principů komunikačních systémů jako prerekvizita.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Moderní koncepce měřicích systémů pro telekomunikační techniku, hardwarová platforma, role SW 2. Sběr měřených dat s využitím PC, HW prostředky, vývojová prostředí pro virtuální instrumentaci, grafický programovací jazyk, základní části virtuálního přístroje, čelní panel, blokový diagram, expresní funkce 3. Řízení měřicích přístrojů přes komunikační rozhraní, základní funkce, obslužné programy pro měřicí přístroje 4. FDMA - měření na analogových přenosových systémech, - obecné požadavky na měření, měření na systémech s kmitočtovým dělením - měření napětí a úrovní, stanovování útlumu, psofometrického šumu a zkreslení 5. Zdroje signálu používané při měřeních v telekomunikační technice - oscilátory, funkční generátory, frekvenční syntezátory. Přístroje pro měření napětí, výkonu a úrovní, širokopásmový měřič úrovně, selektivní měřič úrovně, vnitřní a vnější faktory ovlivňující přesnost měření 6. TDMA - měření na digitálních přenosových systémech, popis a měření v rámci DECT technologie 7. Osciloskopy - základní rozdělení, ovládací prvky, vertikální zesilovač, obvody úpravy signálu, vstupní impedance, časová základna a spouštěcí obvody. Logické analyzátory - blokové schéma, postup měření s logickým analyzátorem, nastavení spouštění procesu zachycení, klíčové parametry logických analyzátorů 8. Metody a přístroje pro digitální přenosové systémy - měření a analýza jitteru, wanderu a chybovosti přenosu 9. Digitální modulace, přístroje pro měření na digitálních přenosových systémech na bázi virtuální instrumentace 10. CDMA - základní principy UMTS, dopady využívání kódování jednotlivých kanálů v rámci této technologie na měřicí techniku 11. Spektrální analyzátory - základní principy, parametry, konfigurace 12. Vektor signálové generátory a analyzátory,měření na UMTS systémech Laboratoře: 1.Seznámení s grafickým vývojovým prostředím LabVIEW 2.Procvičení tvorby vlastního virtuálního přístroje 3.Ukázka řízení měřicího přístroje přes komunikační rozhraní, nalezení a implementace obslužného programu pro měřicí přístroj 4. Virtuální měřicí systém pro měření úrovně 5. Generování testovacího signálu zásuvnou měřicí kartou 6. Procvičení měření s osciloskopem 7. Tvorba virtuálního osciloskopu se spouštěním měření měřeným signálem 8. Emulace měření chybovosti přenosu 9. Zadání semestrálního projektu - měření frekvenční charakteristiky virtuálním signálním generátorem a selektivním měřičem úrovně 10. Zpracovávání semestrálního projektu - návrh struktury aplikace 11. Zpracovávání semestrálního projektu - řešení blokového diagramu 12. Zpracovávání semestrálního projektu - řešení blokového diagramu 13. Zpracovávání semestrálního projektu - ladění aplikace 14. Odevzdání semestrálního projektu, ukázka moderního měřicího systému z aplikační oblasti v telekomunikační technice

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A060021) Komunikační a informační technologie KIT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060021) Komunikační a informační technologie KIT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060021) Komunikační a informační technologie KIT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.