450-4056/01 – Magisterský projekt (MP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty samostatně pracovat na zadaném odborném tématu ve skupinách. Tento styl výuky je velmi žádoucí zejména s ohledem na pozdější zaměstnání, kde je většinou vyžadována samostatnost v řešení daného technického problému a zároveň schopnost vzájemné koordinace při řešení pracovního úkolu a kooperace mezi jednotlivými spolupracovníky ve fungujícím kolektivu s progresivním rozdělením rolí. Tyto požadavky na studenta patří do kategorie tzv. soft-skills a mohou přispět k pozdějšímu lepšímu uplatnění absolventa na pracovním trhu. Je to tedy důležitá průprava pro přípravu diplomové práce a studentovy další odborné práce v zaměstnání. Studenti takto budou umět samostatně řešit zadanou dílčí část odborného tématu, avšak ve spolupráci s kolektivem zároveň koordinovat postup řešení a vzájemné propojení výsledků dílčích části řešení.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Magisterský projekt je samostatná práce studentů nejběžněji v 3-5ti členném kolektivu v rozsahu 2 hodin týdně práce v laboratořích. Volba tématu tohoto magisterského projektu závisí na zaměření, které student studuje a na vzájemné dohodě mezi studenty a vyučujícím. Témata projektů vypisují vyučující a jsou postupně řešeny v jednotlivých navazujících předmětech v předchozích semestrech. Magisterský projekt je završením postupně vznikajícího řešení projektu v předchozích předmětech v rámci řešených protokolů a umožňuje celkové propojení dílčích částí a úspěšné realizování daného projektu skupinou studentů.

Povinná literatura:

Filipová, B. Magisterský projekt, učební text. VŠB – TU Ostrava, 2012. Literatura je zadávána individuálně pro každý projekt.

Doporučená literatura:

Literatura je zadávána individuálně pro každý projekt.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Samostatný laboratorní projekt je průběžně konzultován se studenty řešícími dílčí části projektu a s vyučujícím, který je zodpovědný za řešení projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu, zejména v elektronické formě, v 10. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Studenti prezentují jednotlivé dílčí části řešení projektu a celkové řešení projektu. Prezentaci odevzdávají ve formě prezentačního dokumentu. Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu, k hardwarovému řešení zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě softwarové i hardwarové realizace studenti prezentují fungující výsledek realizovaného projektu v příslušné laboratoři. Studenti musí předvést běžící řešení úlohy na počítači nebo na svém realizovaném laboratorním vzorku. Podmínky udělení zápočtu: Projekt se odevzdává od 10. týdne semestru. Příslušný vyučující, který magisterský projekt vypsal, hodnotí jednotlivé studenty dle kvality a řešení jednotlivých dílčích částí i celkového řešení projektu 0 - 100 body. Za magisterský projekt získává student 4 kredity, a pokud hodnocení je v rozsahu 51 - 100 bodů získává známku podle studijního řádu fakulty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: Každý student si může vybrat tento volitelný předmět při zápisu na začátku semestru. Vybere si jeden z projektů, které vypisují garanti projektů a vyučující jednotlivých předmětů v průběhu studia podle zaměření. Studenti zpracují samostatný projekt v příslušných laboratořích, které souvisí s řešeným odborným tématem. Projekt může být rovněž zpracován ve spolupráci s průmyslovými partnery. Mezi základní body projektu a jeho řešení jsou zahrnuty následující výstupy: 1. Rešerše stávajících řešení 2. Analýza a návrh vyvíjeného řešení projektu 3. Praktická realizace projektu dle zaměření hardwarové, softwarové, simulace 4. Popis řešení projektu 5. Vytvoření návodů a instruktážní dokumentace k řešení projektu 6. Verifikace řešení projektu 7. Zhodnocení řešeného projektu 8. Prezentace řešení projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2012/2013 letní