450-4057/01 – Infúzní a hemodialyzační technika (IHT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
CIH07 RNDr. Josef Čihák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1
kombinovaná Zápočet 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zaměření na infuzní techniku a hemodialyzační technologie. Přínosem předmětu je získání vědomostí a seznámení s principy, technikami a použitím těchto přístrojů. Předmět obsahem doplňuje základní znalostí o zdravotnických elektrických přístrojích ve studijním oboru biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

První část předmětu je zaměřena na základní principy a konstrukce peristaltického čerpadla, odvozenou čerpací techniku, lineární dávkovače, další čerpací techniky pro oblast medicínských aplikací (membránová čerpadla koncentrátů, ultrafiltrační čerpadla, zubová flow a odplyňovací čerpadla, atd.). Druhá část předmětu je zaměřena na biofyzikální principy a jejich technickou aplikaci. Jedná se především o princip látkové výměny, mimotělní krevní oběh a realizaci technologie hemodialyzačních roztoků vč. úpravy vody na bázi reverzní osmózy. Dále jsou to speciální desinfekční postupy vyššího stupně a čistící postupy. Je objasněna problematika biokompatibility, speciálních očišťovacích metod krve (hemofiltrace) a technické principy hemodialyzační přístrojové techniky.

Povinná literatura:

Sulková, S. a kol.: Hemodialýza, Maxdorf, 2000 Jacobs, C. – Kjellstrand, C.M. – Koch, M.K. – Winchester, F.J.: Replacement of renal function by dialysis, Kluwer Academic Publisher, 1996 Chronické onemocnění ledvin (CKD) – úvod do klinické praxe, účelová publikace EDTNA/ERCA, 2007

Doporučená literatura:

Čihák,J: Hemodialyzační technika a technologie, Sylaby na WWW stránkách katedry, 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student obdrží zápočet za absolvování kontrolního testu v bodovém rozsahu 21-40 bodů a za zápočtový test v bodovém rozsahu 23-45 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. INFUZNÍ TECHNIKA 1. Historické aspekty infúzní terapie a počátky přístrojové infúzní terapie. Terminologie a názvosloví, vč. vymezení dalších zdravotnických prostředků, které jsou spojeny s klinickou aplikací těchto technických prostředků. Základní principy a konstrukce peristaltického čerpadla, jeho vlastnosti a použití v klinické praxi. 2. Objasnění okluzního přítlaku, výpočet výkonu čerpadla, základní vlastnosti výhody tohoto principu. Vliv provozních parametrů na účinnost terapie, vlastnosti setu, změna parametrů v čase a stabilita parametrů terapie. Linearizace peristaltické pumpy do provedení infúzní pumpy lamelového nebo sekvenčního typu, konstrukční řešení a základní vlastnosti. 3. Odvozená čerpací technika – enterální pumpy a jejich konstrukční provedení. Lineární dávkovače – použití injekční stříkačky, základní vlastnosti. Bezpečnostní prvky infúzní techniky a jejich význam. Možné negativné vlivy infúzní techniky (cizí předměty, kompatibilita léčiv, vzduchová embolie, atd.) 4. Použití jednorázových zdravotnických prostředků nezbytných pro funkčnost infúzní techniky, jejich význam, vliv na kvalitu a účinnost terapie. 5. Další čerpací techniky pro oblast medicínských aplikací (membránová čerpadla koncentrátů, ultrafiltrační čerpadla, zubová flow a odplyňovací čerpadla, atd.). 6. Systémy pro infúzní techniku. II. HEMODIALYZAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Historické aspekty hemodialzyční léčby. Základní biofyzikální principy hemodialzyční léčby (difúze, konvekce, ultrafiltrace, osmóza, atd.). 2. Permeabilní membrány, princip a konstrukční řešení dialyzátoru, jeho vlastnosti, základní parametry a jejich význam. Eliminace metabolických toxinů, ultrafiltrace plasmatické vody, hemofiltrační metody, materiálová a technologická biokompatibilita, atd. 3. Mimotělní krevní oběh, jeho základní prvky (dialyzátor, jehly, sety, atd.), vliv na účinnost a bezpečnost léčby, parametry oběhu, příprava ke klinické aplikaci, recirkulace, lékové vstupy. 4. Úprava vody pro dialyzační léčbu na bázi reverzní osmózy a její význam. Problematika dialyzačních koncentrátů, dialyzačního roztoku a hodnocení (monitorování) kvality. 5. Mikrobilogická bezpečnost dialyzační terapie, problematika čištění a desinfekce dialyzační techniky. 6. Adekvátnost hemodialyzační terapie, on line principy sledování adekvátnosti. Bezpečnost hemodialyzační léčby. Ekologické aspekty dialyzační léčby.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 44
        Test Písemka 40  21
        Zápočtový test Písemka 45  23
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku