450-4059/02 – Metrologie a kalibrace lékařských elektronických přístrojů (MKLEP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti schopni vysvětlit a aplikovat metrologické požadavky a způsoby kalibrace lékařských elektronických přístrojů. Budou aplikovat postupy a způsoby kalibrace diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů, budou znát požadavky kladené na provoz těchto přístrojů v provozu nemocničních zařízení, které jsou dány zákonem a vyhláškami. Budou schopni analyzovat konstrukci a funkceme kalibračních nástrojů a aplikovat je v praxi. Budou schopni provádět pravidelné bezpečnostně technické prohlídky (BTK)a definovat požadavky kvalitu lékařských přístrojů nejen z hlediska legislativních požadavků ale i praxe. V praktických cvičeních budou studenti pracovat s kalibrační a testovací technikou, zjišťovat a ověřovat jejich funkce a konstrukci a budou provádět BTK.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá metrologií a testováním lékařských elektrických přístrojů. Na tuto oblast jsou kladené vysoké požadavky, definované jak na národní tak nadnárodní úrovni. Studenti budou seznámeni s předpisy a metrologickými postupy se zaměřením na úzce specializovanou oblast lékařské přístrojové techniky. Majoritní část předmětu však tvoří seznámení se s testovací technikou,její konstrukcí, testovacími postupy a její promítnutí do běžné praxe servisních techniků, techniků v nemocničních zařízení ale také výrobců a dodavatelů lékařské techniky.

Povinná literatura:

[1] Vejrosta, V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha, Česká společnost pro zdravotnickou techniku 2001. [2] ČSN EN 60359 „Elektrická a elektronická měřicí zařízení - vyjadřování vlastností“; ČSNI 2003

Doporučená literatura:

[1] Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements, ISO, Ženeva, 1993 [2] IEC 60359:2001; „Electrical and electronic measurement equipment - Expression of performance“ [3] Fabián, V., Dobiáš, M. Použití techických norem ve zdravotnictví - zkušenosti autorizovaného metrologického střediska, malovýrobce a dodavatele zdravotnické techniky. Praha: FBMI CVUT, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet je udělen za odevzdání 6 protokolů k laboratorním úlohám. Zkouška je povinně písemná a nepovinná část ústní Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studneta nejsou definovány

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-4008 LDP Lékařské diagnostické přístroje Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V rámci přednášek budou studenti seznámeni s těmito tématy: 1. Legislativa pro kalibraci lékařských přístrojů v ČR a EU 2. Aplikace metrologie v biomedicínském inženýrství 3. El. Bezpečnost ve zdravotnických provozech a zdravotnických přístrojů, pravidelné bezpečnostně technicé kontroly. 4. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - diagnostické přístroje - EKG, EEG, EMG 5. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - diagnostické přístroje - NIBP, teplota 6. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - diagnostické přístroje - SpO2 a lasery 7. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - terapeutické přístroje - kardiostimulátory 8. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - terapeutické přístroje - defibrilátory a elektrokoagulace 9. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - terapeutické přístroje - infuzní technika 10. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - ultrazvukové diagnostické a terapeutické přístroje 11. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - ultraterapeutické přístroje - generátory léčivých proudů, 12. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - zobrazovací systémy - RTG, CT 13. Testování a kalibrace lékařské přístrojové techniky, pravidla, přístroje, kontrukce testerů - zobrazovací systémy - NMR 14. závěrečný test Nápní cvičení z tohot předmětu jsou praktické laboratorní úlohy využívající moderní testovací techniky, která je v majetku univerzity: 1. Zpracování BTK 2. Univerzální tester lékařských diagnostických přístrojů a SpO2 3. Univerzální tester lékařských diagnostických přístrojů, defibrilátorů a kardiostimulátorů 4. Tester neinvazivních a invazivních monitorů krevního tlaku, simulátor měření invazivních krevních talků 5. Kalibrace teploměrů a testery elektrokoagulačích přístrojů 6. Testery infuzní techniky 7. Testery a fantomy pro zobrazovací techniku, ultrazvuk

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44  21
        Zkouška Zkouška 56  30 3
Rozsah povinné účasti: maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20 %/ the maximum leave of absence is 20 %,

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech./Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.