450-4067/02 – Senzory pro bezpečnostní systémy (SBS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu znát principy činnosti jednotlivých senzorů pro oblast zabezpečení budovy z těchto hledisek: ochrana před vznikem požáru, ochrany budovy a jejího okolí před napadením. Student získá přehled v oblasti použití senzorů pro biometrické snímání osob za účelem identifikace a rozpoznání osob. Student bude umět využít znalosti principu činnosti senzorů pro návrh kamerových systémů pro zajištění bezpečnosti budovy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)
Sběr dat v terénu

Anotace

Předmět se zabývá uceleným přehledem senzorů používaných v oblasti ochrany budov: obvodová ochrana, plášťová ochrana, prostorová ochrana. Dále jsou obsahem kamerové dohledové systémy, senzory pro kontroly vstupů, senzory prostředí a legislativní aspekty provedení senzorů pro zabezpečovací a tísňové systémy.

Povinná literatura:

Uhlář. J. Technická ochrana objektů (EZS II), Praha 2009 ISBN 978-80-7251-313-0 Heřman J.; Elektrotechnické a telekomunikační instalace, Dashofer, Holding, Praha, 2012, ISBN 80-86897-06-0 Křeček S.; Příručka zabezpečovací techniky, Blatenská tiskárna, Blatná, 2006, ISBN 80-902938-2-4 Vivian Capel, Home Security, Second Edition: Alarms, sensors and systems 2nd Edition, ISBN-13: 978-0750635462

Doporučená literatura:

Vaňuš. J. Řízení provozu budov, VŠB TU Ostrava, 2012, http://www.variant.cz http://www.jablotron.com/cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Student písemně a prakticky vypracuje semestrální práci na téma „Implementace senzorů pro zabezpečení vybraného objektu\". Student může získat až 35 bodů. Na konci semestru student vypracuje závěrečný test, za který může získat až 10 bodů. Kurz je ukončen závěrečnou kombinovanou zkouškou, která se skládá z písemné části 0 - 40 bodů a z části ústní 0 - 15 bodů. Aby student obstál u zkoušky musí uspět ve všech částech zkoušky. Podmínky udělení zápočtu: Studentu je udělen zápočet, pokud vypracoval semestrální práci a pokud vypracoval a byl mu klasifikován kontrolní test a pokud získal celkem alespoň 10 bodů za cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní aspekty provedení senzorů pro zabezpečovací a tísňové systémy v budovách v ČR a v Evropě. Základní terminologie v oblasti provedení a implementace senzorů pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy budov. 2. Pasivní senzory obvodové ochrany budovy (vibrační čidla, tenzometrická čidla, systémy střežící drátěnou osnovu, mikrofonní kabely, diferenciální tlaková čidla, seismická čidla, čidla magnetických anomálií, senzory na bázi vláknově optických systémů, infračervené termovizní detektory). 3. Aktivní senzory obvodové ochrany budovy (štěrbinové kabely, infračervené závory a bariéry, aktivní infračervené závory, laserové závory a lokátory, mikrovlnné detektory, kombinované detektory, kapacitní čidla, reflexní detektory dynamických změn el. pole). 4. Senzory plášťové ochrany budov (kontaktní čidla, destrukční čidla, čidla destrukčních projevů, čidla tlaková akustická, čidla bariérová) 5. Senzory prostorové ochrany (čidla pohybu VKV čidla, mikrovlnná čidla, ultrazvuková čidla, PIR čidla, aktivní infračervená čidla, kombinovaná čidla). Senzory předmětové ochrany (kontaktní, kapacitní, tlaková akustická čidla, bariérová čidla). 6. Senzory pro kamerové systémy CCTV (přehled snímací techniky, princip snímače obrazu CCD/CMOS, objektivy, příslušenství kamery, IP kamerové systémy, digitalizace TV snímku, digitální systémy CCTV, nastavení a konfigurace). 7. Senzory pro kontroly vstupů - biometrické senzory pro identifikaci a rozpoznání osob (otisky prstu a dlaní, snímání obličeje a jeho částí, snímání oční duhovky a sítnice, dynamika stisku počítačových kláves, rozpoznání hlasu řečníka, rozpoznání emocí na základě hlasu řečníka). 8. Senzory prostředí (vnitřní a vnější klima budovy, CO2, výbušné plyny, teplota, vlhkost, srážky, rychlost větru) 9. Senzory pro oblast požární bezpečnosti v budovách (principy automatických detektorů, dělení podle pokryté oblasti, dělení dle času reakce, implementace senzorů, systémy neadresné, konvenční adresné systémy, umístění senzorů v budovách). 10. Aspekty použití senzorů v sběrnicových systémech pro řízení budov (KNX, LonWorks, BACNet) ve vztahu k bezpečnostním aplikacím.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 80% účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů ve stanovených termínech: - certifikát eCampus KNX - projekt Smart Home dle zadání - kontrola znalostí – (ústní dotazy, písemné testy)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.