450-4070/02 – Speciální zdravotnická technika a diagnostika (SZTD)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zaměření na speciální zdravotnickou techniku a tomu příslušnou oblast diagnostiky. Přínosem předmětu je získání vědomostí a seznámení s principy, technikami a použitím těchto přístrojů a jejich využití při diagnostice ve vybraných oborech medicíny. Předmět obsahem doplňuje základní znalostí o zdravotnických elektrických přístrojích ve studijním oboru biomedicínské inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět je zaměřen na speciální zdravotnickou techniku – laboratorní v oblasti biochemie a hematologické, dále pak na rozvody plynů a vzduchotechniky a také rozvody elektrické. Dále pak na oblast techniky na operačních sálech. Krátká zmínka je o zvláštních prostorech, jako jsou transplantační, popáleninové centra a centrální operační sály. Další oblastí jsou operační roboti, oftalmologická technika, implantabilní zdravotnické prostředky a sterilizace. Zvláštní oblastí je pak technika pro gerontologii a asistivní péči, speciální infuzní technika pro diabetiky a angiologie a angiolinka. Všechny tyto oblasti mají také přesah do diagnostických metod využívající tuto techniku v příslušných oborech medicíny.

Povinná literatura:

ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006, 406 s. ISBN 8020013083. HRAZDÍRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001, 381 s. ISBN 80-902-8961-4. NOVÁK, Vilém, Martin AUGUSTYNEK, Iveta BRYJOVÁ a Barbora HRVOLOVÁ. Diagnostické metody v medicíně. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 266 s. ISBN 978-80-248-3101-5. ČIHÁK, Josef a Martin AUGUSTYNEK. Infuzní technika a hemodialyzační technika a technologie. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 390 s. ISBN 978-80-248-3100-8. BRONZINO, Joseph D. The biomedical engineering handbook. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, c2000, 2 v. ISBN 08-493-0461-X.

Doporučená literatura:

MOORE, James E a George ZOURIDAKIS. Biomedical technology and devices handbook. Boca Raton: CRC Press, c2004, 1 v. (various pagings). ISBN 08-493-1140-3. BRONZINO, Joseph D. The biomedical engineering handbook. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, c2000, 2 v. ISBN 08-493-0461-X. BAURA, Gail D. Medical device technologies. Waltham, MA: Elsevier/Academic Press, c2012. Academic Press series in biomedical engineering. ISBN 978-012-3749-765. KUCKLICK, Theodore R. The medical device R&D handbook. 2nd ed. Boca Raton: CRC press, Taylor & Francis Group, 2013. ISBN 9781439811894.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičení min 80%, Bodové hodnocení: 21-40b - protokoly ze cvičení nebo semestrální projekt 26-50b - písemný test 1-10b ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-4013 LTP Lékařské terapeutické přístroje Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Biochemické vyšetřovací metody, biologický materiál, vyšetřovací metody využívané v klinické biochemii 2. Laboratorní technika - Biochemické laboratoře, přístroje a zařízení, biochemické automaty, vybavení laboratoří. 3. Hematologické vyšetřovací metody, Krev jako biologický materiál, Základní hematologická vyšetření, Hematologické analyzátory 4. Laboratorní technika - Hematologické laboratoře, přístroje a zařízení, hematologické automaty, vybavení laboratoří. 5. Imunologické vyšetřovací metody, Imunohematologie, Vybrané imunochemické diagnostické metody 6. Plyny a vzduchové rozvody používané ve zdravotnictví, jejich fyzikálně chemické vlastnosti, působení na člověka. Pojem \"medicinální plyny\". Distribuce a skladování medicinálních plynů, pravidla pro provoz tlakových lahví. 7. Elektrické a neelektrické rozvody v nemocnici. Elektrorozvody, ovládací panel operačního sálu, náhradní zdroj. Medicinální plyny, pára, vzduchotechnika a klimatizace, laminární proudění, germicidní lampy. ¨ 8. Operační přístroje a nástroje. Chirurgická, kardiochirurgická a neurochirurgická technika. Elektrokoagulátor, laser, ultrazvukový skalpel, kryokauter, insuflátor, laparoskopická technika, operační mikroskop, zařízení pro mimotělní oběh, instrumentárium. Centrální operační sály - základní a doplňkové vybavení technické vybavení operačních sálů., svítidla, mikroskopy 9. Zvláštní prostory, jejich specifika a zabezpečení, Transplantační centrum a vybavení, Prostředky, přístroje a pomůcky popáleninové léčby, Infekční oddělení, čisté prostory, filtrace vzduchu. 10. Operační roboti. Robotické operace, navigační systémy, invazivní laparoskopie, nové trendy. Da vinci, Cyberknife. 11. Oftalmologická technika. Lidské oko jako optická soustava, řez okem a popis jeho částí, vlastnosti oka vzhledem k jeho okolí (adaptace, akomodace, citlivost vidění, oslnění, vnímání obrazu, rozlišovací schopnost, ostrost vidění a vady zraku). Vyšetřování zraku oftalmologickými přístroji. 12. Implantáty a zařízení pro podporu sluchu a zraku, audiometrie a další diagnostické metody. Diagnostické metody zaměřené na nervovou soustavu a smyslové orgány. 13. Sterlizizace a Sterilizační technika. Úvod do epidemiologie, sterilizace, dezinfekce. Horkovzdušná, parní a chemická a plazmová sterilizační technika. Germicidní lampy. Sterilizace speciální ZT. 14. Gerontologie a Asistivní prostředky, rehabilitační a ortopedické pomůcky, rehabilitační technika, diagnostické metody v rehabilitaci. 15. Angilogie a angiolinka, kontrastní látky, katetry, stenty, baypasy. Přidružené diagnostické metody kardiovaskulárního systému. 16. Infuzní prostředky pro diabetiky a dávkování radiofarmak, diagnostické metody v endokrinologii. 17. Oddělení pracovního a preventivního lékařství, Urologické a uroflowmetrická zařízení. Laboratorní cvičení 1. Laboratorní technika – cvičení v laboratoři 2. Laboratorní technika - exkurze na vybraném pracovišti 3. Tenkovrstevná chromatografie 4. Papírová chromatografie 5. Operační přístroje a nástroje – cvičení v laboratoř 6. Operační roboti - exkurze na vybraném pracovišti 7. Oftalmologická technika - cvičení na odborném pracovišti 8. D.m. v kardiologii. – cvičení v laboratoři, Diagnostika EKG 9. D.m. zaměřené na dýchací orgány. – cvičení v laboratoři, ventilační parametry 10. D.m. zaměřené na nervovou soustavu a smyslové orgány. - exkurze na vybraném pracovišti 11. Audiologie – cvičení v laboratoři, exkurze na vybraném pracovišti 12. Rehabilitace – exkurze na vybraném pracovišti Jednotlivé laboratorní cvičení mohou být změněna v závislosti na aktuálnosti výuky. Cvičení mohou být realizována formou exkurze na vybraném odborném pracovišti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60 (60) 27 3
                Písemný test Písemná zkouška 50  26
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  1
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení min 80%, Bodové hodnocení: 21-40b - protokoly ze cvičení nebo semestrální projekt 26-50b - písemný test 1-10b ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.