450-4071/02 – Infuzní a hemodialyzační technika a technologie (IHTT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zaměření na infuzní techniku a hemodialyzační technologie. Přínosem předmětu je získání vědomostí a seznámení s principy, technikami a použitím těchto přístrojů. Předmět obsahem doplňuje základní znalostí o zdravotnických elektrických přístrojích ve studijním oboru biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

První část předmětu je zaměřena na základní principy a konstrukce peristaltického čerpadla, odvozenou čerpací techniku, lineární dávkovače, další čerpací techniky pro oblast medicínských aplikací (membránová čerpadla koncentrátů, ultrafiltrační čerpadla, zubová flow a odplyňovací čerpadla, atd.). Druhá část předmětu je zaměřena na biofyzikální principy a jejich technickou aplikaci. Jedná se především o princip látkové výměny, mimotělní krevní oběh a realizaci technologie hemodialyzačních roztoků vč. úpravy vody na bázi reverzní osmózy. Dále jsou to speciální desinfekční postupy vyššího stupně a čistící postupy. Je objasněna problematika biokompatibility, speciálních očišťovacích metod krve (hemofiltrace) a technické principy hemodialyzační přístrojové techniky.

Povinná literatura:

[[1] ČIHÁK, Josef a Martin AUGUSTYNEK. Infuzní technika a hemodialyzační technika a technologie. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 390 s. ISBN 978-80-248-3100-8. [2] RONCO, C. a Mitchell H. ROSNER. Hemodialysis: new methods and future technology. Basel: Karger, 2011. Contributions to nephrology, v. 171. ISBN 978-380-5597-715.

Doporučená literatura:

[1] Chronické onemocnění ledvin (CKD) – úvod do klinické praxe, účelová publikace EDTNA/ERCA, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student obdrží zápočet za absolvování laboratorních cvičení 21 - 40 bodů. Na konci semestru bude písemná zkouška v rozsahu 26 - 50 bodů. Ústní zkouška 1-10 bodů. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-4070 SZTD Speciální zdravotnická technika a diagnostika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. INFUZNÍ TECHNIKA 1. Historické aspekty infúzní terapie a počátky přístrojové infúzní terapie. Terminologie a názvosloví, vč. vymezení dalších zdravotnických prostředků, které jsou spojeny s klinickou aplikací těchto technických prostředků. Základní principy a konstrukce peristaltického čerpadla, jeho vlastnosti a použití v klinické praxi. 2. Objasnění okluzního přítlaku, výpočet výkonu čerpadla, základní vlastnosti výhody tohoto principu. Vliv provozních parametrů na účinnost terapie, vlastnosti setu, změna parametrů v čase a stabilita parametrů terapie. Linearizace peristaltické pumpy do provedení infúzní pumpy lamelového nebo sekvenčního typu, konstrukční řešení a základní vlastnosti. 3. Odvozená čerpací technika – enterální pumpy a jejich konstrukční provedení. Lineární dávkovače – použití injekční stříkačky, základní vlastnosti. Bezpečnostní prvky infúzní techniky a jejich význam. Možné negativné vlivy infúzní techniky (cizí předměty, kompatibilita léčiv, vzduchová embolie, atd.) 4. Použití jednorázových zdravotnických prostředků nezbytných pro funkčnost infúzní techniky, jejich význam, vliv na kvalitu a účinnost terapie. 5. Další čerpací techniky pro oblast medicínských aplikací (membránová čerpadla koncentrátů, ultrafiltrační čerpadla, zubová flow a odplyňovací čerpadla, atd.). 6. Systémy pro infúzní techniku. II. HEMODIALYZAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Historické aspekty hemodialzyční léčby. Základní biofyzikální principy hemodialzyční léčby (difúze, konvekce, ultrafiltrace, osmóza, atd.). 2. Permeabilní membrány, princip a konstrukční řešení dialyzátoru, jeho vlastnosti, základní parametry a jejich význam. Eliminace metabolických toxinů, ultrafiltrace plasmatické vody, hemofiltrační metody, materiálová a technologická biokompatibilita, atd. 3. Mimotělní krevní oběh, jeho základní prvky (dialyzátor, jehly, sety, atd.), vliv na účinnost a bezpečnost léčby, parametry oběhu, příprava ke klinické aplikaci, recirkulace, lékové vstupy. 4. Úprava vody pro dialyzační léčbu na bázi reverzní osmózy a její význam. Problematika dialyzačních koncentrátů, dialyzačního roztoku a hodnocení (monitorování) kvality. 5. Mikrobilogická bezpečnost dialyzační terapie, problematika čištění a desinfekce dialyzační techniky. 6. Adekvátnost hemodialyzační terapie, on line principy sledování adekvátnosti. Bezpečnost hemodialyzační léčby. Ekologické aspekty dialyzační léčby.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60 (60) 27 3
                Písemný test Písemná zkouška 50  26
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  1
Rozsah povinné účasti: Student obdrží zápočet za absolvování laboratorních cvičení 21 - 40 bodů. Na konci semestru bude písemná zkouška v rozsahu 26 - 50 bodů. Ústní zkouška 1-10 bodů Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství LPT K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.