450-4073/02 – Lékařské zobrazovací systémy I (LZS I)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
HRU0210 Ing. Dan Hrubý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen po absolvování předmětu objasnit fyzikální principy lékařských zobrazovacích systémů. Bude schopen interpretovat jejich konstrukci a navrhovat řešení detekovaných poruch.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Náplní předmětu je vysvětlení fyzikálních principů, struktury, a vlastností lékařských zobrazovacích systémů typu: RTG, UZV, CT, MR, PET, SPECT, termografie, elektrické impedanční tomografie. Předmět se zabývá hlouběji fyzikálními principy a konkrétní realizací zobrazovacích systémů.

Povinná literatura:

DRASTICH, Aleš. Netelevizní zobrazovací systémy. Brno: Vysoké učení technické, 2001. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1974-1. DRASTICH, Aleš. Tomografické zobrazovací systémy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav biomedicínského inženýrství, 2004. ISBN 80-214-2788-4.

Doporučená literatura:

ZUNA, Ivan a Lubomír POUŠEK. Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02152-1. FERDA, Jiří, Hynek MÍRKA, Jan BAXA a Alexander MALÁN. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-164-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly z laboratorních měření. Účast na cvičeních minimálně 80% Písemný test na látku z výpočetních cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Rentgenovo záření - fyzikální principy, spektrum rentgenového záření, interakce s hmnotou, rentgentka, konstrukce rentgenky, elektrické obvody nutné pro rentgentku. 2. Detektory rentgenova záření - fyzikální principy, technické a elektrické vlastnosti, konstrukce. Bezpečnostní opatření k zamezení nežádoucích vlivů rentgenova zaření na pacienta, personál a okolí. Klinické využití. 3. Počítačová tomografie (CT) - fyzikální principy, konstrukce přístroje CT. 4. Magnetická rezonance - fyzikální principy, relaxační časy, metody měření magnetizace. 5. Magnetická rezonance - prostorové kódování, gradienty, rozlišení, kontrast, RF cívky, sekvence 6. Magnetická rezonance - konstrukce přístroje, cívky pro MRI - konstrukce a návrhy. klinické využití. 7. Funkční magnetická rezonance - principy, klinické využití. 8. SPECT - fyzikální principy, konstrukce, Hodnocení kvality systémů SPECT. 9. PET - Princip pozitronové (dvojfotonové) emisní tomografie PET. Konstrukce systémů PET. Hodnocení kvality systémů PET. 10. Infrazobrazovací systémy(IRZS), fyzikální principy, druhy senzorů, konstrukce, hodnocení kvality. 11. Ultrazvukové zobrazovací systémy (UZV) - fyzikální principy, dopplerův jev, fokusace. 12. UZV - konstrukce diagnostického UZV podrobná analýza součástí diagnostického UZV. 13. UZV - hodnocení kvality snímků, lékařská interpretace snímků. 14. Elektrická impedanční tomografie. Laboratorní cvičení: 1. Rentgenovo záření - výpočtové cvičení na fyzikální principy a návrh el. obvod. pro rentgentky. 2. Počítačová tomografie - práce se simulátorem CT. Akvizice obrazů. 3. Magnetická rezonance- fyzikální pricipy, simulace vzniku a rekonstrukce obrazu 4. Magnetická rezonance - vyšetřovací sekvence - simulace 5. PET a SPECT - fyzikální principy, výpočetní cvičení. 6. UZV - Práce s diagnostickým UZV, fantomy, hodnocení kvality zobrazení. 7. Detektody UZV - vlastnosti - laboratorní cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  20 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních alespoň 80% hodin. Projekt. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech./Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství MZD K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.