450-4084/01 – Mobilní informační technologie pro řízení (MITŘ)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jaromír Konečný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON430 Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje software pro mobilní aplikace se zaměřením na operační systém Android a jeho využití v průmyslu a v oblasti měření a řízení. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí programovacích jazyků Java popř. C#, cvičení jsou orientována na základní principy vývoje mobilních aplikací na operačním systému Android se zaměřením na využití vestavěných senzorů a bezdrátových komunikací s telemetrickými jednotkami. Student porozumí základním trendům moderního způsobu vývoje software pro operační systémy Android a naučí vytvářet aplikace pro mobilní platformy s důrazem na připojení k řídicí technologii a s využitím senzorů, kterými mobilní platformy disponují.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje software pro mobilní aplikace se zaměřením na operační systém Android určenou pro použití v oblasti řídicích a biomedicínských aplikací. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí technologií programovacího jazyku Java a jeho použití v řídicích a biomedicínských aplikacích. Cvičení jsou orientována na osvojení si technik zpracování dat ze senzorů a získání dat z telemetrických jednotek, které se k mobilní platformě připojí pomocí bezdrátového spojení.

Povinná literatura:

[1] MACLEAN, Dave, Satya KOMATINENI a Grant ALLEN. Pro Android 5. [Fifth edition]. Berkeley: Apress, 2015. ISBN 978-1-4302-4680-0. [2] MEDNIEKS, Zigurd R. Programming Android. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2011. ISBN 978-1-4493-8969-7. [3] NIEMEYER, Patrick a Daniel LEUCK. Learning Java. 4th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, USA. 2013.ISBN 978-1-4493-1924-3.

Doporučená literatura:

[1] Android: a tutorial. S.l.: Brainysoftware Com, 2014. ISBN 9780992133016. [2] SCHILDT, Herbert. Java. Seventh edition. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-1259589317.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: V průběhu semestru student odevzdává projekt za 40 bodů ve zkouškovém ověřeny písemnou zkouškou za 40 bodů (min 25 bodů) a ústní zkouškou za 20 bodů (min 10 bodů). Celkové hodnocení 51 - 100 bodů dle studijního řádu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována 80% účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do mobilních technologií v řízení, motivace k učivu 2. API pro komunikace s periferiemi na operačním systému Android 3. Využití senzorů: Akcelerometr, gyroskop, magnetický kompas, senzor tlaku (nadmořské výšky), vlhkosti, osvětlení, 4. Využití senzorů: Kamera, získání snímku z kamery, zpracování dat z kamery 5. Zpracování obrazového signálu v reálném čase, ukázková aplikace 6. Bezdrátové komunikace s telemetrickými jednotkami: Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, 7. Přenosové protokoly pro komunikaci s telemetrickými jednotkami (RFC1662, GATT, ...) 8. Bezdrátová komunikace s průmyslovou technologií: Komunikace pomocí Wi-Fi 9. Bezdrátové komunikace s nadřazeným systémem: Komunikace s backendovými servery pomocí webrequestu, MQTT. 10. Připojení periferií pomocí USB OTG, komunikace pomocí virtuální sériové linky 11. Záznam zvuku a zpracování zvukového signálu 12. Generování zvuku, frekvenční syntéza 13. Moderní přístupy k využití mobilních zařízení v průmyslu 14. Závěrečná přednáška, shrnutí předmětu, příprava studentů ke zkoušce Laboratorní cvičení budou probíhat v těchto okruzích • Programování v jazyce Java na operačním systému Android • Využití senzorů a zpracování dat ze senzorů v operačním systému Android • Využití bezdrátových komunikačních možností (zejména Bluetooth, Bluetooth LE, Wi-Fi) operačního systému Android

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  15
        Zkouška Zkouška 55  20
Rozsah povinné účasti: - povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 2 omluvy - v případě pochybností o úrovni vědomostí je přihlíženo na účasti na přednáškách - odevzdání projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy PIS P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy PIS K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0788A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0788A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy AR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy VIM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy AR K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy VIM K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku