450-4084/02 – Mobilní informační technologie pro řízení (MITŘ)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR0084 Ing. Monika Adamíková, Ph.D.
KON430 doc. Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje software pro mobilní aplikace se zaměřením na operační systém Android a jeho využití v průmyslu a v oblasti měření a řízení. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí programovacích jazyků Java popř. C#, cvičení jsou orientována na základní principy vývoje mobilních aplikací na operačním systému Android se zaměřením na využití vestavěných senzorů a bezdrátových komunikací s telemetrickými jednotkami. Student porozumí základním trendům moderního způsobu vývoje software pro operační systémy Android a naučí vytvářet aplikace pro mobilní platformy s důrazem na připojení k řídicí technologii a s využitím senzorů, kterými mobilní platformy disponují.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět je zaměřen na základní trendy moderního způsobu vývoje software pro mobilní aplikace se zaměřením na operační systém Android určenou pro použití v oblasti řídicích a biomedicínských aplikací. V oblasti praktického cvičení je to základní zvládnutí technologií programovacího jazyku Java a jeho použití v řídicích a biomedicínských aplikacích. Cvičení jsou orientována na osvojení si technik zpracování dat ze senzorů a získání dat z telemetrických jednotek, které se k mobilní platformě připojí pomocí bezdrátového spojení.

Povinná literatura:

[1] MACLEAN, Dave, Satya KOMATINENI a Grant ALLEN. Pro Android 5. [Fifth edition]. Berkeley: Apress, 2015. ISBN 978-1-4302-4680-0. [2] MEDNIEKS, Zigurd R. Programming Android. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2011. ISBN 978-1-4493-8969-7. [3] NIEMEYER, Patrick a Daniel LEUCK. Learning Java. 4th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, USA. 2013.ISBN 978-1-4493-1924-3.

Doporučená literatura:

[1] Android: a tutorial. S.l.: Brainysoftware Com, 2014. ISBN 9780992133016. [2] SCHILDT, Herbert. Java. Seventh edition. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-1259589317.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: V průběhu semestru student odevzdává projekt za 40 bodů ve zkouškovém ověřeny písemnou zkouškou za 40 bodů (min 25 bodů) a ústní zkouškou za 20 bodů (min 10 bodů). Celkové hodnocení 51 - 100 bodů dle studijního řádu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována 80% účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do mobilních technologií v řízení, motivace k učivu 2. API pro komunikace s periferiemi na operačním systému Android 3. Využití senzorů: Akcelerometr, gyroskop, magnetický kompas, senzor tlaku (nadmořské výšky), vlhkosti, osvětlení, 4. Využití senzorů: Kamera, získání snímku z kamery, zpracování dat z kamery 5. Zpracování obrazového signálu v reálném čase, ukázková aplikace 6. Bezdrátové komunikace s telemetrickými jednotkami: Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, 7. Přenosové protokoly pro komunikaci s telemetrickými jednotkami (RFC1662, GATT, ...) 8. Bezdrátová komunikace s průmyslovou technologií: Komunikace pomocí Wi-Fi 9. Bezdrátové komunikace s nadřazeným systémem: Komunikace s backendovými servery pomocí webrequestu, MQTT. 10. Připojení periferií pomocí USB OTG, komunikace pomocí virtuální sériové linky 11. Záznam zvuku a zpracování zvukového signálu 12. Generování zvuku, frekvenční syntéza 13. Moderní přístupy k využití mobilních zařízení v průmyslu Laboratorní cvičení budou probíhat v těchto okruzích • Programování v jazyce Java na operačním systému Android • Využití senzorů a zpracování dat ze senzorů v operačním systému Android • Využití bezdrátových komunikačních možností (zejména Bluetooth, Bluetooth LE, Wi-Fi) operačního systému Android

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  15
        Zkouška Zkouška 55  20 3
Rozsah povinné účasti: - povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 2 omluvy - v případě pochybností o úrovni vědomostí je přihlíženo na účasti na přednáškách - odevzdání projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy PIS P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy AR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy VIM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy PIS P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy AR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy VIM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy PIS P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy AR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy VIM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy PIS P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy AR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy VIM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy PIS P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy AR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy VIM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy PIS P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy AR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy VIM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2020/2021 zimní