450-4088/02 – Systémy a technologie pro eHealth (STeH)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen popisovat a vysvětlovat eHealth a jeho aplikace do oblastí vzdálené domácí péče z pohledu diagnostiky i terapie, asistivních technologií pro fyzicky a mentálně postižené osoby, fitness, efektivního návrhu uživatelské rozhraní pro různé uživatele a způsoby interpretace výsledků pro pacienty a experty- lékaře. Student bude schopen uvedené systémy analyzovat ale také dále řídit a konstruovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze

Anotace

Předmět je zaměřen na principy, návrh, realizaci a komerční aplikace eHealth přístupů za účelem monitorování zdravotního stavu, zvyšování kvality života fyzicky a psychicky postižených osob, terapeutické aplikace a fitness aplikace. S využitím dosavadních znalostí studentů v oblasti diagnostických a terapeutických lékařských přístrojů budou přednášeny a prakticky procvičovány jejich možné aplikace ve výše uvedených oblastech. Budou doplněny nutné znalosti a dovednosti v oblasti body sensor networks, eHealth přístupů, asistivních technologií, User interface design a efektivního způsobu interpretace měřených dat pro uživatele a experta- lékaře.

Povinná literatura:

LONGHI, S., Andrea MONTERIÙ a Alessandro FREDDI, ed. Human monitoring, smart health and assisted living: techniques and technologies. London: The Institution of Engineering and Technology, 2017. ISBN 978-1-78561-150-6. MAHEU, Marlene M., Pamela WHITTEN a Ace ALLEN. E-health, telehealth, and telemedicine: a guide to start-up and success. San Francisco: Jossey-Bass, c2001. ISBN 0-7879-4420-3.

Doporučená literatura:

COOK, Albert M. a Janice Miller. POLGAR. Cook & Hussey's assistive technologies: principles and practice. 3rd ed. /. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, 2008. ISBN 978-0323039079. MANN, William C. Smart technology for aging, disability, and independence: the state of the science. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2005. ISBN 978-0-471-69694-0. HELAL, Abdelsalam A., Mounir. MOKHTARI a Bessam. ABDULRAZAK. The engineering handbook of smart technology for aging, disability, and independence. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008. ISBN 978-0-471-71155-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na cvičeních alespoň 80% hodin. Závěrečné ověření praktických dovedností ze cvičení ve formě praktického testu a písemná zkouška zaměřená na teoretické znalosti.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Návrh uživatelského rozhraní vzhledem ke specifickým potřebám uživatelů. 2. eHeatlh - pojem, vize, vývoj, legislativa, aplikační oblasti, omezení. 3. Systémy vzdálené domácí péče- úvod do problematiky, technické prostředky pro realiaci 4. Systémy vzdálené domácí péče - efektivní návrh systémů pro diagnostiku. 5. eHealth systémy - terapeutické aplikace. 6. eHealth systémy - Monitorování chování osob - technické, matematické, statistické prostředky, aplikace přístupů umělé inteligence. 7. Asistivní technologie - idea, vize, vývoj, aplikační oblasti. 8. Asistivní technologie - technická analýza současných řešení pro fyzicky postižené, implementace do praxe. 9. Asistivní technologie - technologické prostředky pro mentálně postižené a kombinované poruchy. 10. Kognitivní disfunkce, popis, techick a softwarové nástroje pro trénink. 11. Fitness aplikace eHealth systémů. 12. kooperace systémů - technické prostředky, řešení, úskalí. 13. Testování eHealth systémů. 14. Test znalostí. Laboratorní cvičení: 1. Návrh uživatelského rozhraní přístroje pro různě postižené osoby 2. Systémy vzdálené domácí péče - diagnostické přístroje biologických signálů 1. - praktické cvičení v obytné laboratoři. 3. Systémy vzdálené domácí péče - diagnostické přístroje biologických signálů 2. - praktické cvičení v obytné laboratoři. 4. Systémy vzdálené domácí péče - Terapeutické přístroje 1. - praktické cvičení v obytné laboratoři 5. Systémy vzdálené domácí péče - Terapeutické přístroje 2. - praktické cvičení v obytné laboratoři 6. Systémy vzdálené domácí péče - Analýza chování osob v bytě 1. - technické prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři 7. Systémy vzdálené domácí péče - Analýza chování osob v bytě 2. - technické prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři 8. Systémy vzdálené domácí péče - Analýza chování osob v bytě - Výpočetní prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři 9. Asistivní technologie - technické prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři. 10. Kognitivní fuknce - technické a softwarové prostředky pro trénink kognitivních funkcí - praktické cvičení v obytné laboratoři. 11. Fitness aplikace - technické a softwarové prostředky pro fitnes - praktické cvičení v obytné laboratoři. 12. Prostředky inteligentní domácnosti - technické a softwarové prostředky - praktické cvičení v obytné laboratoři. 13. Kooperace mezi jednotlivými systémy - praktické cvičení v obytné laboratoři - testy systémů, simulace kritických situací v obytné laboratoři k ověření funkčnosti instalovaných systémů 14. Ověření praktických dovedností práce se systémy v obytné laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55 (55) 20 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  20 3
Rozsah povinné účasti: Písemná zkouška , maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20 %/ the maximum leave of absence is 20 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech./Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.