450-4090/02 – Anatomie člověka a medicínská terminologie (AČMT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA0272 MUDr. Viktória Hránková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Poznatky z anatomie navazují na fyziologii, patologickou fyziologii a patologickou anatomii. Dále pak seznámit studující s odbornou latinskou a medicínskou terminologií, nutnou pro orientaci v jednotlivých medicínských oborech. Rozsah studia odpovídá požadavkům na magisterské studium oboru biomedisínské inženýrství pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Poznatky z anatomie navazují na fyziologii, patologickou fyziologii a patologickou anatomii. Dále pak seznámit studující s odbornou latinskou a medicínskou terminologií, nutnou pro orientaci v jednotlivých medicínských oborech. Rozsah studia odpovídá požadavkům na magisterské studium oboru biomedisínské inženýrství pro zdravotnická zařízení.

Povinná literatura:

1. Naňka, O., Elišková, M. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2009. 2. Netter, H.F., Dalley, A. F. Anatomický atlas člověka. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1153-2. 3. Sobbota, J., Putz, R., Pabst, R. Sobbotův Atlas anatomie člověka. Praha:Grada, 2007. 4. Dorko, F., Výborná, E., Patlevič, P. Vybrané kapitoly z anatomie - I. Pohybový systém, II. Neuroanatomie. Skriptum, Ostrava, 2013.. Ostrava, 2013. 5. Dorko, F., Výborná, E., Tokarčík, J. Vybrané kapitoly z anatomie - III. Splanchnologie, kardiovaskuklární, endokrinní a mízní systém. Skriptum. Ostrava, 2014. Ostrava, 2014. 6. Strakošová S.: Jazyk latinský, Repronis, Ostrava 2000 7. Kábrt J., Kábrt J.: Lexicon medicum, Avicenum, Praha 1988 8. Zrzavý J.: Latinsko - české anatomické názvosloví, UP, Olomouc 1985

Doporučená literatura:

1. Dorko, F., Výborná, E., Tokarčík, J. Základy anatomie pro nelékařské obory. Studijní opora, Ostrava, 2013. 2. Sedláček S.: Vademecum medicínskou terminologií, SPN, Praha 1988 3. Šimon F.: Latinská lekárska terminológia, Osveta, Martin 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu. Podmínkou pro získání zápočtu je 80% účast na přednáškách. Zakončení ústní zkouškou. Okruhy otázek ke zkoušce = sylabus vyvěšený na nástěnce příslušného oboru. Připuštění k ústní zkoušce po napsání závěrečného testu nad 65%, který je součástí zkoušky. V případě neúspěchu u testu bude umožněn opravný termín testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou kladeny na studenty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do anatomie (zařazení, metody anatomie, pojmy). Obecná osteologie. 2. Pohybový systém: Kostra člověka, obecná artrologie, obecná myologie. 3. Pohybový systém: Speciální myologie (jednotlivé svalové skupiny). 4. Krevní oběh, krev, srdce. Malý a velký krevní oběh. 5. Dýchací systém: horní a dolní cesty dýchací, plíce. Mechanismus dýchání, mediastinum. 6. Trávicí systém: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, střevo tenké a tlusté. Játra, slinivka břišní. 7. Močový systém: ledvina a vývodné cesty močové. 8. Pohlavní systém mužský. 9. Pohlavní systém ženský. 10. Nervový systém I. Mícha hřbetní, Periferní NS. 11. Nervový systém II. Centrální nervový systém, Autonomní NS. 12. Endokrinní systém. 13. Kožní systém. Smysly. 14. TEST. Cvičení 1. Základy latinských názvů. Úvod do anatomie (zařazení, metody anatomie, pojmy). Obecná osteologie 2. Pohybový systém: Kostra člověka, obecná artrologie, obecná myologie. 3. Pohybový systém: Speciální myologie (jednotlivé svalové skupiny). 4. Krevní oběh, krev, srdce. Malý a velký krevní oběh. 5. Dýchací systém: horní a dolní cesty dýchací, plíce. Mechanismus dýchání, mediastinum. 6. Trávicí systém: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, střevo tenké a tlusté. Játra, slinivka břišní. 7. Močový systém: ledvina a vývodné cesty močové. 8. Pohlavní systém mužský. 9. Pohlavní systém ženský. 10. Nervový systém I. Mícha hřbetní, Periferní NS. 11. Nervový systém II. Centrální nervový systém, Autonomní NS. 12. Endokrinní systém. 13. Kožní systém. Smysly. 14. TEST.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  10
        Zkouška Zkouška 90  41 3
Rozsah povinné účasti: Podmínkou pro získání zápočtu je 80% účast na přednáškách. Připuštění k ústní zkoušce po napsání závěrečného testu nad 65%, který je součástí zkoušky. V případě neúspěchu u testu bude umožněn opravný termín testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.