450-4091/02 – Patologie člověka (PČ)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. MUDr. Jana Dvořáčková, PhD.Garant verze předmětudoc. MUDr. Jana Dvořáčková, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO0037 doc. MUDr. Jana Dvořáčková, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Patologie je součástí komplexu základních studijních předmětů. Navazuje na poznatky z normální anatomie. Seznamuje studenty s uplatněním patologie v praxi, zabývá se nemocemi z hlediska příčin, se zánikem organismu, s regresivními a metabolickými změnami, záněty a nádory. Dále se zabývá poruchami oběhu krve a mízy, poruchami dýchacího, močového, trávicího a pohlavního ústrojí, dále s poruchami hormonálními a s poruchami vývoje.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Patologie je součástí komplexu základních studijních předmětů. Navazuje na poznatky z normální anatomie. Seznamuje studenty s uplatněním patologie v praxi, zabývá se nemocemi z hlediska příčin, se zánikem organismu, s regresivními a metabolickými změnami, záněty a nádory. Dále se zabývá poruchami oběhu krve a mízy, poruchami dýchacího, močového, trávicího a pohlavního ústrojí, dále s poruchami hormonálními a s poruchami vývoje.

Povinná literatura:

1. Stříteský J. Patologie. Epava Olomouc, 2001. 2. Mačák J., Mačáková J., Dvořáčková J. Patologie- 2. doplněné vydání. 2012. ISBN 978-80-247-3530-6. 3. Mačáková, Mačák, Krejčí. Základy patologie a patofyziologie. Epava Olomouc, 1993.

Doporučená literatura:

1. KOLEKTIV AUTORŮ:. Speciální patologie, I. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 8024609517. 2. KOLEKTIV AUTORŮ:. Speciální patologie, II. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 8071844845. 3. KOLEKTIV AUTORŮ:. Speciální patologie, III. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 8071845264.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou připuštění ke zkoušce je 80% účast na přednáškách, test IS Moodle, pokud nebude úspěšný, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou kladeny na studenty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah předmětu patologie. Nemoc a její příčiny. 2. Regresivní a metabolické změny, progresivní změny. 3. Poruchy oběhu krve a lymfy. 4. Zánět. 5. Nádory. 6. Patologie dýchacího systému. 7. Patologie srdce a cév. 8. Poruchy tvorby a vylučování moči. 9. Poruchy činnosti trávicího ústrojí. 10. Patologie ženského a mužského genitálního ústrojí. 11. Patologie CNS. 12. Patologie endokrinního systému. 13. Genetické vlivy. 14. Patologie novorozence.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  10
        Zkouška Zkouška 90  41 3
Rozsah povinné účasti: Podmínkou připuštění ke zkoušce je 80% účast na přednáškách, test IS Moodle, pokud nebude úspěšný, ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.