450-4094/02 – Měření elektrických obvodů (MEO)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí používat elektrické měřicí přístroje, měřit základní elektrické veličiny a pasivní prvky. Nedílnou součástí kompetencí studenta je také znalost vyčíslení nejistoty výsledku měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Studenti se naučí používat všechny typy měřicích přístrojů od analogových přes číslicové až po virtuální instrumentaci. Studenti budou umět měřit základní elektrické veličiny a pasivní prvky řadou metod. Speciální kapitoly jsou věnovány vyjádření nejistoty výsledku měření. Předmět obsahuje 10 laboratorních měření. Teoretická podpora k měřením je probírána na přednáškách.

Povinná literatura:

1. VELIČKA, R., BIČOVSKÁ, B., ONDRACZKA, T.: Metody a měření v elektrotechnice, VŠB-TU Ostrava, INTERREG V-A, PROJECT REG. NUMBER:CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155, Ostrava 2021. 82 s. Dostupné z: http://lms.vsb.cz.

Doporučená literatura:

1. HAASZ, V. SEDLÁČEK, M.: Elektrická měření, Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-02731-7. 2. BARTUŠEK, K.: Měření v elektrotechnice. Brno VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-4160-6. 3. Boháček, J.: Metrologie, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06169-5. 4. DRAXLER, K., KAŠPAR P. RIPKA P.: Magnetické prvky a měření. České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-03970-0. 5. KOVAL, L. a kol.: Elektrická měření, VŠB-TU Ostrava, 2012. 150 s. Dostupné z: http://lms.vsb.cz. 6. KOVAL, L. a kol.: Elektrická měření, návody do cvičení, VŠB Ostrava, 2012. 84 s. Dostupné z: http://lms.vsb.cz.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Průběžné odevzdávání protokolů a psaní dílčích testů. Podmínky udělení zápočtu: Absolvování Samostatného měření. Spolu s odevzdáním protokolů a dílčích testů nutno získat alespoň 51 bodů.

E-learning

Podklady pro studium jsou k dispozici v systému LMS (https://lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek (pořadí přednášek se může změnit, v jedné přednášce může být více témat): • ÚVOD, PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ, TVORBA PROTOKOLU • PŘESNOST MĚŘENÍ Chyba (odchylka) metody Chyba (odchylka) měřicího přístroje Chyby číslicových měřicích přístrojů Nepřímé měření Chyby rušivými vlivy Nejistota měření • MĚŘENÍ PASIVNÍCH PRVKŮ Metody měření pasivních veličin Měření odporu Měření impedance Měření parametrů cívek, tlumivek Rezonanční metoda měření indukčnosti a kapacity Číslicové LCR měřiče, RLC můstky Měření malých odporů Měření velkých odporů • MĚŘICÍ PŘÍSTROJE Ukazovací ústrojí Typy signálů Měření efektivní hodnoty analogovými měřicími přístroji Měření efektivní hodnoty číslicovými měřicími přístroji Měřicí převodníky Měřicí ústrojí přístrojů Vlastnosti měřicích přístrojů • OSCILOSKOPY Analogový osciloskop Digitální osciloskop Měření aktivních veličin osciloskopem • JEDNOFÁZOVÝ VÝKON Měření výkonu obecně Měření výkonu stejnosměrného proudu Měření jednofázového výkonu • TŘÍFÁZOVÁ SÍŤ (téma pro předmět MEO je dobrovolné) Měření činného výkonu Měření jalového výkonu Fázorový diagram napětí a proudů • FREKVENCE A FÁZOVÝ POSUN Měření frekvence Měření fázového posunu Univerzální čítač Kmitočtový analyzátor Filtry • CHARAKTERISTIKY FEROMAGNETICKÝCH MATERIÁLŮ (téma pro předmět MEO je dobrovolné) Magnetické veličiny Měření charakteristik feromagnetických materiálů • VIRTUÁLNÍ INSTRUMENTACE Virtuální měřicí přístroj Měřicí převodník (A/D – Analogově-digitální převodník) Měřicí karta VXI sběrnice • KOMUNIKACE PŘÍSTROJŮ Komunikační rozhraní Komunikace přes GPIB • EXTERNÍ ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA – přenos elektřiny, kvalita, měření Laboratoře: - Úvodní teoretická příprava, bezpečnost v laboratoři, - Úloha č. 1 – Přesnost měření, - Úloha č. 2 – Pasivní prvky, - Úloha č. 3 – Vlastnosti měřicích přístrojů, - Úloha č. 4 – Osciloskop, - Úloha č. 5 – Jednofázový výkon, - Úloha č. 7 – Frekvence a fázový posun, - Úloha č. 9 – Virtuální instrumentace, - Úloha č. 10 – Digitální osciloskop a komunikace, - Samostatné měření (povinný úkol). Projekty: 8 protokolů z měření dle laboratorních cvičení. Testy: 8 testovacích otázek – v každém cvičení 1.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné odevzdávání protokolů a psaní testů. Odevzdaný protokol je za max. 9 bodů, test k měřené úloze za 3 body. Celkem je možné získat za změřené a zpracované úlohy 60 bodů (5 úloh). Zbývajících 40 bodů je za samostatné měření, přičemž se zpravidla hodnotí ve stupnici po 8 bodech. V režimu distanční výuky bude měření, včetně testů, nahrazeno zpracováním příslušné teoretické úlohy. Samostatné měření bude nahrazeno testem v LMS.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání protokolů a psaní testů. Odevzdaný protokol je za max. 9 bodů, test k měřené úloze za 3 body. Celkem je možné získat za změřené a zpracované úlohy 60 bodů (5 úloh). Zbývajících 40 bodů je za samostatné měření, přičemž se zpravidla hodnotí ve stupnici po 8 bodech. V režimu distanční výuky bude měření, včetně testů, nahrazeno zpracováním příslušné teoretické úlohy. Samostatné měření bude nahrazeno testem v LMS.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.