450-4099/02 – Fyziologie a patofyziologie (FaPF)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ01 doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu jsou základní poznatky o činnosti organismu jako celku, řízení jednotlivých funkčních soustav, jejich souhry - integrity a vztahy člověka k prostředí. Seznamuje také s poruchami funkce buněk, tkání, orgánových systémů, s poruchami vnitřního metabolismu, s poruchami imunity a organismu jako celku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní poznatky o činnosti organismu jako celku, řízení jednotlivých funkčních soustav, jejich souhry - integrity a vztahy člověka k prostředí. Seznamuje také s poruchami funkce buněk, tkání, orgánových systémů, s poruchami vnitřního metabolismu, s poruchami imunity a organismu jako celku.

Povinná literatura:

1. Trojan. Fyziologie, 1994 2. Trávníček,T. Patologická fyziologie, Avicenum, Praha, 1987 3. Rokyta. Fyziologie pro bakalářská studia v medicině, přírodovědných a tělovýchovných oborech, 2000

Doporučená literatura:

1. Hulín,I.a kol. Patofyziológia, Akademia Press, Bratislava, 1997 2. Bednář,B. Patologie pro studující lékařství 3.Fejfar,Z. Patofyziologie krevního oběhu, Avicenum, Praha 1980 (nové vydání v tisku) 4. Janoušek,V. Atologická fyziologie, Grada, Praha, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Zkouška je podmíněna 100% účastí na praktických cvičeních a vypracováním protokolů z těchto cvičení, 80% účastí na přednáškách. Závěrečná zkouška: Zkouška proběhne formou písemného testu. Test se skládá ze 100 otázek z probraného učiva. Každá otázka má 1 správnou odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba minimálně 70 % správných odpovědí (tj. 70 bodů v testu). V případě neúspěchu u testu, bude ústní přezkoušení - 2 otázky z probraného učiva.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Složení krve a její vlastnosti, hemostáza, krevní skupiny, transfúze 2. Poruchy složení a funkcí krve, poruchy hemostázy, trombofilie, krvácivost 3. Oběhový systém 4. Poruchy a nemoci oběhového systému 5. Dýchací systém 6. Poruchy a nemoci dýchacího systému 7. Tělní tekutiny, vnitřní prostředí, acidobazická rovnováha, homeostáza, vylučovací soustava, funkce ledvin 8. Poruchy vodní a iontové rovnováhy, poruchy vylučovací soustavy 9. Energetická spotřeba, výživa, metabolismus, fyziologie trávení a vstřebávání 10. Poruchy výživy, poruchy trávení a vstřebávání, hladovění, metabolický syndrom 11. Imunitní systém, poruchy imunitního systému 12. Žlázy s vnitřní sekreci, poruchy funkcí žláz s vnitřní sekrecí, stres 13. Nervový systém, smysly, vědomí, emoce, spánek a biologické rytmy, pohybový aparát 14. Poruchy nervového systému a pohybového aparátu Laboratorní cvičení 1. Vyšetření hemostázy - kazuistiky 2. Vyšetření srdce, EKG - kazuistiky 3. Vyšetření cévního systému - kazuistiky 4. Vyšetření respiračního systému – obrazy restrikčních a obstrukčních poruch - kazuistiky 5. Vyšetření vnitřního prostředí a acidobazické rovnováhy – kazuistiky 6. Vyšetření metabolismu, trávení a vstřebávání - kazuistiky 7. Vyšetření nervového a pohybového systému - kazuistiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  5
        Zkouška Zkouška 90  41 3
Rozsah povinné účasti: Zkouška je podmíněna 100% účastí na praktických cvičeních a vypracováním protokolů z těchto cvičení, 80% účastí na přednáškách.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.