450-6005/01 – EMC v elektronických měřeních a přístrojích (EMC)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL45 prof. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu elektromagnetická kompatibilita v elektronických měřeních a přístrojích je: -seznámit studenta s problémy souvisejících s dodržením zásad, norem a předpisů pro zajištění elektromagnetické kompatibility -získat základní informace o metodách, jak elektromagnetické kompatibility dosáhnout a jak ji měřit.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Zvyšující se počet elektronických zařízení spolu s rozšiřováním všech typů radiokomunikačních služeb má za následek vznik a nežádoucí působení různých druhů rušivých elektromagnetických signálů. Tyto signály ztěžují či někdy znemožňují nejen funkci okolních citlivých přijímačů, ale mohou podstatnou měrou ovlivnit jakékoli elektronické zařízení. Vzájemná funkční koexistence elektrických zařízení nejrůznějšího druhu je proto základním důvodem zvyšujícího se zájmu o širokou problematiku elektromagnetické kompatibility (EMC). S masivním nárůstem bezdrátových technologií v souvislosti s trendy Industry 4.0 (Kyber-fyzikální systémy) a IoT je naprosto nezbytné pro zachování funkčnosti a bezpečnosti přenosu dat aby veškeré komponenty splňovaly požadavky na jejich EMC. Nesplnění těchto parametrů může mít za následek rušení komunikace mezi jednotlivými komponenty, ztrátu dat apod.

Povinná literatura:

Vaculíková P.,Vaculík E.: Elekromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů. Praha: Grada Publishing 1998. ISBN 80-7169-568-8 Kováč D.,Kováčová I.,Kaňuch J.: EMC z hlediska teorie a aplikace. Praha: BEN 2006. ISBN 80-7300-202-7 SVAČINA, J. Elektromagnetická kompatibilita - principy a metody. Monografie. VUTIUM vydavatelství, Brno 2001 Svoboda J.,Vaculíková P.,Vondrák M.,Zeman T.: Základy elektromagnetické kompatibility. Praha: Vydavatelství ČVUT 1993. ARMSTRONG, Keith. EMC design techniques for electronic engineers. Bodmin: Armstrong/Nutwood, c2010. ISBN 0955511844.

Doporučená literatura:

Nováček Z.: Antény a šíření rádiových vln. Brno: Vydavatelství VUT 2003. Procházka M.: Antény, encyklopedická příručka. Praha: BEN 2005. ISBN 80-7300-166-7 DUFF, William G. Designing electronic systems for EMC. Raleigh, NC: SciTech Pub., c2011. ISBN 1891121421. SCHMITT, Ron. Electromagnetics explained: a handbook for wireless/RF, EMC, and high-speed electronics. Boston: Newnes, c2002. ISBN 0750674032. WILLIAMS, Tim. EMC for product designers. 4th ed. Burlington, MA: Newnes, c2007. ISBN 0750681705.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na základě vypracovaného časového plánu studia předmětu s průběžným vypracováváním jednotlivých úloh.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nesjou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti se v tomto předmětu seznámí s perspektivním oborem, kterým elektromagnetická kompatibilita v posledních létech začíná být, s širokými možnostmi uplatnění v praxi, zejména s ohledem na celosvětový trend neuvádět do provozu zařízení, nevyhovující příslušným normám. Předmět je věnován zejména oblastem 1. Rozdělení problematiky EMC 2. Zdroje rušení 3. Metodologie zkušebnictví v EMC 4. Měřicí technika pro EMC, metodika, měření, protokoly 5. Aplikace v oblasti přístrojů pro měření a regulaci 6. Aplikace v oblasti vybraných elektronických zařízení, 7. Normalizace v EMC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.