450-6011/02 – Řídicí systémy pro zajištění funkční bezpečnosti (ŘSZFB)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studia s problematikou návrhu elektrických, elektronických a programovatelných systémů pro zajištění funkční bezpečnosti strojních zařízení a průmyslových procesů. Vychází s koncepce integrity bezpečnosti definované v mezinárodních normách. Studenti se absolvováním předmětů naučí navrhnout vhodný bezpečnostní systém na základě posouzení rizika daného řízeného stroje či procesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou návrhu elektrických, elektronických a programovatelných systémů pro zajištění funkční bezpečnosti strojních zařízení a průmyslových procesů podle mezinárodních standardů. Předmět se věnuje problematice posouzení rizika řízeného stroje či procesu, stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti, návrhu elektrického, elektronického či programovatelného systému pro zajištění funkční bezpečnosti. Studenti se rovněž seznámí s metodikou výpočtu parametrů týkajících se pravděpodobnosti výskytu poruch u těchto systémů. Předmět rozšiřuje znalosti studentů týkající se programovatelných automatů a průmyslových řídicích systémů získané v bakalářském a magisterském stupni studia.

Povinná literatura:

ČSN EN ISO 12100-1, 2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci. ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení- Posuzování rizika - Část1: Zásady ČSN EN ISO 13849-1, 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů. ČSN EN 62061 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností ČSN EN 61508-1-7 Funkční bezpečnost elektrických, elektronických, programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností. ČSN EN 61511-1-3 Funkční bezpečnost ? Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů.

Doporučená literatura:

Marszal E. M., Scharpf E. W. Safety Integrity Level Selection. ISA, The Instrumentation, Systems and Automation Society, 2002. ISBN 1-55617-777-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Konzultace zadaných individuálních projektů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek: Bezpečnostní strategie strojních zařízení a průmyslových procesů. Mezinárodní normy zabývající se problematikou funkční bezpečnosti. Proces posouzení rizika, analýza rizik, návrh ochranných zařízení. Opatření pro snížení rizika, návrh elektrického, elektronického nebo programovatelného systému pro zajištění funkční bezpečnosti. Statistické parametry týkající se pravděpodobnosti výskytu poruch u systémů pro zajištění funkční bezpečnosti. Komponenty systémů pro zajištění funkční bezpečnosti. Komunikace v systémech pro zajištění funkční bezpečnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.