450-6019/01 – Pokročilé metody zpracování signálů (PMZS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR944 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen: a) Realizace sofistikovaných modelů popisujících zkoumané aplikace pro potřeby testování nových i stávajících metod adaptivního a neadaptivního zpracování signálů (např. algoritmy LMS, NLMS, RLS., QR-RSL, metody PCA a ICA, apod.) b) Návrhu, realizace a optimalizace pokročilých adaptivních a neadaptivních metod zpracování signálů. c) Klasifikace a implementace metod pro evaluaci kvality navržených adaptivních a neadaptivních systémů pro potřeby jejich optimalizace. d) Implementace optimalizovaných metod na reálné hardwarové prostředky. e) Nasazení optimalizovaných metod do reálného prostředí. f) Zpětnovazební úpravy matematických modelů popisujících vybrané aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu Pokročilé metody zpracování signálů je seznámit studenty s návrhem, realizací, optimalizací a verifikací systémů, které využívají pokročilých metod zpracování signálů (např. adaptivní a neadaptivní systémy) pro aplikace technické kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Moderní metody zpracování signálů se dnes již dokázaly prosadit v mnoha oblastech a odvětvích, přičemž dosavadní praxe nasvědčuje tomu, že stejný trend bude pokračovat i v budoucnu. V rámci předmětu PMZS se studenti naučí praktické uplatnění těchto metod v reálných aplikacích.

Povinná literatura:

[1] Zhang, X. D. (2022). Modern signal processing. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. [2] Najmi, Amir-Homayoon (The Johns Hopkins University), ADVANCED SIGNAL PROCESSING A CONCISE GUI, MCGRAW HILL PROFESSIONAL, Kód: 315153049 ISBN: 9781260458930, Rok vydání: 2020. [3] M Bellanger, Digital Signal Processing: Theory and Practice, 4t h edition, 2024, 9781394182664. [4] Bohumil Brtník; David MatoušekAlgoritmy číslicového zpracování signálů, BEN, 2011,ISBN> 978-80-7300-400-2EAN.

Doporučená literatura:

[1] Madisetti, V. K. (Ed.). (2018). The Digital Signal Processing Handbook-3 Volume Set. CRC press. [2] Tan, L., & Jiang, J. (2018). Digital signal processing: fundamentals and applications. Academic press. [3] Antoniou, A. (2016). Digital signal processing. McGraw-Hill.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je věnován zejména oblastem: a) Využití adaptivních a neadaptivních systémů pro zpracování a diagnostiku biomedicínských signálů. b) Využití adaptivních a neadaptivních systémů pro potřeby sítí páté generace (5G) a Internetu věcí (IoT). c) Využití adaptivních a neadaptivních systémů pro zpracování a analýzu signálů pro potřeby Smart technologií a Průmyslu 4.0.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0613D140032) Informatika a výpočetní vědy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0613D140032) Informatika a výpočetní vědy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0613D140032) Informatika a výpočetní vědy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0613D140032) Informatika a výpočetní vědy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0613D140032) Informatika a výpočetní vědy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0613D140032) Informatika a výpočetní vědy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0714D150001) Kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0714D150001) Kybernetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (2612V045) Technická kybernetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.