450-6020/02 – Softwarově definované rádio (SDR)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR944 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Softwarově definované rádio je seznámit studenty s návrhem a optimalizací moderních přenosových (rádiových RF i optických OW) systémů pro potřeby sítí nové generace na bázi softwarově definovaného rádia s využitím virtuální instrumentace. Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat, realizovat, optimalizovat a verifikovat moderní přenosové systémy na bázi softwarově definovaného rádia s využitím virtuální instrumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je věnován zejména oblastem využití softwarově definovaného (SDR) a kognitivního rádio na bázi virtuální instrumentace (VI) v oblasti návrhu a optimalizace moderních přenosových systémů.

Povinná literatura:

[1] Dobeš, J., & Žalud, V. (2006). Moderní radiotechnika. BEN-technická literatura. [2] Rohde, U. L., Zahnd, H., & Whitaker, J. C. (2017). Communications receivers: principles and design. McGraw-Hill Education. [3] Arslan, H. (Ed.). (2007). Cognitive radio, software defined radio, and adaptive wireless systems. Springer Science & Business Media. [4] Zhang, Y., Zheng, J., & Chen, H. H. (Eds.). (2016). Cognitive radio networks: architectures, protocols, and standards. CRC press.

Doporučená literatura:

[1] Stewart, R. W., Barlee, K. W., Atkinson, D. S., & Crockett, L. H. (2015). Software defined radio using MATLAB & Simulink and the RTL-SDR. Strathclyde Academic Media. [2] Grayver, E. (2012). Implementing software defined radio. Springer Science & Business Media. [3] Spiridon, S. (2016). Toward 5G software defined radio receiver front-ends (Vol. 96). Springer.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je věnován zejména oblastem: a) Využití softwarově definovaného (SDR) a kognitivního rádio na bázi virtuální instrumentace (VI) v oblasti návrhu a optimalizace moderních přenosových systémů. b) Generování a analyzování digitálně modulovaných signálů včetně nástroje pro modelování vlastností přenosových kanálů na bázi SDR s využitím VI. c) Pokročilých metod zpracování signálů v moderních rádiových sítích - návrh a optimalizace adaptivních ekvalizačních metod (ekvalizace přenosového kanálu) s využitím SDR a VI. d) Implementace navržených a optimalizovaných metod (modulace, kódování, ekvalizace, apod.) na reálný hardware v podobě modulárního měřicího systému PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) a systému USRP (Universal Software Radio Peripheral) na bázi SDR a VI. Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat, realizovat, optimalizovat a verifikovat moderní přenosové systémy na bázi softwarově definovaného rádia s využitím virtuální instrumentace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0714D060002) Komunikační technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D060002) Komunikační technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0613D140033) Informatika a výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0613D140033) Informatika a výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D060002) Komunikační technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D060002) Komunikační technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0613D140033) Informatika a výpočetní vědy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0613D140033) Informatika a výpočetní vědy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D060002) Komunikační technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D060002) Komunikační technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D060002) Komunikační technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D060002) Komunikační technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0714D060002) Komunikační technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0714D060002) Komunikační technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.