450-6021/02 – Speciální zdravotnická technika a technologie v medicíně (SZTaTM)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG011 prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se současnou moderní speciální technikou a technologiemi používanými v moderní medicíně. Posluchači budou schopni aplikovat znalosti a navrhovat prvky nebo zařízení lékařské přístrojové techniky či jejich částí. Rovněž budou schopni se podílet na týmové tvorbě metod a SW aplikací, které se ve speciální zdravotnické technice často využívají. Témata výuky se soustřeďují především na infuzní a hemodialyzační techniku a technologie, robotické a automatizované systémy ve zdravotnictví, metody, techniky a technologie zpracování biologického materiálu, zdravotnickou techniku využívanou v gerontologii a také technika a technologie pro podporu elektronického zdravotnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá vybranou speciální přístrojovou technikou a technologiemi využívaných v medicíně. Předmět se věnuje teoretickým poznatkům a aplikacím vědeckého poznání orientovaného do oblasti metod a techniky pro podporu a zachování životních funkcí, ale také v oblastech moderního zdravotnictví jako je jeho automatizace, robotika a specializovaná zdravotnická technika.

Povinná literatura:

NOVÁK, Vilém, Martin AUGUSTYNEK, Iveta BRYJOVÁ a Barbora HRVOLOVÁ. Diagnostické metody v medicíně. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 266 s. ISBN 978-80-248-3101-5. ROZMAN, Jiří. Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006, 406 s. ISBN 8020013083. TOBIN, E. Test Method Validation for Medical Devices. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. ISBN 9781974211579. HRAZDÍRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001, 381 s. ISBN 80-902-8961-4.

Doporučená literatura:

ANANDA NATARAJAN, R. BIOMEDICAL INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS, 2nd Ed. Prentice Hall India Pvt., Limited, 2015. ISBN 9788120352155. BAURA, Gail D. Medical device technologies. Waltham, MA: Elsevier/Academic Press, c2012. Academic Press series in biomedical engineering. ISBN 978-012-3749-765. MOORE, James E a George ZOURIDAKIS. Biomedical technology and devices handbook. Boca Raton: CRC Press, c2004, 1 v. (various pagings). ISBN 08-493-1140-3. BRONZINO, Joseph D. The biomedical engineering handbook. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, c2000, 2 v. ISBN 08-493-0461-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Konzultace zadaných individuálních projektů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Nové metody a techniky v infuzní technice Nové metody a trendy v hemodialyzační technice a technologiích Moderní technika a technologie pro podporu endokrinologických chorob Moderní technika a technologie pro podporu elektronického zdravotnictví Robotické systémy a automatizace ve zdravotnictví Metody a techniky pro zpracování biologického materiálu Technika a pomůcky v gerontologii

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0714D150002) Kybernetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0714D150002) Kybernetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.