450-8201/01 – Řízení provozu inteligentních budov (ŘPIB)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL47 Ing. David Vala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit s problematikou provozu budov, technickými prostředky pro řízení budov a SW pro dozorování a řízení budov. Absolvent bude schopen posoudit technické vybavení automatizace budovy jak pro účely rekonstrukce, tak pro účely nové výstavby. Absolvent dovede rámcově navrhnout a vybrat vhodné technické prostředky pro jednotlivé podsystémy řízení budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)
Sběr dat v terénu

Anotace

Předmět seznamuje s problematikou komplexního řízení budov. Seznamuje s technologiemi řízení objektů kancelářských a obytných budov, občanské vybavenosti nebo průmyslových objektů. Předmět určen především pro studenty, kteří předpokládají uplatnění v investiční výstavbě, projekci, inovacích a rekonstrukcích budov. Je vhodný rovněž pro studenty se zájmem o oblasti Automatizace budov, dálkové správy a řízení.

Povinná literatura:

MERZ, Hermann. Automatizované systémy budov. 1.vyd. Praha : Grada, 2009. 264 s. ISBN 978-80-247-2367-9. Garlík Bohumil. Inteligentní Budovy. 1. vydání. Praha " BEN Technická literatura, 2012. ISBN 978-80-7300-440-8 VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - základní přehled KNX systémů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3529-7 VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov - Sběrnicové systémy v budovách - vybrané legislativní problémy. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3527 - 3. VAŇUŠ, Jan. Komplexní řízení budov – projekce a instalace sběrnicových systémů v budovách. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978 - 80 - 248 - 3528 – 0 VALA, David. Komplexní řízení budov – aplikace KNX. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014.

Doporučená literatura:

KNX cetification. Memmingen: Schneider Electric 2010, interní studijní materiál. KNX Association [online]. 2015 [cit. 2015-02-17]. KNX. Dostupné z WWW: . LEVERMORE, G. Building energy management systems: applications to low energy HVAC and natural ventilation control. 2nd ed. New York: E & FN Spon, c2000, xvii, 519 p. ISBN 0419225900. KÖHLER, Wolfgang. Simulation of a KNX network with EIBsec protocol extensions Building a KNX network with a simulation framework. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010. ISBN 978-363-9249-514. HERSENT, Olivier, David BOSWARTHICK a Omar ELLOUMI. The internet of things: applications to the smart grid and building automation. Hoboken: John Wiley, 2012, xxv, 344 s. ISBN 978-1119994350.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce o rozsahu 20 stran, obhajoba práce před udělením zápočtu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce a test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky řízení provozu budov. 2. Senzory 3. Akční členy 4. Řízení a regulace 5. Řízení chlazení, topení a kvality vzduchu, řízení kvality vnitřního prostředí 6. Výroba, přenos a akumulace elektrické energie. Obnovitelné zdroje 7. Síťové prostředky pro komunikaci 8. Přenos a distribuce dat v systémech řízení budov 9. Telekomunikační služby 10. Systémy pro automatizaci budov (BAS - Building Automation Systems) 11. Centrální a decentralizovaná řídící a monitorovací technika 12. Rozhraní člověk - budova, vizualizace řízení provozu budov. Vzdálené řízení a monitorování budov. 13. Chytré ekologické budovy, Dopravní infrastruktura, Elektromobilita Cvičení 1. Seznámení se s laboratoří, bezpečnost v laboratoři, požární a poplachové směrnice. 2. Senzory, demonstrace časové konstanty senzoru, teplotní závislost senzoru. Demonstrační měření s termokamerou. 3. Akční členy. Řízení servopohonů. Demonstrace časové konstanty akčního členu, Elektrický ohřev. 4. Regulátory. Příklad výpočtu jednoduchého regulátoru. Návrh regulační smyčky. 5. Regulace teplot. Příklad aplikace regulátoru pro řízení na konstantní teplotu. 6. Exkurze ve Smart Home. 7. Ethernet – demonstrace technologie, příklad komunikace na TCP/IP 8. KNX – ETS - Úvod do návrhového systému 9. KNX – Základní funkce 10. KNX – Základní funkce – pokračování 11. KNX – řízení prostředí, přítomnostní detektory, regulační smyčky 12. KNX – IP rozhraní – vizualizace 13. KNX – Samostatný projekt – závěrečný test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  10
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 80% účast na praktických cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů ve stanovených termínech: - certifikát eCampus KNX - projekt Smart Home dle zadání - kontrola znalostí – (ústní dotazy, písemné testy)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260007) Stavební inženýrství - Prostředí staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní