450-8403/01 – Patologie (PAT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. MUDr. Jana Dvořáčková, PhD.Garant verze předmětudoc. MUDr. Jana Dvořáčková, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZO0064 Iveta Szotkovská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Regresivní a progresivní změny, úvod do speciální patologie - patologie kardiovaskulárního ústrojí, gastrointestinálního ústrojí, močopohlavního systému, patologie CNS.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Patologie je součástí komplexu základních studijních předmětů. Navazuje na poznatky z normální anatomie. Seznamuje studenty s uplatněním patologie v praxi, zabývá se nemocemi z hlediska příčin, se zánikem organismu, s regresivními a metabolickými změnami, záněty a nádory. Dále se zabývá poruchami oběhu krve a mízy, poruchami dýchacího, močového, trávicího a pohlavního ústrojí, dále s poruchami hormonálními a s poruchami vývoje

Povinná literatura:

Stříteský J. Patologie. Epava Olomouc, 2001. Mačák J., Mačáková J., Dvořáčková J. Patologie- 2. doplněné vydání. 2012. ISBN 978-80-247-3530- 6. Mačáková, Mačák, Krejčí. Základy patologie a patofyziologie. Epava Olomouc, 1993.

Doporučená literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ:. Speciální patologie, I. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 8024609517. KOLEKTIV AUTORŮ:. Speciální patologie, II. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 8071844845. KOLEKTIV AUTORŮ:. Speciální patologie, III. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 8071845264. Základy morfologie a patomorfologie (Horáček, J.) Základy patomorfologie (Horáček, J.)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podmínkou připuštění ke zkoušce je 80% účast na praktické výuce a písemný test před zkouškou a zkouška z Anatomie. Okruhy otázek ke zkoušce = sylabus vyvěšený na nástěnce příslušného oboru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
450-8404 AN Anatomie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: OBSAH PŘEDMĚTU PATOLOGIE. Uplatnění patologie v praxi, základní dokumentace v oboru. Nekropsie, biopsie, cytologie. NEMOC A JEJÍ PŘÍČINY. Příčiny nemoci - mechanické, termické, atmosferické, záření, úraz elektrickým proudem, chemické příčiny nemocí, vedlejší účinky léků, poruchy výživy. Biologické příčiny nemocí, genetické vlivy, dispozice, imunita, autonomní onemocnění, stárnutí a stáří. ZÁNIK ORGANISMU. Známky smrti, regresivní a metabolické změny, nekróza, atrofie, dystrofie, poruchy metabolismu bílkovin, cukrů a tuků, kalcifikace, tvorba kamenů - komplikace z přítomnosti kamenů. Pigmenty / exogenní a endogenní /, ikterus a typy žloutenek. PORUCHY OBĚHU KRVE A LYMFY. Celkové poruchy oběhu krve - selhání srdce. Arytmie, nemoci srdce, vrozené vady, nemoci perikardu, myokardu a endokardu, získané chlopňové vady / revmatická horečka /, kardiomyopatie. PORUCHY OBĚHU KRVE A LYMFY. Hypertenze, šok, arterioskleróza, poruchy množství a složení krve, překrvení, infarkt,hemoragie, krvácivost, trombóza a embolie, otok. ZÁNĚT. Příčiny, makroskopické a mikroskopické formy, rozdělení zánětů / alternativní, exudativní a proliferační /. Bakteriémie, sepse, sektikopyémie, toxemie, saprémie. Záněty specifické / tuberkulóza, sarkoidóza, lepra, rhinoscleroma, mykózy /. PROGRESIVNÍ ZMĚNY. Regenerace, reparace - organizace hematomu, hojení ran, zlomenin, vhojování cizích těles. Hypertrofie a hyperplazie, metaplazie, transplantace. NÁDORY. Pseudotumory, prekancerózy, příčiny vzniku nádorů, obecné vlastnosti nádorů, rozdělení nádorů podle původu. Nádory - mezenchymové, z krvetvorné tkáně, epitelové, neuroektodermové, smíšené,teratom, nádory z placenty. PATOLOGIE DÝCHACÍHO SYSTÉMU. Obranná opatření dýchacích cest, nemoci horních a dolních cest dýchacích, poruchy vzdušnosti, záněty plic, nádory plic, nádory pleury. PORUCHY TVORBY A VYLUČOVÁNÍ MOČI. Funkce ledvin, úchylky v množství a složení moči, selhání ledvin. Cysty, záněty, nefrózy a nádory ledvin. Nemoci vývodových cest močových. PATOLOGIE POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ. Pohlavní ústrojí mužské. Pohlavní ústrojí ženské. PORUCHY ČINNOSTI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ. Patologie dutiny ústní, poruchy polykání, patologie slinných žláz, jícnu a žaludku, záněty žaludku, žaludeční vřed, nádory žaludku. PORUCHY ČINNOSTI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ. Poruchy činnosti tenkého a tlustého střeva, ileus, záněty střev, nádory střev, nemoci pobřišnice, patologie slinivky břišní, nemoci jater a žlučových cest. DEMONSTRACE NEKROPTICKÉHO MATERIÁLU (1 hodina cvičení). PATOLOGIE ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU. Hypofýza, nadledvinka, štítná žláza, přištítná tělíska, pankreas, pohlavní žlázy. GENETICKÉ VLIVY. Karyotypy, chromozomová mozaika, vrozené poruchy gonozomů, dědičné nemoci, malformace, zrůdy. PATOLOGIE NOVOROZENCE. Poranění plodu při porodu, mors praenatalis, neonatalis, fetus immaturus, fetus maturus, časný asfyktický syndrom, pozdní asfyktický syndrom, adnátní pneumonie, postnatální infekce, syndrom náhlé smrti kojenců.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  10
        Zkouška Zkouška 90  41
Rozsah povinné účasti: Podmínkou připuštění ke zkoušce je 80% účast na praktické výuce a písemný test před zkouškou z Anatomie

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku