450-8405/01 – Fyziologie a patologická fyziologie (FaPF)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.Garant verze předmětuprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ01 doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
JIR03 prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
MIC0345 Mgr. Tomáš Mičaník
SVO0101 Anonymizovaná Osoba
ZAV03 Mgr. Vladislava Zavadilová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu jsou základní poznatky o činnosti organismu jako celku, řízení jednotlivých funkčních soustav, jejich souhry - integrity a vztahy člověka k prostředí. Seznamuje také s poruchami funkce buněk, tkání, orgánových systémů, s poruchami vnitřního metabolismu, s poruchami imunity a organismu jako celku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Na základě znalostí z fyziologie seznámení se s řízením a porušením funkcí v jednotlivých orgánových systémech při chorobných stavech. Základy vyhodnocování laboratorních a klinických pokusů, princip dvojitého slepého pokusu, placebo.

Povinná literatura:

1.Trojan. Fyziologie, 1994 2.Trávníček,T. Patologická fyziologie, Avicenum, Praha, 1987 3.Rokyta. Fyziologie pro bakalářská studia v medicině, přírodovědných a tělovýchovných oborech, 2000

Doporučená literatura:

1.Hulín,I.a kol. Patofyziológia, Akademia Press, Bratislava, 1997 2.Bednář,B. Patologie pro studující lékařství 3.Fejfar,Z. Patofyziologie krevního oběhu, Avicenum, Praha 1980 (nové vydání v tisku) 4.Janoušek,V. Atologická fyziologie, Grada, Praha, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je ukončen v zimním semestru písemnou zkouškou. Zkouška je podmíněna 100% účastí na praktických cvičeních a vypracováním protokolů z těchto cvičení, 80% účastí na přednáškách. Pravidla pro získání zápočtu za praktická cvičení: 1. Student má za povinnost být vždy připraven na praktickou výuku. Asistent zodpovědný za výuku má právo nepřipraveného studenta vyloučit z praktické výuky. Náhradu za praktické cvičení stanoví asistent zodpovědný za danou výuku. 2. Student musí absolvovat všechna praktická cvičení. Připouští se jedna omluvená absence za semestr doložená lékařským potvrzením. Způsob náhrady této absence stanoví vedoucí praktických cvičení. Přednosta ústavu stanoví v závažných případech (dlouhodobé onemocnění), jakým způsobem budou chybějící praktika nahrazena. 3. Odevzdání předepsaných protokolů ze všech praktických cvičení a získání v průměru alespoň 1,5 bodů za každý protokol. Protokoly budou hodnoceny 0 až 3 body. Student musí, po dohodě s vyučujícím, vypracovat protokoly i z cvičení, na něž mu byla uznána omluvená absence. Protokol musí být odevzdán nejpozději do 4 kalendářních dnů následujících po dni konání praktického cvičení. Neodevzdání protokolu v termínu bude hodnoceno jako neúčast na praktiku. Závěrečná zkouška: Zkouška proběhne formou písemného testu. Test se skládá ze 100 otázek z probraného učiva. Každá otázka má 1 správnou odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba minimálně 70 % správných odpovědí (tj. 70 bodů v testu). V případě neúspěchu u testu, bude ústní přezkoušení - 2 otázky z probraného učiva.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Homeostáza tělesných funkcí, acidobazická rovnováha 2. Krev: složení, krevní skupiny, srážení krve, transfúze 3. Krevní tlak, velký a malý oběh, funkce cév, dýchání 4. Výživa, vitamíny, trávení a vstřebávání 5. Termoregulace, vylučování, svaly a nervová soustava, smysly 6. Hrazení energie v klidu a při zatížení, vnitřní sekrece 7. Spánek, stres, biologické rytmy, působení vnějších vlivů, imunita,alergie, tělesné tekutiny, poruchy acidobazické rovnováhy, poruchy metabolismu glycidů, bílkovin, tuků, poruchy výživy, hypo- a hypervitaminózy 8. Nemoci krve 9. Ateroskleróza, nemoci srdce a plic, nemoci tepen a žil, srdeční selhání 10. Hypertenze, nemoci nervového systému 11. Nemoci dýchacího systému 12. Nemoci ledvin 13. - 14. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí Praktická cvičení: 1. Úvodní praktikum - školení bezpečnosti práce v laboratoři, zásady práce s PowerLab systémem, úvodní praktikum - měření fyziologických parametrů. 2. Úvod do krevního oběhu - periferní cirkulace krve. 3. Krevní tlak - měření krevního tlaku, vliv gravitace na tlak. 4. Srdeční ozvy a elektrofyziologie srdce - EKG. 5. Fyziologie dýchacího systému - plicní objemy a kapacity (spirometrie). 6. Fyziologie nervosvalové činnosti. Integrovaná elektromyografie (EMG). 7. Fyziologie smyslových orgánů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  10
        Zkouška Zkouška 90  41
Rozsah povinné účasti: Zkouška je podmíněna 100% účastí na praktických cvičeních a vypracováním protokolů z těchto cvičení, 80% účastí na přednáškách

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku