450-8407/02 – Jazyk latinský a odborná terminologie (JLaOT)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuMgr. Andrea KrúpováGarant verze předmětuMgr. Andrea Krúpová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU0060 Mgr. Andrea Krúpová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studující s odbornou latinskou terminologií, nutnou pro orientaci v jednotlivých medicínských oborech. Rozsah studia odpovídá požadavkům na bakalářské studium oboru biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Zvládnutí základní latinské a řecké mluvnice a osvojení základní odborné zdravotnické terminologie.

Povinná literatura:

1.Strakošová S.: Jazyk latinský, Repronis, Ostrava 2000 2.Kábrt J., Kábrt J.: Lexicon medicum, Avicenum, Praha 1988 3.Zrzavý J.: Latinsko - české anatomické názvosloví, UP, Olomouc 1985

Doporučená literatura:

1.Sedláček S.: Vademecum medicínskou terminologií, SPN, Praha 1988 2.Šimon F.: Latinská lekárska terminológia, Osveta, Martin 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Úvod do latiny, mluvnické přehledy, předložky Substantiva 1., 2. Deklinace, odborná terminologie Adjektiva 1., 2. Deklinace trojvýchodná, odborná terminologie Verbum 1. konjugace, opakování substantiv 1., 2. deklinace Substantiva 4. deklinace, odborná terminologie Substantiva 5. deklinace, odborná terminologie Verbum 2., 3. konjugace, odborná terminologie Substantiva 3. deklinace - různoslabičná, odborná terminologie Substantiva 3. deklinace - stejnoslabičná, odborná terminologie Opakování substantiv všech deklinací Latinská věta, opakování všech konjugací, Odborná terminologie Procvičování učiva, odborná terminologie Opakování učiva, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  67
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku